Lepší vyhořet, než se stěhovat Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek Snad každý při slově stěhování obrátí oči v sloup. Ne nadarmo se říká: lepší vyhořet, než se stěhovat. Něco pravdy na tom bude. Stěhování obnáší řadu zařizování a papírování, pokud se však chceme přestěhovat do svého vysněného domečku a nebo bytu, stěhování se nevyhneme.

Nejprve je důležité zvážit, zda si zjednáme stěhovací firmu, nebo pozveme pár spolehlivých kamarádů, kteří nám se stěhováním pomohou. I když můžeme s pomocí přátel dost ušetřit, profesionál se prostě nezapře. Stěhovací firmy jsou náležitě vybavené automobily a různými přepravními pomůckami. Nabízejí jak odbornou demontáž a montáž, tak i zabalení skla, elektroniky, obrazů a dalších křehkých předmětů. Dále pak zapůjčují nebo prodávají obalový materiál (krabice, kartony, fólie, přepravky).

Některé firmy dokonce provádějí „stěhování na klíč“. V původním bytě věci rozmontují a zabalí a v novém zase složí. Pochopitelně tento komfort není vůbec levný, cena se zvyšuje s každou hodinou pracovníka stěhovací služby strávenou balením, demontáží a montáží nábytku.

Pokud se rozhodnete pro stěhovací firmu, je nutné stěhování včas objednat, 1 až 2 týdny dopředu. Každá firma by vám měla dát přibližný odhad ceny, na kterou vás stěhování přijde. Naprosto běžné je, že pracovník stěhovací firmy zákazníka navštíví a vytvoří cenovou kalkulaci na místě. Nebojte se obvolat několik stěhovacích firem a zeptat se na ceny. Určitě se to vyplatí, protože sazby nejsou fixní a některé firmy nabízejí různé slevy.

Ceny stěhování

Cena 1 hodiny za nákladní vozidlo se pohybuje v rozmezí 250 až 600,- Kč v závislosti na velikosti vozu a zda je vozidlo vybaveno vozíkem. Pracovník stěhovací služby, který vám se zabalením věcí pomůže, nábytek demontuje, zabalí, naskládá do vozidla a přepraví věci na místo stěhování, vás přijde na cca 200,- Kč za 1 hodinu.

Některé firmy si také účtují příplatky za stěhování těžších břemen a za stěhování ve vyšších patrech bez výtahu: Ceny stěhování 100 – 200 kg cca 150,- Kč 200 – 300 kg cca 250,- Kč 300 – 400 kg cca 350,- Kč 400 – 500 kg cca 550,- Kč
(ceny jsou orientační)

Každá stěhovací firma by měla nést odpovědnost za škody vzniklé při stěhování. Pokud se Vám tedy něco při stěhování rozbije nebo jinak poškodí, firma je za tyto škody zodpovědná a zaplatí je. Je tedy důležité si stěhované zařízení před zaplacením stěhovací firmě překontrolovat. Stěhovací firmy jsou pojištěny na škody od 1 do 10 miliónů korun. Předem se informujte o tomto pojištění, protože pokud je hodnota vašeho zařízení vyšší, je třeba se připojistit.

Na co během stěhování nezapomenout?

 • před samotným stěhováním je nutné zabezpečit vjezd nákladního automobilu nebo dodávky k objektu
 • několik dní před stěhováním si obstaráme krabice, do kterých uložíme stěhované věci
 • všechny cenné věci zabalíme do papíru
 • vše z nábytku odmontujeme, abychom při stěhování nic nepoškodili
 • dveře a zásuvky zalepíme izolační páskou, aby se nemohly otevřít
 • krabice s křehkými věci označíme
 • drobné věci, které by se mohly při stěhování poztrácet, uložíme do sáčků
Pokud jsme si na stěhování objednali firmu, s těmito věcmi nám pomůže a poradí.

Změny spojené se stěhováním

Stěhování a s ním spojená změna trvalého bydliště s sebou přináší řadu nepříjemného vyřizování na příslušných úřadech.
Připomeňme si je:
 1. Ze všeho nejdříve je nutné po nabytí nemovitosti na základě kupní, dědické či darovací smlouvy nebo kolaudačního rozhodnutí požádat na katastrálním úřadě o vklad do katastru nemovitostí.
 2. Na základě nabývací smlouvy a výpisu z katastru nemovitostí je třeba změnit trvalé bydliště na městském nebo obecním úřadě (matriční úřad – evidence obyvatel). Nájemce bytu předloží nájemní smlouvu. Pokud jde o podnájem u nájemce nebo majitele nemovitosti, musí majitel s trvalým bydlištěm souhlasit. Je proto třeba předložit písemný souhlas změny trvalého bydliště s ověřeným podpisem. Podpis nemusí být ověřen v případě, že se majitel nemovitosti dostaví na ohlašovnu osobně a žádost osobně podepíše před úředníkem.
Poplatek za změnu trvalého bydliště činí 50,- Kč. Zaměstnanec ohlašovny odstřihne roh občanského průkazu a vydá formulář s novým bydlištěm. Do 15 dnů je nutné požádat o vystavení nového občanského průkazu, který bývá zpravidla vydán do 1 měsíce. Pokud tak učiníte do 15 dnů, nový občanský průkaz získáváte zdarma, opomenete-li, může vám být uložena bloková pokuta, která se posuzuje individuálně.

V případě, že změnou bydliště měníme i město, je třeba změnit i řidičský a případně zbrojní průkaz, kde je také bydliště (město) uvedeno.
Změnu adresy je třeba nahlásit:
 • zaměstnavateli eventuelně škole
 • telefonnímu operátorovi pevné linky – na základě občanského průkazu vám bude změna trvalého bydliště provedena zdarma
 • elektrárnám eventuelně plynárnám (dodavatelům energií)
 • bance
 • poště; nabízí placenou službu „dosílka“, kdy přeposílá korespondenci ze staré adresy na novou, dokud nenahlásíme svoji novou adresu všem svým známým, úřadům a institucím. Služba stojí 100,- Kč na měsíc
 • svým ošetřujícím lékařům
 • zdravotní pojišťovně
 • správě sociálního zabezpečení
 • stavební spořitelně eventuelně leasingové společnosti
 • pojišťovně
 • finančnímu úřadu či úřadu práce
 • živnostenskému úřadu
 • změnu trvalého bydliště je třeba změnit i na živnostenském listě, pokud jej vlastníme, je-li adresa bydliště shodná s místem podnikání, poplatek za změnu adresy činí 100,- Kč, je-li adresa odlišná, zaplatíme 500,- Kč
 • evidence motorových vozidel – změnou trvalého bydliště se mění i adresa, kterou máte uvedenou v technickém průkazu, poplatek za tuto změnu činí 10,- Kč
(Výše uvedené poplatky jsou aktuální k 1. 1. 2005).

Záleží jen na vás, jak se se stěhováním vypořádáte. Věřte však, že odborník se nezapře. Namožené svaly a poničené věci za ušetřené peníze nestojí.