Nechte si zkontrolovat komín! Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Je nejvyšší čas nechat si zkontrolovat komín. Za prvé budete mít větší jistotu, že nevyhoříte a za druhé tak splníte zákonnou povinnost a vyhnete se možné pokutě. Vyčistit si však komín můžete sami a ne všechno musí zkontrolovat odborník.

Na kontrolu komína už je sice tak trochu pozdě, ale pokud ještě nemáte zákonnou povinnost splněnu, nic jiného vám nezbývá, jinak riskujete až mnoha tisícovou pokutu (až 10.000 Kč). Prostě ráno nezatopíte a počkáte si na kominíka s oprávněním provádět kontroly a revize komínů. Ideální jsou jinak kontroly komínů po skončení topné sezóny a nebo naopak před ní.

Zákon totiž říká, že kominík by měl prohlédnout komín alespoň jednou ročně. Čistit jej však již nemusí, to si můžete udělat i sami, tedy pokud chcete. Sami si též můžete zkontrolovat, zda je kouřovod správně upevněn, zda není propálený stejně jako spotřebič (kotel, kamna, …), zda fungují uzávěry komínových dvířek, jestli jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle, zda je komín omítnutý, celistvý, neprodyšný a bez spár, zda je zařízení domácnosti dostatečně vzdálené od tepelného zdroje a zda byla použita nehořlavá izolace. U elektrických spotřebičů též kontrolujeme správné dimenzování pojistek.
Kontrola komínů není v žádném případě nějakou zbytečnou činností, zbytečným výmyslem úřadů. Každý rok likvidují hasiči jen na našem území stovky požárů způsobených komíny. Za rok 2017 jich bylo celkem 1028 a celková škoda činila 70,4 miliónů korun. Za uplynulou topnou sezónu, tedy od října 2017 do března 2018 to bylo 965 požárů způsobených komíny a celková škoda činila 64,1 miliónů korun. Přitom bylo zraněno 42 lidí a jeden člověk zemřel.

Ze zdrojových statistik (zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR) též vyplývá, že nejvíce požárů vzniká přímo v komíně jako důsledek vznícení nevyčištěných sazí. V uplynulé topné sezóně to bylo 846 požárů z celkových 965. Dalšími příčinami vzniku požárů způsobených komíny jsou nevhodně provedená konstrukce komína, nevhodně provedené spáry a trám zazděný v komíně.

Přitom má doslova každý majitel nemovitosti ze zákona povinnost udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné. A to především znamená zajistit pravidelné čištění komína a též pravidelně kontrolovat všechny prvky, které by se mohly stát potencionálním rizikem. U spotřebičů (kotlů, kamen a krbů) na pevná paliva si pak můžete komín právě vyčistit i sami, přičemž by se mělo provádět třikrát ročně. Přesto je ale nutné jednou za rok nechat provést kontrolu spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Dokonce je možné, že kromě pokuty, která majiteli nemovitosti hrozí (až 10.000 Kč), může dojít i ke zkrácení či dokonce odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny, pokud ta prokáže, že k požáru došlo právě v důsledku zanedbání péče o komín. A pokud dojde i k poškození majetku sousedů, zranění či úmrtí, opět jdou vzniklé náklady (resp. škody) na vrub majitele nemovitosti, jejíž komín způsobil požár.

Kominíka si domů musíme pozvat sami, ne vždy však musí přijít právě oprávněný kominík. Důležité je proto prověření kominické firmy a získání pozitivních referencí. Bez toho bychom neměli s „kominíkem“ uzavírat jakoukoli dohodu, resp. jej k sobě domů zvát. Často se stává, že jde o pouhého laika vydělávajícího na lidské důvěřivosti. Kominíka si lze ověřit například pomocí nové aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest. Tu spustilo na svých webových stránkách generální ředitelství HZS ČR.

A jak se zachovat, pokud začne v komíně hořet? Musíme rychle odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína, nejprve však přivoláme hasiče (linka 150 nebo 112). Požár komína nesmíme hasit vodou, jelikož díky ohromnému žáru by komín mohl na vodu reagovat popraskáním či výbuchem. Plameny můžeme až do příjezdu hasičů pouze krotit vhazováním písku vymetacími dvířky, případně přímo ze střechy, ale i to je dosti nebezpečné. Možné popálení by mohlo být fatální, dojít může i k pádu ze střechy například následkem leknutí. Nejlepší je proto nechat vše na hasičích.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com