Sdílet
 

Odborná stavební poradna: Studny, ČOV, septiky

Poslední příspěvky v stavební poradně: Studny, ČOV, septiky
Kategorie Dotaz
odstupové vzdálenosti O studny nebyla dodržena odstupová vzdálenost. Jaký je další pos…»
Studny, ČOV, septiky Cyklostezka blízko studny»
Studny, ČOV, septiky Stará nepřihlášená studna»
Studny, ČOV, septiky Úprava pitné vody z vrtané studny»
odstupové vzdálenosti Vzdálenost trativodu od studny»
Studny, ČOV, septiky Umístění čerpadla ve vrtu»
odstupové vzdálenosti Odstupová vzdálenost»
odstupové vzdálenosti Studna v domě»
kolaudace Revize vrtané studny»
povolování vydání územně plánovací informace (změna řešení odkanalizování p…»
provádění výstavba kanalizace a ČOV v obci»
povolování sousedova studna užívaná jako septik»
kolaudace kolaudace studny u chaty»
povolování doklad o nepropustnosti stávající žumpy u chaty, kolaudované v r…»
povolování povolení nové studny a provoz stávajícího septiku (jímky) u sous…»
povolování napojení chaty na sousedovu studnu»
povolování povolení studny, jako zdroje vody pro navrhovanou stavbu RD»
odstupové vzdálenosti legalizace žumpy, realizované bez povolení stavebního úřadu»
povolování realizace sousedovy žumpy na pramenu studny»
povolování připojení RD na obecní kanalizaci»
povolování osazení mobilního domu a jímky na vyvážení na zahradě»
odstupové vzdálenosti plánovaná stavba parkovacího stání (odstup od stávající studny s…»
povolování realizace chaty a studny na sousedním pozemku (odstupové vzdálen…»
odstupové vzdálenosti odstupové vzdálenosti studny»
povolování kolaudace studny, jako zdroje vody pro RD»
odstupové vzdálenosti odstupové vzdálenosti navrhované žumpy»
odstupové vzdálenosti ohrožení stavby stávající studny plánovanou stavbou na sousedním…»
povolování evidence stávající studny»
odstupové vzdálenosti odstupová vzdálenost studny od lesa»
odstupové vzdálenosti sousedova žumpa, realizovaná v rozporu s povolením SÚ »
povolování stavby jímky (žumpy) u chalupy»
odstupové vzdálenosti umístění podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemku»
povolování realizace jímky na dešťovou vodu »
kolaudace doklad o „nepropustnosti" a „vodotěsnosti“ jímky»
povolování realizace nové vrtané studny»
Vložit nový dotaz

Vybíráme články