Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

67. díl seriálu

Datum vydání: 20.08.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o rekonstrukci oplocení či sousedovu studnu užívanou jako septik.

Dotaz na téma: Rekonstrukce oplocení (doložení souhlasů vlastníků susedního bytového domu)

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na oplocení. Máme doma několik desítek let staré oplocení z pletiva a chceme ho zbourat a postavit zde betonový plot. Vyskytl se ale problém se souhlasem majitele sousedního pozemku. On je to totiž panelový dům a podle KN je cca 50 majitelů. Opravdu musím mít od všech podpis, že s tím souhlasí nebo se to dá nějak obejít? Jelikož už máme sjednanou firmu na stavbu onoho plotu, tak bychom uvítali co nejrychlejší vyřízení. Děkuji za případnou odpověď. PA

Naše odpověď: Stavba oplocení, v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona, nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení. Lze ji realizovat na základě vydaného územního souhlasu nebo územního rozhodnutí. Vydání územního souhlasu je podmíněno doložením souhlasů osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona. Těmito osobami jsou myšleny ty osoby, které vlastní pozemek stavbou dotčeného pozemku nebo mají k tomuto pozemku věcná práva. Anebo osoby, jejichž vlastnické či věcné právo k sousednímu pozemku a stavbě může být navrhovanou stavbou dotčeno. Pokud k žádosti o územní souhlas souhlasy těchto osob nedoložíte, bude navržená stavba projednána v režimu územního rozhodnutí.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Ochranné pásmo rodinného domu

Dotaz: Dobrý den, existuje nějaké zákonem dané ochranné pásmo domu? Místní zemědělské družstvo nám prakticky vypustilo dobytek 3 m od domu. Dá se proti tomu nějak bránit? Děkuji za odpověď. SZ

Naše odpověď: Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí, nebo chrání okolí stavby nebo pozemku před jejich negativními účinky. Není mi však znám žádný případ, kdy by bylo vyhlášeno pro stavbu rodinného domu. Máte možnost se se svou stížností obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici a odbor ochrany životního prostředí. Rovněž se u příslušného stavebního úřadu dotažte, zda zemědělské družstvo využívá pozemek pro účel, pro který je tento zapsán v katastru nemovitostí a zda je využívání pozemku v souladu s územním plánem obce.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Sousedova studna užívaná jako septik

Dotaz: Dobrý den, moc Vás prosím o radu, jak mám postupovat v případě podezření, že má soused ze studny udělaný septik? V minulosti tomu tak bylo na 100%, ale já jsem u přítele ještě nebydlela a pak jsme studnu nepoužívali. Tuto používáme cca 8 let pouze na zalévání zahrady. Před nedávnem jsem si nechala na HL udělat rozbor a bylo naměřeno mj. 82 fekálních bakterií a 128 dusičnanů. Na OÚ Mutěnice mně bylo řečeno, že zjistí, kdo ze sousedů není připojen na veřejnou kanalizaci, ale zatím se nic neděje. Co mám podle Vás dělat? Děkuji za odpověď. EN

Naše odpověď: O pomoc požádejte příslušný vodoprávní orgán, kterým je odbor ochrany životního prostředí městského úřadu nebo magistrátu města. Tomuto orgánu státní správy podejte svou písemnou stížnost, ve které přesně uveďte místo stavby (čísla pozemků, název katastrálního území, číslo popisné) a její popis (studna souseda využívaná jako septik). Rovněž v ní uveďte i důvod své stížnosti a připojte k ní kopii zápisu z rozboru vody ze studny.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studen, ČOV a septiků" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Rozpor mezi projektem stavby, se kterým byli seznámeni sousedé a projektem, podle kterého je stavba realizována

Dotaz: Podepsali jsme stavební plány domu na sousedním pozemku. Teprve ve chvíli, kdy vyrostly boční stěny domu, jsme zjistili, že plány domu byly vloženy do mapy v jiném měřítku (podstatně menší), cítíme se podvedeni. Má toto hlídat stavební úřad? Plány sousedům člověk nepodepisuje často a dopředu nepředpokládá podraz, je možnost odvolání? Děkuji za odpověď. JM

Naše odpověď: Z textu dotazu usuzuji, že se jedná o povinnosti souseda (jako stavebníka stavby) seznámit vlastníky sousedních pozemku a staveb se svým stavebním záměrem (podle ustanovení § 104 odst. 1 stavebního zákona), resp. o seznámení s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby. V případě, že Vám byl sousedův záměr předložen v jiném měřítku, než projekt předložený stavebnímu úřadu a jinak se oba fakticky shodují, není na jednání souseda nic protiprávního. Jestliže se však s projektem pro ohlášení stavby plně neshoduje, oznamte tuto skutečnost písemně stavebnímu úřadu. S tím, že stavebník nesplnil povinnosti uložené ve výše zmíněném ustanovení stavebního zákona. V tom případě by souhlas s ohlášením stavby mohl být vydán protiprávně a mohlo by dojít i k tomu, že si jej stavební úřad sám zruší a učiní další kroky ve věci existence rozestavěné stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE