Máte starou střechu a pořád ještě drží, ale nevypadá dobře? Renovujte ji! Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Nechat si renovovat starší střechu je víc než sňatkem z rozumu. Realizace nové střechy není vůbec levnou záležitostí a my renovací té původní prodloužíme její životnost a přitom získá nový, mladistvý vzhled. Přesvědčte se na srovnávacích fotografiích původního a nového stavu renovovaných střech.

Renovovat lze střechy a střešní krytiny naprosto všech typů, čímž získají svůj původní vzhled. Nebo můžeme říci, že jim vrátíme zašlou krásu, ať jsme přesnější. Nové krytiny renovací samozřejmě nedocílíme, ale zásadně prodloužíme její životnost. A pokud sousedi před renovací odjedou na dovolenou, po svém návratu si budou myslet, že máme novou střechu. Podle typu krytiny se pak samozřejmě liší způsob renovace a použité materiály. 

Renovace střechy je vlastně poměrně levným a přitom účinným způsobem zvýšení její životnosti (až o 20 let). Zároveň jí odstraníme mechy a lišejníky a zamezíme růstu dalších. Odstraní se též problémy s případnými netěsnostmi střechy a zatékáním. Kromě čištění povrchu staré střechy tlakovou vodou a výměny poškozených segmentů je vždy alfou a omegou renovace konkrétní nátěrové. Ovšem není zpravidla nanášena nátěrem, ale nástřikem.

Před každou plánovanou renovací střechy je samozřejmě vůbec třeba zhodnotit, zda má smysl. Střešní krytina již může být v tak špatném stavu, že renovace by byla jen mrháním penězi. Pokud si tedy renovaci střechy chcete objednat, nejprve vás navštíví odborník, střechu zhodnotí a rozhodne, zda je renovace možná. Posouzení sice lze jakž takž provést i podle zaslané dokumentace (fotografií), ale osobní návštěva je nenahraditelná. Dovede ušetřit mnoho financí.

Co renovace střechy zahrnuje

Renovace střechy zahrnuje prvotní důkladné očištění střešní krytiny vysokotlakou myčkou, tedy tlakovou vodou. Následuje výměna poškozených komponent střechy a poté až přichází na řadu finální nástřik střechy vysoce kvalitními barvami. Právě nástřik (tedy nátěrová hmota) zajistí, že střecha vypadá opět jako nová a bude sloužit déle.

V případě eternitových střech, které jsou tvořené cementem a vláknitým pojivem z azbestu (cca 10%) renovací dokonce zmírňujeme možné zdravotní důsledky samotného faktu, že rakovinotvorný eternit na střeše je. Eternit dosahuje dlouhé životnosti a dobré odolnosti vůči klimatickým vlivům, navíc je velmi lehký, je však relativně křehký a má porézní povrch, na který se přichytávají mechy a lišejníky. A to velmi ochotně. Navíc se na eternitu často vyskytují výkvěty solí. A právě všechny stinné stránky eternitu včetně rizika uvolňování rakovinotvorného azbestu lze minimalizovat právě pomocí profesionální renovace speciálním nátěrem.

U eternitových střech se při renovaci začíná zakrytím všech míst, která je třeba ochránit (okna, komín, korouhvičky, části fasády a další místa, která nesmí přijít do styku s vodou, penetrací či barvou). Následuje očištění eternitu vysokotlakou myčkou od prachu, nečistot a veškeré vegetace, čímž si připravíme plochu střechy pro finální nástřik barvy. Ještě předtím se však provádí kontrola a vyspravení krytiny (výměna popraskaných eternitových šablon, hřebenáčů a vyspravení všech poškozených částí a komponent). Střecha je poté penetrována, čímž se zpevní povrch šablon a vyplní mikropóry. Penetrace je nanášena pouze v jedné vrstvě a na ni pak barva přilne dokonale a rovnoměrně. Bez penetrace by renovovaná střecha mohla být flekatá a barva by se mohla odlupovat. Finální nátěr střechy je pak v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu nanášen až ve třech vrstvách. Barva musí dokonale přilnout i ve spárách, aby byla vysoce odolná. Až na závěr, po zaschnutí barvy, jsou odstraněné krycí fólie a proběhne úklid. Renovace eternitové střechy trvá v průměru 3 až 5 dní. Musí nám ale vyjít počasí.

U taškových střech (pálená keramika, beton) probíhá renovace prakticky stejně, rozdíl je pouze v použité nátěrové hmotě. Do ní je navíc možné přidat fungicidní přísadu, která zabraňující růstu mechů a lišejníků. To je však možné i v případě nátěru pro střechy eternitové. Životnost taškových střech prodloužíme renovací o cca 15 let.

Při renovaci plechových střech dochází k zakonzervování plechové krytiny. Ta pak odolává korozi a životnost prodloužíme o cca až 20 let. I renovací plechové střechy dochází k zabránění růstu mechů a lišejníků. Rozdíl je při renovaci plechové střechy v potřebě ošetřit zrezivělé části ochranným nátěrem, odstranit odlupující se starou barvu a vyspravit poškozené klempířské prvky. Nátěr zkorodovaná místa zakonzervuje a zabrání korozi v dalším šíření. Následný nástřik plechové střechy se provádí bez potřeby penetrace (jde o kov a na ten se penetrace nenanáší). Je ale důležité, aby byl natíraný povrch čistý a bez mastnot. K nástřiku se používají špičkové airless stroje značky Storch. Obdobně se provádí i renovace střech alukrytových, resp. hliníkových.

Renovovat očištěním vysokotlakou myčkou a nástřikem lze i asfaltové střešní krytiny (šindele či lepenkové pásy). V tomto případě není třeba provádět před nástřikem penetraci ani jiný přípravný nátěr včetně antikorozního. Samozřejmě s výjimkou oplechování, pokud je třeba renovovat i plechové části střešního systému.

ROOFTEC - profesionální renovace střech Poslat poptávku