Nahradí ventilační systém větrání? Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Každý byt je nutné pravidelně větrat. Důvodů je hned celá řada. Vodní páry uvolněné do vzduchu při vaření, mytí a koupání či sprchování, voda uvolněná z nádob pokojových rostlin, vlhkost uvolněná živými organismy při dýchání, ale i pocení. Voda se navíc vypařuje i ze stavebních konstrukcí, dřevěného obložení či nábytku. Větráním z bytu navíc odvádíme i škodlivé látky, které se do vzduchu uvolňují společně s vlhkostí a přivádíme dovnitř čerstvý – nevydýchaný vzduch. Pokud budeme vlhkost v bytě nadměrně shromažďovat, hrozí riziko rozšíření nežádoucích plísní. Mnozí z nás už sáhli po automatické ventilaci. Mohou však současné technologie ventilace po celý rok plně nahradit běžné větrání? 

Větrat můžeme vědomě, otevřením okna či balkónových dveří, nebo automaticky - bez našeho přímého zásahu. Ventilaci pouze nastavíme. Běžné větrání například okny se však z energetického hlediska jeví jako neúsporné. Zároveň tento způsob větrání popírá investice do všech aplikovaných kroků zateplení domu.

Kvalita vzduchu v bytě

Vtrání je jedním z prvků, který spoluvytváří pohodu bydlení. Hovoříme dokonce o zdravotně nezávadném životě. Kvalitní vzduch v místnosti o optimální teplotě, vlhkosti i obsahu kyslíku dokonce zvyšuje pracovní výkon duševně pracujících. Ovlivněni však jsme i rychlostí proudění vzduchu, poměrem jeho základních složek a obsahem škodlivých látek ve vzduchu obsažených.

Jak vybrat vhodný ventilátor

Při výběru způsobu ventilace bychom měli mít před očima celou škálu možností, kterou poté porovnáme se svými potřebami odpovídajícími velikosti bytu a našim finančním možnostem. 
Základní variantou je větrání pomocí jednoho ventilátoru. Ten je většinou umístěn v kuchyni. Z kuchyně tento ventilátor odsává vzduch a vytváří tak podtlak. Výpary z vaření a pachy jídel tak neproniknou do celého bytu. Ostatní místnosti se pak v takovém případě větrají mřížkami.

Dále můžeme použít takzvanou „malou vzduchotechniku.“ Docílme tak přivedení dostatečného množství čerstvého vzduchu a zároveň odvádění toho vydýchaného. Není možné dosáhnout dostatečné výměny vzduchu spárami oken, jelikož ta současná jsou velmi těsná.

Způsoby větrání:

Přirozené větrání
Byt provětráváme ventilačními sety, průtok vzduchu je přitom možné regulovat. Použít můžeme ohebné potrubí Semivac zakončené vhodnými typy mřížek. Jde o nejjednodušší možný způsob větrání. 
Odsávání přes zeď
Pro odsávání přímo přes zeď jsou vhodné ventilátory typů E-Style a ECO-LINE, většího výkonu pak dosahují ventilátory CLC-N nebo VKN-N. Je ale samozřejmě nutné mít zajištěn dostatečný přívod vzduchu, a to i v případě instalace fasádního ventilátoru.

Odsávání přes zeď potrubím
Vhodnými jsou ventilátory typů RADIA či FLUX. Opět je nezbytné zajistění dostatečného přívodu vzduchu.

Odsávání přes strop
Vhodné jsou typy ventilátorů RADIA nebo FLUX, pro velmi krátká potrubí pak typy E-Style a ECO-LINE –ideálně s kuličkovými ložisky. Opět je nezbytné zajistění dostatečného přívodu vzduchu.

Odsávání okenním ventilátorem
Vhodnými typy ventilátorů jsou ECO-LINE (s okenním setem pro jednoduchá okna) a VITRO (pro jednoduchá, zdvojená i dvojitá okna). Opět je nezbytné zajistění dostatečného přívodu vzduchu.

Odsávání potrubním ventilátorem
Vhodné jsou ventilátory typů TT, CK a pro kratší potrubí také CLC-P či Tubo. Opět je nezbytné zajistění dostatečného přívodu vzduchu.

Odsávání střešním ventilátorem
Vhodný je ventilátor typu MRF. Opět je nezbytné zajistění dostatečného přívodu vzduchu.
Odsávání kuchyňským odsavačem par
Vhodným řešením k odvodu par je použití odsavače a plastového potrubního systému MULTIPLAST (plastové potrubí), jehož konstrukce mu umožňuje eliminovat negativní vzhled běžného potrubí. Pro přívod vzduchu je třeba osadit dveřní mřížku, případně zajistit přívod vzduchu jiným způsobem (ventilačním setem).

Obecné zásady ventilace

Přívodní větrací otvory musí mít dostatečný průřez, jinak nemůže ventilátor správně fungovat. Průřez přívodu vzduchu musí být alespoň stejný jako průřez pro odvádění vzduchu. Navíc je nutné přívodní i odvodní otvor vhodně umístit. Ideální je umístit přívodní otvor ve spodní části místnosti a odvodní v horní. Zároveň by oba otvory měly být úhlopříčně naproti sobě. Pokud chceme větrat více místností, je pak důležitá optimální organizace průtoku vzduchu.

Přívodní vzduch by měl vstoupit do obytných místností a ložnic. Až teprve z nich je veden do kuchyně a sociálního zařízení. Důležitý je výběr vhodného potrubí. Pokud potrubí vedeme prostory s nižší teplotou, než je teplota odváděného vzduchu, je nutné toto vedení tepelně izolovat. Jinak v něm budou kondenzovat vodní páry (například vedení v nezateplené půdě). Návrh větracího zařízení musíme zohlednit i z hlediska šíření vzduchu. Nejprve tedy spočítáme objem odvětrávaných prostor a délku i tvar potrubí. Teprve z těchto údajů vyjdeme.

Teprve při zanlosti svých potřeb můžeme vybrat způsob ventilace.