Naučte se bydlet harmonicky, s Feng Shui

Tradiční čínské umění Feng Shui, vycházející z učení tao (taoismus = nauka o harmonickém soužití člověka s okolním prostředím a především s přírodou, respektive vesmírem) nám pomůže dosáhnout v životě harmonie a štěstí. Pomůže vybrat pozemek, umístit na něj stavbu, navrhnout vnitřní dispozice domu a vybavit jej. A to tak, abychom dosáhli prostředí bez překážek, vyvážené a harmonické, energeticky příznivé.

Jak a kde vznikla tradice Feng Shui

"Svými kořeny sahá umění Feng Shui (foneticky feng šuej) až 4.000 let před naším letopočtem na území dnešní Číny. Plyne z těsného spojení zemědělných lidí s přírodou, z jejich snahy pochopit přírodních jevy a cykly. Lidé pečlivě pozorovali a zapisovali přírodní děje, jelikož se snažili přežít a prosperovat právě díky sepětí s přírodou. Avšak nejen to, planeta Země není vesmírným solitérem, něčím uprostřed ničeho. Lidé proto pozorovali nejen přírodní cykly, ale i jejich souvislosti s pohybem Slunce, Měsíce a planet, zkoumali vývoj ročních období, viditelné změny v přírodě a jejich stopy na rostlinách a živočišstvu, ontogenezi (individuální vývoj) lidí od narození až do smrti. Přitom pochopili, že právě ZMĚNA je základním principem všeho vývoje a uspořádání. Vytvořili tak soubor postupů, podle kterých jsou již tisíce let hledána vhodná místa ke stavbě lidských obydlí, přičemž jsou následně vyjádřena architektonicky a citlivě zařízena. A právě Feng Shui nám pomáhá založit a zařídit lidské obydlí tak, abychom žili v harmonii s přírodou, což vnese tuto harmonii do každého našeho dne, který zde na planetě Zemi žijeme," říká Michaela Fučíková, poradkyně Feng Shui z českokrumlovského studia ESSENTIA.

Co je Feng Shui?

Feng Shui je umění, které hledá harmonii, řád a vyváženost, přesahující do všech oblastí našeho života. Je to vlastně umění žít v harmonii s okolím. Feng Shui harmonicky tvoří naše životní prostředí, prostor, ve kterém žijeme a bydlíme, přizpůsobuje jej přirozenému koloběhu přírodních zákonů a vylepšuje tak kvalitu našeho života. Feng Shui vyrovnává případné disharmonie a vrací vychýlenou energii do původní dráhy. Dosahuje tak přirozenosti, eliminuje překážky, které bychom jinak museli překonávat, přináší do našeho pozemského pobytu obsah a radost.

Jak Feng Shui účinkuje?

Pokud vytvoříme (založíme) své nové obydlí – dům či byt – vytvoříme tak svůj pevný bod, malý vesmír uvnitř větších vesmírů, kde však platí pravidla okolního světa. A pokud svůj životní prostor uspořádáme podle univerzálních zákonů a přírodních jevů, které na nás na Zemi působí, bude náš život harmonický. Půjdeme-li proti univerzálním zákonům, jsme odsouzeni k neustálému překonávání překážek. Pomocí Feng Shui harmonicky uspořádáme naše širší (pozemek) a bezprostřední (obydlí) prostředí, vyvážíme protiklady, odstraníme překážky, které narušují přirozený běh života, přitáhneme do svého života harmonii a štěstí, přizpůsobíme se přírodním zákonitostem. Na zemi existují podle čínské filosofie tao tři dary: Člověk, který žije na Zemi, pod Nebem. Podle jednoho čínského přísloví, které z tao taktéž vychází, je člověk strunou mezi nebem a zemí, pokud je příliš volná, plave ve větru bez opory, pokud je příliš napnutá, praskne. Lidský osud sice nelze snadno změnit (tao přijímá fatalismus – osudovost), můžeme se však nechat vést a ovlivnit tak své životní štěstí, které získáváme ze Země.

Jaké jsou principy Feng Shui?

Vítr a voda
Feng je vyložen jako vítr – nehmatatelný symbol pohybu, změn a proměn, které přicházejí, Shui je vyložen jako voda, základ života na Zemi, hmatatelná struktura a životní síla, která přímo souvisí s lunárním principem (příliv a odliv moří a oceánů).

Jin a Jang v pěti proměnách (energií)
Feng Shui vychází také ze dvou principů Jin a Jang, dvou polarit téže věci, kvalit, které společně tvoří svět, vše kolem nás i v nás. Měli bychom se snažit dosáhnout jejich rovnováhy, pokud je jeden z obou pólů vychýlen, snažíme se vrátit energii do původní dráhy. Principy Jin a Jang v sobě navzájem koření a do sebe přecházejí, což se děje v pěti kvalitativních proměnách - druzích energie, vytvářejících rámec světa: Dřeva, Ohně, Země, Kovu a Vody. Přechody zmíněných energií, jejich vzájemné působení, souvztažnosti a přeměny řídí průběh přírodních jevů a jsou základním přírodním cyklem, který se na Zemi týká všeho – našeho životního prostoru i nás samých. 5 energií je jako Jin a Jang spojeno s ročními obdobími, fázemi dne, lidským tělem, prostorem. Dynamické napětí a životadárná energie a síla Qi (či) proudí mezi silami Jin a Jang jak v našich tělech, tak ve všem živém i neživém okolo nás. Pokud je proud příliš rychlý, prostor je nevyživován a vzniká stav nedostatku, pokud neproudí a hromadí se, dochází ke stagnaci a ztrátě vitality.

5 nebeských zvířat
Bezpečí a stabilitu pro všechny druhy činností a uspořádání v prostoru nám přitom pomáhá vytvořit systém pěti nebeských zvířat – ochranná želva, zelený drak, bílý tygr, žlutý had rudý fénix.

Co prostřednictvím Feng Shui získáme?

Pokud pomocí Feng Shui zharmonizujeme své životní a pracovní prostředí, začneme si uvědomovat hlubší návaznosti a souvislosti s přesahem do našeho myšlení, rozhodování a činů. Každý prostor i každá životní situace přitom vyžadují jiné Feng Shui – odlišný postoj, čin, způsob, kterým dosáhneme harmonického stavu, vyvážení. Feng Shui nám ukáže, proč a kde jsme oslabeni, kde na nás číhají překážky a my je neustále překonáváme, aniž bychom si jich vůbec všimli, co je třeba posílit a podpořit a co zase oslabit, proč ke konkrétnímu problému dochází. Na základě takového poznání vznikne impuls, kterým vyrovnáme nerovnovážný stav – ani struna, ani hadr, nýbrž příjemně a lehce se vlnící provázek mezi zemí a vesmírem – to bychom měli být my, lidé. A jelikož dnes trávíme větší porci svého volného času uvnitř domů, toho soukromého i pracovního, je třeba cítit právě v jejich interiérech harmonii – vyváženost, bezpečí a oporu, klid, energii.

S Feng Shui začneme už při výběru pozemku

Pro pozemek je důležité jeho umístění vůči světovým stranám, absence geopatogenních zón v podloží, okolní zástavba, infrastruktura a možnost usazení domu v terénu. Feng Shui přitom považuje za ideální pozemky obdélníkové či čtvercové, ideálně mírně svažité či rovinné. Dosažení harmonie u nepravidelných pozemků pak vyžaduje dodatečná opatření – cílenou úpravu terénu, výsadbu vhodných rostlin, keřů, stromů či kamenů na určených místech, živý plot či umístění dominantních solitérů (socha, kámen, velká mobilní nádoby s květinami). Pokud možno se vyhýbáme pozemkům poblíž rušné silnice, dálkového elektrického vedení, vysílačů, továrních komínů, lokalitám se zamořeným vzduchem či podzemními vodami a železniční tratí. Vnímáme vítr v krajině, sluneční světlo, nadmořskou výšku a půdu pozemku, její zamokření a stav okolí – například stromy.

Stejně jako každého realitního makléře nás samozřejmě bude zajímat i dostupnost služeb, počínaje školou, zdravotnickým zařízením a možností nákupu, až po vzdálenost do zaměstnání. Na druhou stranu je třeba vyhnou se i dalším aspektům negativním – poblíž domu nechceme hlučnou diskotéku, non stop noční podnik, policejní stanici či stanici požární, letiště, továrnu, kamenolom, důl, tunel, velký zemědělský podnik, hřbitov či krematorium a podobná zařízení (pořadí podstatných jmen bylo záměrně zamícháno). Samostatnou kapitolu tvoří radon, který je prokazatelně zdraví škodlivý a pouhá radonová ochrana interiéru domu nestačí.

Vybereme-li pozemek, řešíme osazení domu na pozemku a polohu vůči světovým stranám. Po dokončení stavby Feng Shui pomůže s vybavením bytu a uspořádáním jeho dispozic.

Zdroje: www.essentia-studio.cz, www.ceskestavby.cz
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com