Jak připravit základ pro bránu? Zvolit bránu křídlovou či posuvnou a proč? Nainstalovat si pohon brány sami, nebo tuto práci svěřit odborníkovi? Upozorníme vás na nutný soulad typu brány a použitého materiálu s oplocením i celým pozemkem a stavbami na něm. Brána musí být součástí celku, nemá jen funkční vlastnosti, nezapomínejte proto na architekturu, design a výtvarné detaily.

Kdo z vás si až při instalaci brány do připravených základů uvědomil, že prostor mezi otevřenou bránou a domem či zaparkovaným automobilem je tak malý, že by ani myš neproklouzla? A co teprve, chcete-li bránu přes svůj vůz zavřít A NEJDE TO? A co rozhořčení nad tím, že jste investovali nemalé prostředky do brány s automatickým pohonem, která se přes noc proměnila v bránu obsluhovanou ručně? Zeptali jsme se vás, milí čtenáři a vaše odpovědi nás přesvědčily věnovat se problematice správného výběru brány podrobněji a poradit vám.

Na co dbát?
V první řadě by měla ladit všechna kritéria: typ brány, tvar a možnosti pozemku, vzdálenost brány od domu či jiné blízké stavby, chodníku, silnice, typ oplocení i použitý materiál. Měli byste zvážit všechny varianty, odhalit ukryté problémy konkrétních řešení a srovnat je s výhodami. Také nezapomeňte, že k domu nepatří jen brána, ale i branka pro pěší. A ta by měla typem, konstrukcí i použitým materiálem bránu vždy doplňovat.
Výběr brány
Brány dělíme podle způsobu otevírání na křídlové a posuvné. Posuvné brány nesené a posuvné brány kolejnicové se otevírají posunem do strany mimo komunikaci (chodník, vozovku, cestu). Křídlové brány otevírají svá jednotlivá křídla do komunikace.
Brány křídlové jsou vhodné pro rovný – nesvažitý terén a na hranice pozemků, které přímo nesousedí s veřejnými komunikacemi. Pokud by se brána neotvírala dovnitř. Brány křídlové kolem sebe vyžadují dostatek prostoru, jsou náročnější na údržbu a servis, jsou však nejčastěji užívané. Vybrat si můžete z široké palety bran jednokřídlových a dvoukřídlových. A nezapomeňte, že musíte před a za bránou zastavit s automobilem, aniž byste omezili její funkce.
Brány posuvné se naopak hodí na hranice pozemků, kde brána a vjezd do garáže těsně sousedí a mezi stavbou a bránou tak není dostatek prostoru. Nebo tam, kde není možné otevírat křídlovou bránu ani ven, směrem do těsně sousedící veřejné komunikace. Samonosné posuvné brány jsou pak dražší než brány kolejnicové, mají však levnější stavební přípravu a nekladou žádné nároky na údržbu, zejména v zimním období, kdy kolejnice navíc podléhá korozi.
Nesmíte také zapomenout, že boční prostor pro odsunutí brány musí být u samonosné posuvné brány o 1/3 větší, než je samotný průjezd, čili u brány široké 3 metry musíte mít k dispozici dalších 4,5 metru souběžně postaveného plotu. U bran kolejnicových je to pak pouze celá jedna šířka brány. Nevýhodou kolejnicových bran je nutný zásah do vozovky. Kolejnicová brána pojíždí po kolejnici, zatímco brána samonosná je zavěšena.
Brány posuvné vyžadují kompletní odbornou instalaci, zatímco brány křídlové především odbornou instalaci automatického pohonu. Však i v tomto případě je vhodné, aby odborník zajistil i stavební přípravy a jejich odhad a samotnou stavbu brány, včetně výběru materiálu a designu. Všechny tyto služby by měla dobrá firma realizovat bez problémů, nebo zajistit subdodávkou.

Stavba brány
Při plánování stavby brány myslete v první řadě na pevné základy brány, zabetonujte a připravte sloupky brány. V případě, že brána má být ovládaná elektrickým pohonem, je třeba připravit i kabeláž. Tu si zajistěte i pokud jste se prozatím rozhodli pro bránu ovládanou ručně, jelikož kabeláž vedete v zemi a později bude problematické rozvést ji pod již položenou dlažbou.
Před stavbou základů je nutné konzultovat všechny přípravy s firmou, která vám dodá automatický pohon brány. Ideální je získat jednoho dodavatele pro stavební přípravy, stavbu brány i instalaci pohonu.
U křídlových bran je velmi podstatná šířka sloupků, které zajišťují plné otevření brány. U posuvných (pojezdových) bran je nutné připravit místo, kam brána při otevření zajede. Stejně jako je třeba připravit betonový základ pro pohon brány, vyrovnávací sloupek, již zmiňovanou kabeláž a další.
Výrobu brány je vhodné svěřit dodavatelské firmě, případně zámečníkovi. U ozdobných kovaných bran to ani jinak není možné a i zde je nutná konzultace s dodavatelem automatických pohonů. Nezapomeňte ani na vhodný materiál, design a případné výtvarné detaily. Nezapomeňte na to, jaký materiál jste použili či použijete při stavbě plotu a podpořte svou bránou i celkovou koncepci a rozvržení pozemku a vyzdvihněte tak svou nemovitost.
A nakonec POZOR! Už i u nás se začínají objevovat balíčky pro vlastní instalaci pohonů postavené brány. Výrobci uvádějí, že montáž zvládne zručný technik, s čímž můžeme souhlasit, problémem však může být servis. Jde totiž o zahraniční produkty a dodávky náhradních dílů nemusí být okamžité. A jistě uznáte, že zablokovaná brána nebo brána mnoho týdnů otevřená může být velkým problémem (30 dní je doba nutná pro vyřízení reklamace).
Otevírání a zavírání brány
Bránu můžete otevírat a zavírat ručně, ale úplné pohodlí vám přinese, pokud využijete služeb automatických pohonů na dálkové ovládání. Brány se osazují nejen pohony, ale i všemi bezpečnostními prvky, například bezpečnostními fotočlánky, výstražnými lampami, přítlakovými ochrannými lištami.
Otevírání a zavírání brány můžete ovládat dálkovým ovládačem, klíčovým spínačem, kódovou klávesnicí, identifikační kartou nebo tlačítkem z domácího telefonu. Veškeré pohony můžete programovat na automatické zavření brány po uplynutí určitého časového intervalu nebo ihned po průchodu.
Standardně se používají dvoukanálové ovládače, aby bylo možné pohodlně a nezávisle na sobě ovládat dvě zařízení, například branku a bránu, bránu a vrata, bránu a zahradní osvětlení …

Na závěr
Pokud jsme vás přesvědčili, že výběr správné brány není až tak snadný, jak se může na první pohled zdát, splnili jsme roli pomocníka a rádce. Příprava základů, výběr a výroba brány a instalace automatického pohonu vyžadují zručnost a odbornou způsobilost. Neváhejte proto obrátit se na odborníky. Ušetříte tak spoustu peněz a starostí.