Nádrže z termoplastů vydrží Výrobky firmy AMM OTÁHAL, s.r.o. vyrobené z termoplastů jsou určené hlavně k užití v prostředí s vysokým zatížením korozí. Tyto plasty jsou pro své mechanické vlastnosti a objemovou hmotnost výborným konstrukčním materiálem. Výrobky z nich vyrobené -nadzemní a podzemní celoplastové nádrže - pak dosahují výborných vlastností.

Přednosti výrobků z termoplastů

Obzvlášť se osvědčí všude tam, kde je prvořadá odolnost vůči chemickým procesům. Třeba při výrobě zařízení určených ke speciálním technologickým procesům (galvanovny, předúpravy povrchů, v potravinářském či chemickém průmyslu a jinde).

Další z předností termoplastů je adhezívní schopnost omezovat zarůstání (čili krustování) a zanášení zařízení z termoplastů vyrobených. Termoplasty též mají velmi dobré tepelně izolační schopnosti, přitom jsou elektricky nevodivé. Na druhou stranu je však možné vyžádat termoplasty s opačnými vlastnostmi, tedy se zvýšenou vodivostí, či v antistatickém provedení.

Garance a normy

Dodávané jsou jak dílčí výrobky, tak kompletní technologické celky. Součástí dodávky je i montáž a následný servis. Možné jsou však i kusové dodávky, určené pro privát. Zákazník přitom získá garanci až 36 měsíců.
Všechny výrobky z termoplastů jsou navržené a konstruované v souladu s ČSN EN 12 573, ČSN EN 17 78 a ČSN P ENV 1991-4, směrnic DVS. Stabilita a životnost výrobků z termoplastů je podepřena výpočty v programu NEXIS 32 - metodou FEM. Výrobky z termoplastů tedy odpovídají českým hygienickým předpisům pro styk s potravinami a jsou schválené a opatřené certifikátem č. 08-T-204, certifikátem výrobku a STO.

Stojaté válcové nadzemní nádrže

Stojaté válcové nadzemní nádrže pro kapalná média jsou vyráběné v provedení s rovným, spádovým, či kuželovým dnem. Konstrukčně jsou řešené jako samonosné, případně pro usazení do ocelového podstavce. Maximální objem vyráběných válcových nádrží s plochým dnem je 50 m3 a nádrží s dnem kuželovým 25 m3.

Hranaté nadzemní nádrže

Hranaté nadzemní nádrže jsou vyráběné se spádovaným nebo rovným dnem. Stěny těchto nádrží jsou z vnějšku vyztužené systémem vodorovných, svislých nebo kombinovaných plastových či ocelových výztuh. Navíc mají plastové víko a kontrolní otvor. Vnitřek nádrže pak lze podle potřeby rozdělit přepážkami, nornými stěnami, či vnitřními přepady. Nádrže lze vybavit i hrdly, míchadly, stavoznaky, armaturami a dalším možným technickým příslušenstvím.
Na skok k plastovým nádržím podzemním

Celoplastové podzemní skladovací nádrže jsou určené pro skladování rozličných kapalin, granulátů, sypkých materiálů, fekálií, agresivních látek a chemikálií. Respektovaná je přitom při výrobě chemická odolnost použitého materiálu. Podzemní nádrže však nejsou určené pro skladování hořlavých kapalin, či kapalin, které obsahují oxidační činidla.

Podzemní celoplastové nádrže se vyznačují dlouhou životností, malou hmotností, jednoduchou montáží, 100% těsností, možností propojení více nádrží, snadnou údržbou a rozměry dle potřeby. V nabídce jsou stejně jako u nádrží nadzemních nádrže válcové a hranaté.

Podzemní celoplastové nádrže válcové a hranaté

Válcové nádrže jsou vyráběné z homopolymerových nebo kopolymerových extrudovaných desek, svařovaných strojně na tupo a extruzně. Nádrže hranaté se vyrábějí z integrálního polypropylenového homopolymeru nebo kopolymeru, polyetylenu nebo jiného termoplastu a jejich homogenních kopolymerů lehčených nadouvadlem. K jejich spojování se opět využívá technologie sváření na tupo a extruzně. Na přání lze tyto nádrže opatřit technologickými přepážkami, případně potřebnými otvory pro napojení potrubí.
AMM OTÁHAL, s.r.o. - z plastu neumíme jen slunce Poslat poptávku