Na co jste se ptali ve stavební poradně?: 59. díl

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o změnu oplocení pozemku či přeložku stávajícího vodovodu.

Dotaz na téma: Změna oplocení pozemku

Dotaz: Dobrý den. Soused ve stavebním povolení na stavbu RD měl povolen plot ze sloupků a pletiva do výše 1,8 m. Můj pozemek je již léta oplocen - sloupky a pletivo. Nyní soused žádá o změnu oplocení pozemku s tím, že 70 cm od mého plotu postaví zeď ve výši 1,8 m, která mi bude stínit na pozemek. Je to ještě oplocení nebo stavba v bezprostřední blízkosti mého pozemku? Neměl by stavět zeď až ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemků? Děkuji za odpověď. HV

Naše odpověď: Podle mého názoru se stále jedná o oplocení pozemku, které však polohově nekoresponduje s hranicí mezi pozemky. Pro oplocení, ani pro stavby samostatných zdí nejsou stanoveny pevné vzdálenosti od hranic se sousedními pozemky. Jestliže máte obavu, že navrhovaná stavba Váš pozemek zastíní, stavebnímu úřadu písemně podejte k projednávané změně stavby své námitky.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přeložka stávajícího vodovodu v souvislosti s plánovanou stavbou garáže

Dotaz: Dobrý den, prosím o Vaši radu. Přes náš pozemek vede obecní vodovod k další nemovitosti. Nyní budu stavět garáž a potřebuji tento vodovodní řád přeložit. Jsem povinen platit náklady spojené s touto realizací? Smlouva o umístění vodovodu na mém pozemku není, protože vše bylo realizováno v 80. letech. Děkuji za odpověď. VP

Naše odpověď: Provozování vodovodu je „veřejným zájmem“. Na případných technických i finančních okolnostech, týkajících se přeložky stávajícího vodovodního řadu se budete muset dohodnout s jeho vlastníkem, resp. s jeho správcem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Inženýrské sítě a přípojky" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Realizace zahradního domku v rozporu s vydaným územním souhlasem

Dotaz: Dobrý den. Rozhodli jsme se realizovat zahradní domek. Plány jsem zakreslil, povolení - ohlášení o územním souhlasu (nebo tak nějak) bylo uděleno. V prvotní fázi byly ale, jak to tak bývá, rozměry a materiál jiné. Rozměr 3 x 2 m a materiál dřevo na betonových patkách. Střecha s asfaltovou - doškovou krytinou. Nyní jsme už započali s "výstavbou" domku o rozměrech 5 x 3 m s navazujícím přístřeškem na dřevo 2 x 3 m. Takže celkový rozměr je cca 7,2 m délka x 3,2 m šířka. Na betonové desce pouze domek – 5 x 3 m. Střecha klasické pálené tašky. Jak jsem již uváděl, kompletní povolení máme na uvedené výše, vč. min. odstupu 80 cm až 100 cm od hranice - což jsme dodrželi, sousedi souhlasili a nemají námitek. Mám legalizovat "novou stavbu" nebo jsem porušil vše, co jen šlo a hrozí mi demolice? Existuje nějaký dokument a změně stavby v "běhu"? Domek je ve stavu větší poloviny výšky zdiva. Děkuji za odpověď. ZS

Naše odpověď: Stavební úřad vydal územní souhlas se stavbou, která byla v souladu s ustanovením odst. 1 písm. a) č. 1 § 103 stavebního zákona. Tu lze následně realizovat bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Namísto ní jste realizovali stavbu, která svými parametry pravděpodobně také požadavky tohoto ustanovení stavebního zákona splňuje a lze ji tedy rovněž realizovat pouze na základě územního souhlasu. Tím, že jste stavbu ji realizovali v rozporu s územním souhlasem, jste jednali v rozporu se stavebním zákonem. Pokud by tuto skutečnost stavební úřad zjistil, má zákonnou povinnost zahájit „řízení o odstranění stavby“ a „řízení o přestupku“. O změnu stavby nelze žádat zpětně. Navíc poté, kdy již byla provedena.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zákaz užívání stavby RD (napojení na nezkolaudovanou kanalizaci)

Dotaz: Chtěla jsem se zeptat, jestli může stavební úřad vydat ke kolaudaci zákaz užívání stavby? Ke kolaudaci jsem předložila všechny potřebné doklady, které stavební úřad požadoval. Den před kolaudací stavební úřad zjistil, že kanalizace, která v obci je a funguje 5 roků a jsou na ni napojeny domky, tak není zkolaudovaná. Podotýkám, že mám stavebním úřadem schváleno odvod do kanalizace mám i podepsanou smlouvu s VHS. Takže mi domek nebyl zkolaudován, jelikož není zkolaudována kanalizace a na rozhodnutí mám zákaz užívání stavby. Můžete mi poradit, co mám dělat? Pochybil přeci stavební úřad a ne já? Já mám vše v pořádku. Děkuji za radu. LCh

Naše odpověď:
Stavba musí mít zajištěnou, platným předpisům odpovídající, likvidaci splaškových vod. Není jednoznačné, že stavební úřad pochybil, jelikož mohl stavbu povolit v době, kdy byly povoleny stavby inženýrských sítí a ty nebyly zkolaudovány. Nyní však nemůže povolit užívání stavby rodinného domu, pokud do užívání nebyla uvedena stavba kanalizačního řadu. O pochybení by se jednalo u těch rodinných domů, které již do trvalého užívání uvedl. Vzniklá situace pravděpodobně vznikla vinou investora kanalizace, pokud dosud nepožádal o její kolaudaci. Je důležité zjistit, proč kanalizace nebyla zkolaudována a zároveň, jak stavební úřad dosud posuzoval schopnost užívání ostatních rodinných domů.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.