Sdílet
 

Která stavba roku 2012 zvítězí?

Datum vydání: 13.09.2012 | autor:

Dne 4. 10. 2012 bude v Senátu Parlamentu ČR  v Praze u příležitosti 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. PrahyCena veřejnosti.

Soutěž Stavba roku je součástí již 6. ročníku DSA (Dny stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 4. října 2012 v Senátu Parlamentu ČR.

Vypisovatelé soutěže zůstávají i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia a.s.

Záštity soutěži Stavba roku 2012 udělili:

 • Předseda Senátu Parlamentu České republiky
 • Ministr životního prostředí ČR
 • Ministr pro místní rozvoj ČR
 • Ministr dopravy ČR
 • Primátor hlavního města Prahy
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Do letošního již 20. ročníku soutěže se přihlásilo 53 soutěžních projektů. Do druhého kola soutěže porota vybrala 31 staveb, které osobně během měsíce července navštívila a důkladně prohlédla. Jako každoročně bylo porotou vybráno 15 nominací a z těch pak 5 titulů Stavba roku (bez rozlišení pořadí).

Dále budou uděleny:

Zvláštní ceny
(na každou zvláštní cenu může porota doporučit nominace):
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 • Cena primátora hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města
Cena veřejnosti - cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže, hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 6. 9. 2012 do 4. 10. 2012.

Ceny vypisovatelů a další ceny (předání proběhlo během nominačního večera 6. 9. 2012)
 • Cena časopisu STAVITEL za nejlepší stavebně architektonický detail
 • Cena nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 • Cena MPO
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Cena Poroty
 • Česká stavba v zahraničí
Porota soutěže:

předsedkyně poroty: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,

členové poroty:
 • Ing. Miloslav Mašek, CSc.
 • Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
 • Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
 • Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
 • Ing. Ladislav Vaněk
 • Ing. Tomáš Chromý

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2012

Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném
Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném

2. Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném

Autor: Libor Sommer
Projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla.
Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov
Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

3. Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

Autor: Metrostav a.s. (autor technického řešení)
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ČEPRO, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny.
Centrum technického vzdělávání Ostrov Centrum technického vzdělávání Ostrov
Centrum technického vzdělávání Ostrov

6. Centrum technického vzdělávání Ostrov

Autor: A69 – architekti s.r.o., Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Tomáš Koňařík
Projektant: RECONSTRUCTION s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Václav Bittman
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Slepička
Dodavatel: Sdružení CTV Ostrov, Metrostav a.s. (vedoucí člen sdružení), Tima, spol. s r.o. (obchodně výrobní služby), BAU-STAV a.s.
Investor: Střední průmyslová škola Ostrov
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za velkorysou proměnu staré školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k využití terénu a urbanistickému začlenění stavby.
Servisní tréninkové centrum - Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy Servisní tréninkové centrum - Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy
Servisní tréninkové centrum - Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy

7. Servisní tréninkové centrum -  Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy

Autor: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Koncept arch. Řešení: 5. NP – Master of Art Jozef Kabaň, Škoda auto a.s., Interiér objektu: Vlastimil Pacek ArtD., Škoda Auto a.s.
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeněk Hřib
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Lukáš Zelený
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Za vytvoření špičkového vzdělávacího servisního centra se zřetelem k logickému vnitřnímu uspořádání a k urbanistickému řešení.
Hotel Fabrika Hotel Fabrika
Hotel Fabrika

8. Fabrika hotel

Autor: OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část)
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: MHA, s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí.
Přírodovědné exploratorium - rekonstrukce a dostavba Přírodovědné exploratorium - rekonstrukce a dostavba
Přírodovědné exploratorium - rekonstrukce a dostavba

12. „Přírodovědné exporatorium“- rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně

Autorizovaný inspektor: Brněnské komunikace a.s.
Projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
Investor: Statutární město Brno
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno

Za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště.
Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků
Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků

16. Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků a polotovarů pro strojírenský průmysl – rychlokovací stroj

Autor: ARS VÍTKOVICE s.r.o., Milan Šraml, Jan Malík
Projektant: VL Servis s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Milan Šraml,
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Pluta
Dodavatel: STRABAG a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Investor: VÍTKOVICE, a.s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.

Za ojedinělou funkční rekonstrukci staré tovární haly, doplněné novým objektem se zřetelem k citlivému přístupu k historickým stavebním a konstrukčním detailům.
Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně
Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně

17. Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně

Autor: BFB – studio, spol. s r.o., Miloš Mlejnek, Antonín Buchta (arch. návrh)
B.B.D., s.r.o., Pavel Bejček, (projekce)
Město Jičín, Radek Jiránek (spolupráce na návrhu)
Projektant: B.B.D., s.r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Město Jičín
Přihlašovatel: VCES a.s.

Za nápadité tvarování lepené dřevěné konstrukce nad ledovou plochou se zřetelem k vytvoření velmi otevřeného sportovního prostředí.
Silnice I/9 Líbeznice – obchvat Silnice I/9 Líbeznice – obchvat
Silnice I/9 Líbeznice – obchvat

20. Silnice I/9 Líbeznice – obchvat

Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Zdeňka Heroldová
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeňka Heroldová
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Petr Škvařil, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Dodavatel: sdružení I/9 Líbeznice - obchvat
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Za vytvoření silniční stavby, jež významným způsobem zlepšila kvalitu prostředí v obci se zřetelem k pojetí biokoridoru.
MAIN POINT Karlín MAIN POINT Karlín
MAIN POINT Karlín

36. MAIN POINT KARLIN

Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.

Za vytvoření přitažlivé, výrazově zajímavé administrativní stavby se zřetelem k energetické úspornosti a přívětivému vnitřnímu prostředí.
Štětkova 18 – rekonstrukce objektu Administrativní budova Štětkova 18 – rekonstrukce objektu Administrativní budova
Štětkova 18 – rekonstrukce objektu Administrativní budova

37. Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova

Autor: Ernst Hoffmann ARCHITEKT profesor DI Ziviltechniker GmbH
Projektant: Plan & Bau ČR spol. s r.o.
Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína
Dodavatel: PP 53, a.s.
Investor: Stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o.
Přihlašovatel: PP 53, a.s.

Za technicky a konstrukčně vysoce náročnou a architektonicky nápaditou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy.
Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice
Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice

40. Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice + Cena SPS

Autor: Atelier Kročák – architekt
Projektant: K4 a.s. (HIP Ing. Jan Korbut)
Technický dozor investora: MAURING spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Vigano, a.s.
Přihlašovatel: Czech Property Investments, a.s.

Za energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu se zřetelem k náročnému konstrukčnímu řešení.
Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova
Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova

47. Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova

Autor: NIMBUS Architects s.r.o., Jitka Dvorská, Markéta Veselá, Ondřej Strejček, Tereza Cihlářová
Projektant: Origon spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jitka Dvorská
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Zdeněk Štěpánek
Dodavatel: TORUS Příbram s.r.o.
Investor: CET 21 spol.s r.o.
Přihlašovatel: NIMBUS Architects s.r.o.

Za nápaditou proměnu staré provozně administrativní budovy na vrcholně soudobou stavbu s velkoryse řešeným pracovním prostředím.
Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech
Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech

52. Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech

Autor: Břetislav Hetmer
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Břetislav Hetmer
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: František Pažourek
Dodavatel: JMA stavební, spol. s r.o.
Investor: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
Přihlašovatel: JMA stavební, spol. s r.o.

Za citlivou rekonstrukci vysloužilého průmyslového objektu s nápaditým přitažlivým novým využitím, se zřetelem k důrazu na zachování paměti místa.
Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem
Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem

53. Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem

Autor: AB ATELIÉRY f.o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
Projektant: Starý a partner s.r.o. (realizační dokumentace)
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
Dodavatel: Konstruktis, a.s.
Investor: JRD s.r.o.
Přihlašovatel: JRD s.r.o.

Za vytvoření příkladně energeticky koncipovaného domu se zřetelem k nápaditému osazení do terénu a začlenění do prostředí vilové ulice.

ZVLÁŠTNÍ CENY

Cena poroty:

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24,26, Praha 3
Autor: MS architekti s.r.o., Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký, Monika Svobodová, Tomáš Pavlík
Projektant: MS architektura a design s.r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Monika Svobodová
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Aleš Novák
Dodavatel: Sdružení revitalizace DPS, zastoupené PSP - GDS, s.r.o.
Investor: Městská část Praha 3
Přihlašovatel: Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., člen holdingu Městské části Praha 3

Za komplexní rehabilitaci panelového domu pro potřeby pohodlného bydlení seniorů se zřetelem ke společenskému významu stavby.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu:

MAIN POINT KARLIN
Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.

Za řešení energeticky úsporné budovy s unikátní architekturou.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice
Autor: Atelier Kročák – architekt
Projektant: K4 a.s. (HIP Ing. Jan Korbut)
Technický dozor investora: MAURING spol. s r.o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Vigano, a.s.
Přihlašovatel: Czech Property Investments, a.s.

Za konstrukčně, technicky, energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu na moderní ubytovací zařízení vysokého standardu.

Cena časopisu Stavitel společnosti ECONOMIA a.s.

MAIN POINT KARLIN
Autor: DaM spol. s r.o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
Projektant: AED project, a.s., Ivan Hodek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: PSJ INVEST, a.s./ Main Point Karlín, a.s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a.s.

Za originální architektonicky, technicky i materiálově detailně propracované řezání obvodového pláště budovy.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem
Autor: AB ATELIÉRY f.o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
Projektant: Starý a partner s.r.o. (realizační dokumentace)
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
Dodavatel: Konstruktis, a.s.
Investor: JRD s.r.o.
Přihlašovatel: JRD s.r.o.

Za komplexní přístup k řešení energetické úspornosti budovy, zhodnocené ve spolupráci s Centrem pasivního domu.

Česká stavba v zahraničí

OBCHODNÍ A ZÁBAVNNÍ CENTRUM M5 MALL V RJAZANI, RUSKÁ FEDERACE
Projektant: Cuboid Architekti, s.r.o., Aleš Papp, Milan Vít, Magdalena Pappová
Vedoucí projektant: Milan Vít
Stavbyvedoucí: Karel Pejčoch
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: Ryazan Shopping Moll Linited (kypr), filiálka v Ruské federaci
Přihlašovatel: PSJ, a.s.

Více informací najdete na www.stavbaroku.cz
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Praha, Nové Město, Václavské náměstí 833/31, 11000
Tel: 224 233 136
Web: http://www.abf-nadace.cz
E-mail: nadace@abf-nadace.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Praha, Nové Město, Václavské náměstí 833/31, 11000
Tel: 224 233 136
Web: http://www.abf-nadace.cz
E-mail: nadace@abf-nadace.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Která stavba roku 2012 zvítězí?"

Buďte první a napište komentář k  "Která stavba roku 2012 zvítězí?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE