Lehčené betony nezatíží stavební konstrukce a dovedou izolovat teplo Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Potřebujete vyrovnat podlahy, trámové či klenbové stropy a jiné stavební konstrukce, aniž byste je příliš zatížili? Nabízí se řešení, které dokáže tyto konstrukce zároveň i zateplit. Jmenuje se Ekostyren a lze jej použít na všechny vodorovné konstrukce (podlahy, stropy, ploché střechy apod.).

Právě totiž i beton může být výborným tepelným izolantem, záleží pouze na jeho obsahu. A pokud do betonu přidáme podstatný díl pěnového polystyrenu, vznikne takzvaný lehčený beton, který bude zároveň i dobrým tepelným izolantem. Tak vznikla značka Ekostyren.

Pro lehčený beton platí obecné pravidlo, že čím lehčí hmotu použijeme, tím bude lépe izolovat a naopak. Čím lépe však hmota izoluje, tím méně odolává v tlaku. Proto je vždy třeba vyrobit takový tepelně izolační beton, který bude co nejlehčí a přitom bude co nejpevnější v tlaku. Právě takový beton nebude zatěžovat konstrukce staveb a přitom bude použitelný jako výplňová vrstva i pod finální vrstvy podlahových skladeb. Navíc přináší vylehčení betonu polystyrenem i finanční úspory. Jedinou stinnou stránkou těchto betonů je neschopnost odolávat bodovému zatížení, proto je na ně třeba uložit takový materiál, který roznese bodové zatížení na větší plochu.

Přednosti polystyrenbetonů:

  • Nezatěžují stavební konstrukce (200 - 900 kg/m3)
  • Nahrazují podkladní betony
  • Mají dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 0,3 - 1,8 Mpa)
  • Rychle tuhnou (další vrstvu lze pokládat již za 24 hod.)
  • Mají výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti (od 0,057 do 0,235 W/mK)
  • Jsou požárně odolné (od 700 kg/m3 nehořlavé)
  • Jsou vysoce elastické (pohlcují rázy)
  • Jsou ekologické a hygienicky nezávadné
  • Mají dobrou čerpatelnost (až 60 m do výšky, až 140 m vodorovně)
  • Dosahuje se s nimi vysoké produktivity práce a nízkých výrobních nákladů

Jak vyrovnat klenbový strop

Pokud vlastníte starý dům s klenbovým stropem a rozhodli jsme se jej vyrovnat, čímž vznikne další nový prostor k bydlení, nastává zásadní problém. V místě nejsilnější vrstvy bylo zapotřebí k srovnání až 30 cm betonu, to však starý klenbový strop těžko unese. A čím větší je plocha klenbového stropu, tím hůř. Použít obyčejný beton je pak vyloženě o strach a samozřejmě statik takové řešení ani nedoporučí, nemůže. 

Ze všech možných alternativ se pak jeví jako nejvhodnější beton lehčený, což jsou polystyrenové kuličky, které se smíchají v ideálním poměru s betonem, čímž vznikne velmi lehká hmota. Uvedeme příklad: plný kbelík tohoto betonu váží pouze 3,5 kg! Lehčeným beton pak lze odlehčit stropy oproti normálnímu betonu až o cca 80%. Pro potřeby klenbových stropů přitom můžeme použít více polystyrenu, konkrétně 1 pytel polystyrenu (Ekostyrenu) na jeden a půl pytle cementu, jednu lopatu štěrku a 1 a půl kbelíku vody. Vše se smíchá v domíchávači a je hotovo. Samozřejmě bude takových míchaček podle celkové plochy podlahy mnoho. Možné je však též si nechat materiál dopravit na stavbu a aplikovat pomocí čerpadla.

Vzniklá podlaha má navíc výborné tepelně izolační vlastnosti a pokud jde o klenby například nad nevytápěným průjezdem či sklepem, nemusíme již používat další tepelnou izolaci.

Lehčený beton pro trámové stropy

Zhruba to samé, co platí pro stropy klenbové, platí i pro ty trámové. Trámové stropy byly dříve konstruovány tak, že byly často opatřené jen prkenným záklopem, a to shora i zdola. Vzniklá dutina přitom byla vysypána například jemnější, suchou sutí. Takové řešení je dnes nedostačující nejen z hlediska statického, ale i tepelně izolačního, přestože je dřevo jako takové výborným tepelným izolantem. Zdola pak byla prkna opatřena rákosem a omítkou. Druhým typem trámových stropů byl prkenný záklop pouze shora, což se dokonce provádí i dnes v některých novostavbách (např. sruby, roubenky a rekreační chaty).

Jak takové stropy tepelně izolovat a dokonce je zároveň i zpevnit, je zásadní otázkou. Pokud jde jen o samotnou tepelnou izolaci, vystačíme například s izolací foukanou. Navíc se běžně například na prkennou podlahu půdy ukládá například minerální vlna. Řešení se nabízí více.

Pokud však zároveň požadujeme i pevný a rovný povrch, je výborným řešením právě použití lehčeného betonu. Tento beton je obohacen plnivem dobrých tepelně a zvukově izolačních vlastností – kuličkami polystyrenu.

Ekostyren

Ekostyren je plnivo určené do lehkých tepelně a zvukově izolačních betonů, které se používá jako přísada do betonu. Jde o speciálně upravenou drť pěnového polystyrenu, která se snadno míchá s vodou, cementem a pískem. Ekostyren je vyráběn na bázi recyklovaného odpadního polystyrenu. Aby se zajistila smáčivost jednotlivých granulí, musí být obaleny vhodnými smáčedly a vysoušedly, které zároveň odstraní elektrostatický náboj. Docílí se tak snadné míchatelnosti v běžných mechanizačních prostředcích, přičemž po vylití se jednotlivé granule ekostyrenu rozprostřou homogenně v celé vrstvě betonu. Prostě není na stavbách možné vzít jen laicky například polystyrenové izolační desky, nadrtit je a přidat do betonu.

Aplikace Ekostyrenu je zcela jednoduchá, míchá se s vodou, cementem a pískem. A přesně takto jednoduše vznikne lehčený beton - Ekostyrenbeton. Tento materiál se pak používá pro rekonstrukce a půdní vestavby, pro vytvoření spádové vrstvy ploché střechy, jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, terasy a podlahy a to především na všechny vodorovné konstrukce. Využití najde všude, kde potřebujeme vyrovnat jakoukoli nerovnost a přitom nezatížit konstrukci domu. Navíc má dobré tepelně izolační vlastnosti.

Ekostyrenbeton je až 12x lehčí (běžně cca 4 krát) než klasický beton, rychle tuhne, má až 30x lepší tepelně-izolační vlastnosti, je netříštivý, nesnadno hořlavý, odolává hlodavcům a plísním, je hygienicky i ekologicky nezávadný.