Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

55. díl seriálu

Datum vydání: 28.05.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o povolování drobných staveb, zakrytí bazénu či připojení souseda na vodovodní přípojku.

Dotaz na téma: Sousedčina nepovolená stavba zděné kůlny na cizích pozemcích

Dotaz: Sousedka si postavila zděnou kůlnu na dvou cizích parcelách a bez souhlasu jejich majitelů, navíc pod kůlnou probíhá v trubkách odvodnění z polí, na které jsou napojeny domovní odpady z několika RD. Stavební úřad mě, jako majiteli jednoho ze zastavěného pozemku, oznámil, že není v jeho kompetenci se zabývat umístěním kůlny na sousedčině pozemku, na kanalizaci mám směřovat dotaz na životní prostředí. Jak je to? JJ

Naše odpověď: Stavební úřad se nepovolenou stavbou samozřejmě musí zabývat a učit kroky vedoucí buď k jejímu odstranění, nebo k její legalizaci. Stavebnímu úřadu tedy podejte písemnou žádost o provedení tzv. „státního dozoru“, ve věci nepovolené stavby. Stavební úřad musí následně vykonat státní dozor na místě samém a zjistit všechny okolnosti, týkající se realizace předmětné stavby. V případě, že zjistí, že stavebník stavbu realizoval v rozporu se stavebník zákonem, je jeho povinností zahájit řízení o odstranění stavby (v souladu s ustanovením § 129 stavebního zákona). Pokud i přes žádost o státní dozor stavební úřad nebude do jednoho měsíce od jejího podání konat, podejte písemnou stížnost na jeho nečinnost k jeho odvolacímu orgánu, kterým je příslušný odbor krajského úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Sousedův přístřešek na dřevo, umístěný v rozporu s povolením stavebního úřadu

Dotaz: Soused získal stavební povolení na stavbu přístřešku na dřevo 2 m od společné hranice formou veřejné vyhlášky (věděla jsem o tom). Přístřešek si nechal dnes postavit 20 cm od této hranice, na mé upozornění nereaguje. Přístup MěÚ - po telefonickém i osobním jednání - "zítra bude vyfotografováno, uvidíme"… Jak se mám ubránit možnosti, že zaplacením pokuty bude následně tato stavba legalizována? HZ

Naše odpověď: Povinností stavebního úřadu je vykonat na místě samém tzv. „státní dozor“, při kterém zjistí skutečný stav věci. Pokud zjistí, že soused realizoval stavbu v rozporu s jeho povolením, má ze zákona povinnost s ním zahájit správní řízení o odstranění stavby. Následně mu musí umožnit, aby se pokusil o legalizaci stavby, podáním žádosti o dodatečné povolení stavby. Z pozice vlastníka pozemku, jehož práv se umístění a realizace předmětné stavby dotýká, budete stavebním úřadem zahrnuti do okruhu účastníků „řízení o odstranění stavby“, s právem k umístění stavby podat námitky.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace zakrytí stávajícího bazénu u RD

Dotaz: Soused pan Novák s paní Novákovou dostali v r. 1996 stavební povolení na stavbu krytého bazénu, pak požádali o prodloužení platnosti SP do r. 1999. To dostali, bazén postavili, užívali. Pak se rozvedli, dům napsal pan Novák na svou firmu. Firma požádala v r. 2010 o kolaudaci, stavební úřad zkolaudoval. Letos přepsal pan Novák dům na svou přítelkyni paní Zrzavou a ta začala přistavovat k bazénu zasklenou přístavbu. Přístavba je namalovaná v plánech z r. 1996, ale není zmíněna ani v technické dokumentaci, ani ve stavebním povolení, ani v kolaudaci. Předchozí majitel našeho domu panu Novákovi souhlas se stavbou bazénu nedal, my jsme dům koupili v r. 2006, to již byl bazén postaven a užíván. Můžeme se nějak bránit proti nové přístavbě a je vůbec možné po všech změnách vlastníků (tzn. účastníků stavebního řízení) se odvolávat při nové přístavbě na původní stavebnímu povolení z r. 1996? Děkuji za trpělivost při čtení a za odpověď. HN

Naše odpověď:
Rozhodující na celé věci je skutečnost, zda stavební úřad považuje zasklenou část stavby za povolenou či nikoliv. Zastávám názor, že tato část stavby povolená je, jelikož byla předmětem výkresové části projektové dokumentace pro stavební povolení. V opačném případě by šlo stavbu realizovanou v rozporu se stavebním zákonem. Platnost předmětného stavebního povolení dosud nezanikla, jelikož stavebník začal stavbu alespoň z části realizovat. Jinou věcí je, že stavební úřad měl v kolaudačním rozhodnutí stavby bazénu zmínit, že se jedná o „částečnou“ kolaudaci stavby. V případě, že stavební úřad bude zasklenou část stavby považovat za schválenou a stavebník bude realizovat stavbu v souladu s ověřeným projektem pro stavební povolení, je za současného stavu nemožné platné stavební povolení z roku 1996 zrušit. Předchozí vlastník Vašeho rodinného domu písemný souhlas ke stavbě bazénu dávat nemusel, byl však zřejmě zahrnut do okruhu účastníků územního a stavebního řízení, s právem uplatnit ke stavbě námitky. Jako nový vlastník se již nemůžete vyjadřovat k minulosti vedeným správním řízení stavebního úřadu, toto právo měl tehdejší vlastník nemovitosti. O skutečnosti, že je na sousedním pozemku povolená stavba jste měl být informován předchozím vlastníkem nemovitosti. Z hlediska možného řešení současné situace si tedy zjistěte názor příslušného stavebního úřadu k oprávněnosti současně realizované stavby a požádejte jej o informace o průběhu povolovacího řízení z roku 1996.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Připojení souseda na vodovodní přípojku

Dotaz: Dobrý den. Prosím o Váš názor na povinnost umožnit připojit souseda na naši vodovodní přípojku. Situace je taková, že jsme si vybudovali přípojku délky 300 m od vodovodního řadu (vodovodní šachta je na hranici veřejného a soukromého pozemku, ve které je umístěn vodoměr SmVaK). Soused nemá zájem si tak dlouhou přípojku vybudovat a chce se proto napojit na naši. Jsme povinni mu to umožnit, když i SmVaK mu odmítá vodoměr napojit? PL

Naše odpověď: Pokud se jedná o přípojku, která je ve Vašem vlastnictví, nemůže se na ni soused bez vaší vzájemné dohody připojit. Bez této dohody bude muset řešit připojení na veřejný vodovodní řad jiným způsobem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Inženýrských sítí" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE