Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

7. díl seriálu

Datum vydání: 16.05.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o změnu stavby RD před dokončením či stavbu RD a regulativy územního plánu obce.

Dotaz na téma: Změna stavby RD před dokončením (využití garáže pro sklad)

Dotaz: Dobrý den, koupili jsme nezkolaudovaný dům, ve kterém je garáž, kterou bychom chtěli využít na jiný účel (šatna a úložné prostory). Volala jsem na stavební úřad a tam mi řekli, že bez garáže mi dům nezkolaudují. Můžu po kolaudaci zrušit garáž? Před domem máme ještě 2 parkovací místa. Mohli bychom případně zřídit ještě jedno. Nebo bychom postavili garáž jinde na našem pozemku. V jaké maximální vzdálenosti od domu by musela být postavena? Jsou dané někde minimální rozměry garáže? Zajímá mě hlavně minimální délka. Děkuji. AP

Naše odpověď: Požadavek na zřízení parkovacích míst pro stavbu rodinného domu vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. Stanovit potřebných počet odstavných stání je prací projektanta stavby a způsob stanovení tohoto počtu musí být součástí dokumentace pro územní řízení nebo projektové dokumentace pro stavební povolení. Požadavky na umístění odstavných stání nebo garáží mohou vycházet i územního plánu obce, kde může být např. stanoveno, že stavba garáže musí být součástí objemu stavby hlavní, tzn. rodinného domu. Pokud však zrušení garáže v rodinném domě nebrání územní plán a je možné nahradit rušené odstavné stání jiným, neměl by stavební úřad bránit změně stavby před jejím dokončením, která spočívá ve změně užívání stávající garáže na šatnu a jiné prostory. Rozměry případné nově navržené stavby garáže musí její projektant navrhnout v souladu s ČSN 73 6057 „Jednotlivé a řadové garáže“. Tato stavba může být umístěna i přímo u obvodové zdi rodinného domu, pokud jsou jejím umístěním splněny platné zákonné předpisy. Návrh umístění a parametru stavby je úkolem projektanta. Ten jej musí vypracovat na základě skutečností, které vyplývají z velikosti stavebního pozemku a existenci stávajících staveb na stavebním pozemku a na pozemcích sousedních.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování garáží" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Plánovaná stavba RD a regulativy územního plánu obce

Dotaz: Dobrý den, koupili jsme pozemek na konci nově zbudované ulice. Obec má v dokumentaci k ÚP definovánu uliční čáru 5,5 m od hranice komunikace. Na základě této informace a na základě potvrzení po telefonickém dotazu na místně příslušném stavebním úřadě jsme se rozhodli pozemek koupit. Na téže ulici ovšem stavební úřad (prý omylem) povolil stavbu jednoho domu uprostřed ulice 14 m od komunikace a později druhého samostatně stojícího RD na začátku ulice 3 m od komunikace na základě výjimky. Nyní, po návštěvě stavebního úřadu nám 2 úředníci řekli, že uliční čára je 5,5 m a pak přišel pan vedoucí a řekl, že je to 3 m od komunikace podle naposledy povoleného domu, ačkoliv je to v rozporu s platným ÚP obce. Nyní nezaparkujeme před domem na vlastním pozemku ani auto. Obec s tím nesouhlasí a prý se s tím nedá nic dělat, protože to řeší stavební úřad, který dle mého názoru má dohlížet na plnění regulativů obce a ne si je vymýšlet. Dá se proti této úřední anarchii nějak bránit? Děkuji. JR

Naše odpověď: Územním plánem obce se stavební úřad při svém rozhodování o povolování staveb musí řídit, ale při povolováním staveb nemůže regulativa přizpůsobovat svým v minulosti chybně vydaným rozhodnutím. Projektant zamýšlené stavby by měl vypracovat návrh umístění stavby v souladu s územním plánem obce a v textové části dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení soulad s územním plánem obce popsat. Pokud stavební úřad žádost o umístění stavby zamítne, proti jeho rozhodnutí se odvolejte. Toto odvolání musí stavební úřad postoupit svému nadřízenému orgánu, kterým je krajský úřad. Ten v odvolacím řízení přezkoumá skutečnost, zda rozhodnutí stavebního úřadu, je zákonné či nikoliv. Pokud krajský úřad zjistí, že stavební úřad vydal nezákonné rozhodnutí, jeho rozhodnutí zruší.

Další dotazy a odpovědi na téma "Odstupové vzdálenosti staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba dvojgaráže na pozemku u RD

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu, zda je garáž (dvojgaráž) považována za „drobnou stavbu“. Jde nám o to, že chceme stavět RD a musíme dle regulativu dodržet max. procento zastavěnosti pozemku 15%. Včetně dvojgaráže se do této výměry nevejdeme. Dále je v regulativu řečeno, že max. procento zeleně je 65% a zbývající část pozemku tj. v našem případě 20% je určena pro možné zpevněné plochy a drobné stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní. Pokud uvažujeme, že garáž nebude přímo součást domu, ale bude na něj jen "přilepena", je možné ji považovat za drobnou stavbu a tím pádem ji nepočítat do oněch 15% zastavěnosti? Předem děkuji za odpověď. LM

Naše odpověď: Dvojgaráž není stavbou „drobnou“, ale stavbou „doplňkovou“ ke stavbě hlavní, související s bydlením, či bydlení podmiňující. Pojem „drobná“ stavba je pojmem užívaný předchozím stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., zejména pro stavby do 16 m2 a výšky do 4,5 m. Současně platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. tento pojem nezná a řadí stavby do skupin podle způsobu jejich schvalování. Nicméně, zmiňovaný územní plán byl pravděpodobně schvalován za platnosti předchozího stavebního zákona a proto je v něm tento pojem uveden a vztahoval se právě na stavby do 16 m2 a 4,5 m výšky.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování garáží" najdete ZDE.

Dotaz na téma: "Pasport" stavby chaty

Dotaz: Dobrý den, vlastním pozemek s chatou. Chata, ale není uvedena v katastrální mapě (je postavena cca v r. 1980). Na stavebním úřadu nenašli žádnou dokumentaci. Její velikost je více než 16 m2 a je částečně podsklepena. Ráda bych stavbu zapsala do katastru nemovitostí. V chatě jsme udělali rozvody elektřiny, jelikož se plánuje její přivedení do chatové oblasti. V tuto chvíli nejsou rozvody využívány. Musím k pasportu stavby dokládat revizi od elektrikáře? Co vše potřebuji za revize? Nemáme rozvody vody, pouze komín. Děkuji. H

Naše odpověď: Nejedná se o „kolaudaci“ stavby, ale o ověření tzv. „pasportu“ stavby. Podkladem k žádosti o ověření pasportu stavby je geometrický plán a dokumentace skutečného provedení stavby, vypracovaná v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“. Povinností vlastníka stavby je mít doklad o tom, že jednotlivé části stavby, tzn. i instalace, na které se tato povinnost vztahuje, byly oprávněnou osobou před jejich uvedení do provozu zrevidovány.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE