Nechte si zkontrolovat a případně i vyčistit komín a zabraňte tak riziku požáru! Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Pravidelnou kontrolou a čištěním komína eliminujeme rizika vzniku požárů, ale i otravy oxidem uhelnatým. Ovšem je také důležité najít správného kominíka a odmítnout toho falešného. A věděli jste, že je třeba mít doma hasicí přístroj?

Neriskujte, předcházejte rizikům, komíny jsou nebezpečné

Pokud neprovádíte pravidelné kontroly svých komínů kvalifikovaným technikem (kominíkem), riskujete požáry a otravy oxidem uhelnatým, ale i pokutu. Kontroly je ideální provádět ihned po ukončení topné sezóny a pak na jejím začátku, tedy před ním. V tuto dobu se již komíny obvykle nečistí, jelikož byly vyčištěné po topné sezóně. Vyčištění komína si navíc již můžeme dle zákona zajistit sami, ovšem odbornou kontrolu, resp. posouzení stavu komína a jeho provozuschopnost nikoli! Stejně tak mohou nastat situace, kdy je třeba revize komína. Například poté, co nám v něm chytne dehet a dojde k prudkému hoření spolu s vysokými teplotami. Komín ale také může někde prasknout v souvislosti se statickými problémy budovy apod. Kontrola kominíkem dvakrát ročně však není v praxi třeba, stačí jen jednou. Pokud však váš komín kominík neprohlédl právě po skončení topné sezóny, je třeba jej pozvat nyní.

Jak poznat falešného kominíka

Obvykle si konkrétní kominík hlídá svůj rajón, své zákazníky a ozývá se sám. Může se však stát, že se náhle objeví někdo jiný, nabízí „skvělou“ cenu za dokonalé služby a vy mu uvěříte. Ve skutečnosti ale neudělá nic, vezme si peníze a odjede. Může to totiž pouhý laik, který jen vydělává na důvěřivých lidech. Revizi ale fakticky neudělá a pokud dojde k požáru a s tím souvisejícím škodám, pojišťovna vám rychle a jasně vysvětlí, že jste naletěli podvodníkovi a odmítne vám vyplatit pojistné plnění.

Jak poznat pravého a falešného kominíka, kteří se stali doslova „hitem“ poslední doby? Tak především mají oprávněné osoby (revizní technik) povinnost vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo pouze kontroly spalinové cesty. Pokud oprávněná osoba zjistí vážné nedostatky, musí oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru (dle typu zjištěného nedostatku). Vám to samozřejmě při kontrole sdělí také a požádá vás o odstranění závad. Takový komín samozřejmě kontrolou či revizí neprojde, dokud nebudou vady odstraněny. Pokud si oprávněná osoba nebude své zákonné povinnosti plnit, může jí být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50.000 Kč. Pokud vás tedy navštíví v jiném termínu, než je obvyklé, někdo jiný, než na koho jste zvyklí, koho znáte, odmítněte! Nediskutujte! Hledáte-li pak nového kominíka pro svou novostavbu, požádejte o radu sousedy a nebo si svého kominíka najděte například ZDE či ZDE. Na těchto stránkách si též můžete ověřit, zda má konkrétní kominík“ řádné osvědčení.

Kompletní VYHLÁŠKU 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty pak najdete ZDE.

Každoročně stovky požárů a vysoké pokuty

Jako příklad nebezpečí komínů v provozu můžeme uvést stovky požárů způsobených komíny, které hasiči každý rok na našem území likvidují. U většiny z nich se sice požár omezí pouze na prostor komína, ale i tak jdou škody do mnoha desítek miliónů korun a dochází i ke zranění a úmrtím. Nejvíc požárů přitom vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Dalšími příčinami požárů jsou nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně, špatné spáry apod.

Povinností každého majitele nemovitosti je přitom udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné. To znamená zajistit pravidelné čištění komína (komínů) a kontroly oprávněnou osobou. Podle zákona by váš komín měl alespoň jednou ročně prohlédnout kominík. Čištění spotřebičů na pevná paliva je pak třeba zajistit třikrát ročně. A přestože máme dnes ze zákona možnost si komín vyčistit sami, jednou ročně musí kontrolu spalinové cesty provést oprávněný odborník (kominík). V opačném případě vám hrozí pokuta ve výši až 10000 korun.

Co si můžeme zkontrolovat sami a kdo má za kontrolu komína zodpovědnost?

A co si můžete (resp. byste měli) zkontrolovat sami? Zda je kouřovod řádně upevněn, zda není spotřebič či kouřovod propálený, zda fungují uzávěry komínových dvířek, zda jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle, zda je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné, zda je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý, zda je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od zdroje tepla, případně zda je použita tepelná a nehořlavá izolace. Vše ostatní musí posoudit odborník.

Nezapomeňte také, že řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé budov sami. Proto je třeba kominíkovi včas zavolat, pokud se neozve sám. Důsledky by mohly být fatální.

Co když začne v komíně hořet?

A co když začne ve vašem komíně hořet? Co dělat? Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína a bezprostředně zavolejte na linku 150 (HZS) nebo 112. Požár v komíně v žádném případě nehaste vodou, aby vám komín nepopraskal a nebo nevybuchl. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku do komína vymetacími dvířky z půdy a nebo ze střechy. Je to však velmi nebezpečné!

Nezapomeňte na hasicí přístroj

Vedle toho je též dobré mít doma po ruce vhodný hasicí přístroj pro případ, že by vám v interiéru začalo od komína něco hořet. Ale i z jiných důvodů, možných příčin požárů je nevyčíslitelně. Ideální je práškový hasicí přístroj, pořídíte jej za cca 800 Kč (dva přístroje se 2 kg nebo jeden se 6 kg hasební látky). Na rozdíl například od vodních hasicích přístrojů jde o přístroje téměř univerzální, které lze použít na hašení prakticky čehokoli včetně benzínu a olejů, ale i na elektrická zařízení pod proudem. Použít lze též takzvané hasící spreje, které jsou levné, jednoduše se obsluhují, jsou lehké a běžně je vozíme třeba v automobilu. Jejich zásadní nevýhodu je však malý obsah hasební látky. Hodí se proto jen k hašení požárů v jejich zárodku. Vhodného dodavatele hasicích přístrojů najdete na internetu, případně navštivte specializovanou kamennou prodejnu ve svém okolí.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, skcr.cz, hzscr.cz, shutterstock.com