Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

9. díl seriálu

Datum vydání: 30.05.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o zajištění parkovacích stání či napojení RD na zdroj pitné vody.

Dotaz na téma: Zajištění parkovacích stání pro potřeby nově vzniklých bytů v nástavbě domu

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych postavit byty přistavěním patra na jedné existující budově v Praze. Nejedná se o komerční stavbu, ale pouze o byty pro potřeby rodiny. Podle ČSN 73 6110 bych zároveň měl navýšit počet parkovacích míst o 3. Je možné se dohodnout s majitelem přilehlé komunikace (státní podnik) o pronájmu místa za účelem parkování (vyhrazené parkoviště), anebo je nutné ta parkovací místa vysloveně vytvořit? Tu komunikaci totiž běžně lidé k parkování používají. Předem děkuji za odpověď. MK

Naše odpověď: Stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu, tzn. musí být pro ně zřízena parkovací a odstavná stání, odpovídající velikosti, funkci a jejímu umístění v území hlavního města Prahy. Toto platí pro novostavby, ale i pro změny staveb (přístavby, nástavby a stavební úpravy), při navýšení bytových jednotek v nich. Odstavná stání mohou být umístěna buď na pozemku stavby, nebo v odůvodněných případech v dostupné vzdálenosti od stavby. Pokud je nelze zřídit na pozemku stavby, lze je v odůvodněném případě umístit i na jiném (například smluvně pronajatém) pozemku, kde budou jasně vymezena. Počet parkovacích míst, která je nutné v souvislosti s nástavbou vytvořit, musí výpočtem stanovit projektant stavby, a to v souladu s článkem 10 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy „O obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze“.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Napojení stavby RD na zdroj pitné vody

Dotaz: Dobrý den, je možné, aby stavební úřad vydal stavební povolení na rodinný dům v době, kdy na pozemku, na kterém se mělo stavět, nebyl zdroj pitné vody? Děkuji za odpověď. G

Naše odpověď: Vyhláška č. 268/2006 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ ve svém ustanovení § 6 odst. 1 ukládá povinnost napojení stavby podle druhu a potřeby na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu. Z uvedeného vyplývá, že stavba musí být napojena na vodní zdroj, není však uložena povinnost napojení stavby na zdroj pitné vody. Pokud se v místě stavby rodinného domu nenachází veřejný vodovod, na který je možné rodinný dům připojit, může stavební úřad povolit napojit rodinný dům na jiný zdroj vody, například studnu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Rekonstrukce chalupy na pension

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda při požadavcích pro minimální světlou výšku podkroví neexistuje výjimka pro nemovitou kulturní památku. Objekt je v současné době využíván jako chalupa, avšak řešíme rekonstrukci a přestavbu na malý pension. S ostatními částmi objektu problémy nemáme, památkáři nám vyšli vstříc, avšak hygiena nám připomínkuje světlou výšku podkrovních i přízemních místností - v přízemí se dá tato výška upravit v rámci rekonstrukcí podlah, v podkroví však nesmíme hnout se střechou, tedy ani ji podezdít. Podchodná výška pod kleštinami by byla dodržena. Je tedy prosím nějaká možnost oponovat proti tomuto? Na hygieně jsme žádali s šikmým podhledem až do hřebene, kdy v hřebeni je v jedné místnosti světlá výška 2885 mm, u bočních stěn 1200 mm a v druhé místnosti v hřebeni světlá výška 3075 mm, šířka místností je při podlaze (mezi svislými stěnami) 3600 mm v 1. místnosti a 4150 mm v 2. místnosti. Děkuji předem za radu. JS

Naše odpověď: Vyhláška č. 268/2006 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ ve svém ustanovení § 43 odst. 4 stanovuje, že světlá výška pokoje hosta ve stavbě ubytovacího zařízení musí být minimálně 2,6 m. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1,6 m. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30% celkové plochy pokoje. Tyto požadavky udává pro stavby ubytovacích zařízení vyhláška a správní orgány by se jimi měli při posuzování záměru řídit. Vyhláška nepřipouští z tohoto ustanovení žádnou výjimku a konstatuje, že se její požadavky vztahují jak na novostavby, na změny staveb tak i na kulturní památky. Jediným argumentem, který můžete při jednání s dotčenými orgány použít je posoudit „přiměřenost“ požadavků vyhlášky vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu, která je nemovitou kulturní památkou, kde jste limitování jak její stávající konstrukcí, tak skutečností, že je nutné splnit i předpisy týkající se památkové ochrany stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro podnikání" najdete ZDE.

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE