Nevíte si rady s trávníkem? Založili jste si trávník a nejste s ním stále spokojeni? Nejdříve hledejte příčinu a teprve pak zjednejte nápravu. Připravte se však na to, že o trávník je třeba se pravidelně starat, což spočívá v pravidelném sekání, hnojení a za horkých dní také zalévání. Odměnou vám však bude krásně zelený, zdravý trávník. Pojďme se podívat, jak řešit případné problémy s trávníkem.

Trávník je zaplevelený
Pokud se stane, že se jedná o dlouhodobě zanedbaný trávník, který je z velké části zaplevelen, je nejjednodušším řešením jeho celková rekonstrukce. Na tuto práci je možné zjednat si zahradnickou firmu máme-li dostatek peněz - nebo se o to můžeme pokusit sami vlastními silami. V první řadě je nutné zbavit se všech plevelů, což můžeme ručně, na velkých plochách je to však nemyslitelné. Budeme tedy muset sáhnout po chemických přípravcích k hubení dvouděložných plevelů. Protože tráva je jednoděložná, postřik na ni nepůsobí. Přípravek se obvykle nanáší ve formě prášku nebo postřiku a nechává se působit cca 1 týden. Po tuto dobu není vhodné se po ošetřené ploše pohybovat. Chemické přípravky jsou zdraví člověka i zvířat škodlivé. Ideální je vybrat si pro postřik slunné počasí, aby déšť postřik nesmyl. Po týdnu trávu posečeme a pečlivě shrabeme. U zdevastovaných travních ploch je dobré provést aerofikaci, která zajistí hluboké provzdušnění půdy až ke kořínkům. Provádí se pomocí speciálního stroje, který je možné vypůjčit u zahradnických firem. Teprve poté je možné provést osetí zahradní směsí. Optimální je zatravněné místo vůbec nepoužívat a nešlapat na ně. Problematická místa by se měla osévat na podzim. Přes zimu tráva bude mít čas zesílit a na jaře bude již odolná našim nohám. Zdravý a krásně zelený trávník dosáhneme příležitostnou vertikutací, která pomocí ostrých nožů zajistí provzdušnění půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více živin, vody a slunce. Na málo zaplevelený trávník použijeme selektivní herbicid, který vybíráme podle druhu plevele. Každý přípravek účinkuje proti určitým druhům plevelů. Po aplikaci a vyhubení plevele se trávník vyhrabe a prázdná místa se dosejí.

Jak na mech v trávníku?
Příčin mechu v trávníku může být hned několik. První možnou příčinou může být, že vegetační substrát je příliš kyselý. Aby se hodnota pH upravila, je třeba trávník vápnit. Další možností je, že plocha trávníku je příliš zastíněná. V takovém případě je možné stínící stromy proklestit nebo mech odstranit a dosít travní směsí. Mechu se rovněž zbavíme pravidelným hnojením. Přítomnost mechů v trávníku rovněž ovlivňuje příliš přemokřená plocha. Zadržovanou vlhkost je třeba uvolnit rycími vidlemi. Pravidelným sečením a vertikutací můžeme mechům předejít.
Suché skvrny v trávníku
Suché skvrny na trávníku mohou být způsobeny jak nerovnoměrným rozmístěním hnojiva, tak nerovnoměrnou zálivkou nebo přítomností zvířat na trávníku; řeč je zejména o psech. Pokud objevíte takovou zaschlou skvrnu na trávníku, místo zalijte vodou a dosejte travní směsí.

Louže v trávníku
Možné vzniklé vodní plochy v trávníku nejsou nic příjemného. Krok by v trávníku určitě čvachtat neměl. V tomto případě je dobré trávník provzdušnit rycími vidlemi tzv. aerofikačním přístrojem. Poté by se trávník měl prosypat vymývaným křemenným pískem.

Půdní kondicionéry vážou vodu
Při zakládání trávníků nebo výsadbách dřevin je výhodné používat půdní kondicionéry, které se přimíchávají do vegetačního substrátu. Předejdeme tak problémům se špatným zakořeňováním, které se mohou při dalším ošetřování trávníků objevit. Půdní kondicionéry jsou obvykle práškové koncentráty určené pro podporu odolnosti trávníků vůči suchu a na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazování, přepravě a skladování. Díky schopnosti do své struktury vázat vodu ji v průběhu vegetace předává kořenům. Chrání tak rostliny před suchem, podporuje zdravý a intenzivní kořenový systém a snižuje nároky na závlahu. V neposlední řadě absorbuje živiny a hnojiva. Ty nejsou odčerpány do podzemních vod, ale zásobují dostupné kořeny rostlin.
Agrostis Trávníky, s.r.o. Poslat poptávku