Neházejte vysloužilý vánoční stromek z okna, není oštěpem a vy nejste lovci Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Opravdu chcete, byť omylem, trefit stromkem sousedku chodící každý den o holi venčit svého ratlíka právě pod vaše okna? I nechtěné zabití je trestným činem. Jste si jisti, že házíte stromek z okna tak bezpečně, že nemůžete jeho pádem ohrozit žádného živého tvora, natož člověka? I přesto svědčí takový čin o vaší lenosti a buranství, tedy v případě, že necháte stromek ležet tam, kam dopadl. Ona se postará firma pečující o městskou zeleň či technické služby. Buďte si jistí, že mají velikou radost. Přitom není vůbec složité poponést stromek o kousek dál a nechat již na jiných, jak jej využijí.

S vyhozenými vánočními stromky lze nakládat více způsoby. Za prvé jsou rozdrceny drtičem či štěpkovačem dřeva a poté slouží k mulčování a nebo se kompostují, mohou se však též po štěpkování a usušení pálit a mohou sloužit jako krmivo zvířatům, ovšem v tomto případě musí být zcela zbavené háčků, ozdob a jiných nepříjemností, které ke stromkům nepatří a mohly by zvířatům ublížit.

Pokud jsou vánoční stromy darované městům, a obcím, postupují magistráty a obecní úřady obvykle tak, že strom zbaví všech ozdob, odvětví a pořezaný kmen vrátí dárci na topivo, načež využijí větve s jehličím k vhodným účelům viz výše. Tyto stromy jsou obvykle poměrně vysoké a rozložité a vyžadují profesionální péči na rozdíl od běžných stromků pro výzdobu domácností a firem.

Města a obce však zároveň shromažďují běžné vánoční stromky, které vyhazují obyvatelé. Jsou k tomu určena místa, kam lidé mohou stromky odkládat, obvykle však i stačí naskládat je na hromadu vedle kontejnerů konkrétního bytového domu. Odsud jsou pak stromky odváženy pracovníky firem zajišťujících technické služby města do zahradnictví či areálů firem pečujících o městskou zeleň. Řeč je však samozřejmě o stromcích živých, tedy již usmrcených, ale těch, které byly pěstovány za účelem prodeje. Vysloužilé umělé stromky, což se po letech též stává, jsou běžným komunálním odpadem, z větší části plastovým, z části však i kovovým. Vše samozřejmě záleží na konkrétní obecní vyhlášce, přístupy obcí a měst k odpadům se v konkrétnostech liší.

Spotřeba vánočních stromků v ČR

Věděli jste například, že průměrná roční spotřeba vánočních stromků přírodního původu (tedy nikoli umělých) činí v ČR ročně 1,2 milióny kusů? Pokud by se takové množství stromků lidé snažili například napěchovat do kontejnerů pro běžný komunální odpad, již by se do nich nic jiného nejen nevešlo, ale i samotných stromků by se do kontejnerů vešla jen malá část.

Proto je třeba stromky ukládat alespoň vedle kontejnerů, nebo na k tomu určená sběrná místa. Na vsích tyto stromky projdou nejčastěji kotli, větve s jehličím případně přikryjí například okrasné záhony, ve městech ale lidé využití pro vysloužilé vánoční stromky obvykle nenajdou. Nikdo samozřejmě lidem nebrání, aby svůj vánoční stromek rovnou odvezli do sběrného dvora, spalovny, zahradnictví či kompostárny. Pokud však například zakoupíme vánoční stromek u některého z řetězců, které stromky po Vánocích odebírají zpět, proč to neudělat.

Je dokonce možné odvézt vánoční stromek do ZOO či konkrétnímu chovateli zvířat, pokud o ně mají zájem. V takovém případě je však třeba stromek zbavit důsledně opravdu od všech přízdob a jejich způsobů uchycení, především pak háčků. Určitě též nevyhazujte stromek s háčky a ozdobami do přírody. Samotný stromek není problémem, opadá a rozloží se, ale majitel konkrétního lesa nemusí mít z takového počínání zrovna radost, jakož i zvěř, které mohou především háčky opravdu ublížit. Jen naprostí ignoranti odhazují odpad, kde se jim zlíbí a také vánoční stromky mezi odpad patří. Je však obvyklé, že například místní myslivecký spolek stromky shromažďuje a zvěř jimi opravdu krmí. V takovém případě si ale myslivci dají skutečně dobrý pozor na nebezpečí navěšené na větvičkách. Škodí dokonce i lepidlo z tavící pistole, zbytky alobalu od čokoládových ozdob, o kabelech s led svítidlíčky nemluvě.

Jak vznikla tradice vánočních stromků

Tradice zdobení vánočních stromků je poměrně mladá. A původně stromky dokonce visely od stropu špičkou dolů. To bylo poprvé v 16. století v Německu. V Čechách pak byl první vánoční stromek ozdoben až v 19. století, roku 1812 v libeňském zámečku. Tradice zdobení vánočních stromků se pak postupně rozšiřovala. Jinak samozřejmě vypadalo zdobení stromků na zámcích a později v měšťanských domech, jinak v příbytcích chudiny.

Jak se zbavit umělého vánočního stromku

Ani umělý vánoční stromek neházejte do popelnice či kontejneru, ani toho na tříděný platový odpad. Nejlepším řešením je odvézt tento stromek do sběrného dvora.

Stromky v mobilních nádobách

S živými vánočními stromky v mobilních nádobách to vlastně máme nejsnadnější. Porostou při vhodné péči doslova věky. Živý stromek si na Vánoce jednoduše nazdobíme, zaléváme a po Vánocích zase odstrojíte. Pokud pak již nechceme například po letech stromek na Vánoce dále přenášet do bytu, vysadíme jej v zahradě. Musíme však dát pozor na přesunutí živého stromku z chladu do tepla a naopak. Přivykání musí být postupné a v teple stromek navíc necháme nejvýše 4 dny, aby nám nezahynul. Po Vánocích stromek opět postupně přivykáme na chlad a nakonec vrátíme na původní místo.

Co jsou vánoční stromky s FSC certifikátem

FSC certifikátem jsou opatřené stromky, které nejsou pěstované na plantážích. Tyto stromky jsou určené pro ekologicky smýšlející rodiny, které však chtějí řezaný stromek. Stromky na plantážích jsou obvykle jednoho druhu, současně jsou vysazené a také sklizené, načež se na dané ploše provede na jaře nová výsadba. Stromky s FSC certifikátem jsou však vypěstovány v lese, o který je pečováno odpovědným a přírodě blízkým způsobem. Stromky jsou z porostu vybírány jednotlivě s ohledem na okolní porost. Les pak neztrácí svůj přirozený růst a vyváženost pěstovaných stromků.