Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

39. díl seriálu

Datum vydání: 06.02.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o povolení studny či elektro revizi v rekonstruovaném RD.

Dotaz na téma: Povolení studny jako zdroje vody pro navrhovanou stavbu RD

Dotaz: Dobrý den, mám hotový projekt RD, stačí jen podat na stavební úřad. Jako zdroj vody mám navrženou vrtanou studnu. Je nutné mít na tuto studnu vydané územní rozhodnutí před podáním žádosti na stavební povolení rodinného domu? Děkuji. LH

Naše odpověď: O umístění stavby studny, jako zdroje vody pro stavbu rodinného domu, musí stavební úřad rozhodnout v územním řízení, a to ještě před podáním žádosti o stavební povolení na stavbu rodinného domu. Taktéž schvalování stavby studny, které vydává vodoprávní úřad, by mělo probíhat v předstihu nebo alespoň současně se schvalováním stavby rodinného domu. Tento postup se užívá proto, aby nenastala situace, kdy stavba rodinného domu bude dokončena, ale nebude připojena na zdroj vody, neboť studna nebude schválena.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studen" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Vyhotovení revize elektro v rekonstruovaném RD

Dotaz: Po rekonstrukci RD je elektroinstalace - silnoproud dokončena tak, že je zkompletován hlavní rozvaděč - instalovány zásuvky, vypínače, ventilátory a místo definitivních svítidel objímky se žárovkami. Dodavatel tvrdí, že nemůže provést výchozí revizi, neboť nejsou zapojeny kuchyňské spotřebiče. Zajímá mě, zda je jeho tvrzení v souladu s normou? Děkuji. AO

Naše odpověď: Písemný doklad o revizi elektroinstalace obsahuje popis revidovaného zařízení. V tomto popisu je uveden předmět revize, přesná specifikace revidovaného zařízení a jsou v něm uvedeny i části el. zařízení, které z důvodu nedokončení prací zůstaly nepřipojeny (čili nejsou součástí revize). Záleží tedy na skutečnosti, které součásti el. zařízení mají být předmětem výchozí revize. Zda se jedná pouze o revizi elektrorozvodů nebo o revizi napevno připojených elektrospotřebičů, tedy například el. trouby, varné desky apod. I tyto spotřebiče a jejich připojení by mělo být oprávněnou osobou zrevidováno.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace chaty a její zápis do KN

Dotaz: Dobrý den, mám na vás dotaz: na základě rozhodnutí o přípustnosti stavby v roce 1963 byla postavena chata cca 38 m2 na pronajatém pozemku. Jednalo se o dočasnou stavbu. V roce 1966 byl proveden zápis o kolaudaci MNV a přiděleno evidenční číslo. Bohužel nyní bylo zjištěno, že chata není v KN a na stavebním úřadě nám bylo řečeno, že zápis o kolaudaci není kolaudačním rozhodnutím, ale mělo být vydáno povolení k užívání stavby ONV. Jakým způsobem bychom mohli tuto chatu zapsat do katastru nemovitostí? Děkuji za odpověď.

Naše odpověď: Katastrální úřad dokončenou stavbu do katastru nemovitostí zapíše na základě žádosti. Jejím podkladem je m. j. i doklad o uvedení stavby do trvalého užívání (kolaudace). V případě, že se tento doklad z nějakého důvodu nezachoval, je možné jej nahradit sdělením stavebního úřadu o ověření „pasportu stavby“. Pasportem stavby je vlastně zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Plánovaná zástavba na pozemcích na hranici se zastavěným územím obce

Dotaz: Dobrý den, vlastním parcelu katastru nemovitosti, která je tvořena šesti parcelami zjednodušené evidence. Protože nemáme v obci schválený územní plán, může se stavět pouze na pozemcích, které mají společnou hranici se zastavěným územím obce. Zajímá mě, jestli v tomto případě musí se zastavěným územím obce sousedit všechny parcely zjednodušené evidence nebo stačí, když sousedí parcela katastru nemovitosti jako celek? FZ

Naše odpověď: Z dotazu nevyplývá podrobný popis situace v místě. Přesto se domnívám, že by pro posouzení mělo být dostatečné, že se zastavěným územím sousedí parcela katastru nemovitostí. Stavba a její umístění na pozemku by však měla mít přímou návaznost na stávající zastavěné území obce (což vyjadřuje znění ustanovení § 118a stavebního zákona).

Další dotazy a odpovědi na téma "Ostatní dotazy" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Plánovaná stavba garáže u RD

Dotaz: Dobrý den, je možné u stávajícího RD vybudovat garáž o čtyřech stáních (řadová), anebo jen o třech stáních (jednotlivá)? V případě, že je možná jen jednotlivá garáž, tak mohou být jednotlivé kóje stavebně odděleny se samostatnými vjezdy, anebo musí být jeden prostor? Za odpověď předem děkuji. MH

Naše odpověď: V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ v platném znění lze na pozemku rodinného domu umístit další stavby doplňující funkci stavby hlavní, m. j. tedy i stavbu garáže. Zastavění pozemku rodinného domu dalšími stavbami však může omezovat územní plán obce. Dalším omezujícím předpisem, který novou výstavbu řadových garáží na území obce může zakazovat, může být obecní vyhláška. Tyto informace získáte na příslušném obecním nebo stavebním úřadě. K druhé části dotazu: i stání jednotlivé garáže mohou být stavebně oddělena příčkami, musí k ní však být vybudován pouze jeden společný vjezd.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 1

A volali jsme na tuto firmu 12.03.2018, 13:02:00

Na revizi elektra avšeho okolo:) to nás zajímá :) http://www.elektro3b.cz

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE