Nový bezplatný výpočetní program pro technické izolace Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Představujeme freeware pro tepelně technické posouzení a navrhování technických izolací v oblasti TZB a průmyslu. Značka Knauf Insulation je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelných a protipožárních izolací a systémů na bázi minerální vlny v České a Slovenské republice. Jako součást podpory pro odbornou komunitu, která se zabývá specifickým segmentem tzv. technických izolací, přináší novou výpočetní pomůcku, program KI Tech.

Výhody programu KI Tech:

 • Program je bezplatně k dispozici. V průběhu vývoje jsme spolupracovali s celou řadou odborníků z technické praxe.
 • Je určený a snadno použitelný pro nejširší odbornou i laickou veřejnost, není určený pouze pro specialisty v oboru průmyslových zařízení a TZB.
 • Optimalizaci návrhu izolace, včetně protokolu výsledných hodnot máte k dispozici během několika sekund.
 • Program umožňuje použít jednoduchého průvodce, který je strukturovaný po jednotlivých krocích, lze ho používat ihned bez nutnosti studování manuálu.
 • Obsahuje databázi veškerých relevantních vlastností izolačních materiálů Knauf Insulation.
 • Výstup programu obsahuje veškeré vypočtené hodnoty a umožňuje tak snadno pochopit podmínky a vlastnosti, které zásadně ovlivňují výsledné chování posuzované skladby.
 • Program umožňuje dopočítat tloušťku druhé vrstvy izolace pro případ dodatečného doplnění izolace ve druhé vrstvě.
 • Program používá aktuálně platnou legislativu a bude společností Knauf Insulation průběžně aktualizován.

Co program KI Tech umí:

Výpočty:

1) Izolace kruhového potrubí pro různá média
a. Výpočet minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu
b. Výpočet minimální tloušťky izolace splňující požadavky vyhlášky 193/2007
c. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace
d. Výpočet pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla
e. Výpočet tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu
f. Výpočet tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky potrubí

2) Izolace kruhového vzduchotechnického potrubí
a. Výpočet minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu
b. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace
c. Výpočet pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla
d. Výpočet tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu
e. Výpočet tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky

3) Izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí
a. Výpočet minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu
b. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace
c. Výpočet pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla
d. Výpočet tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu
e. Výpočet tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky

4) Válcový zásobník

a. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace

Uživatelsky příjemná editace jednotlivých úloh

Pro každou jednotlivý typ úlohy je k dispozici zvláštní formulář, ve kterém se, po výpočtu zároveň zobrazí veškeré vypočtené hodnoty. Pro lepší orientaci lze kdykoliv spustit podrobného průvodce.

Uživatel vyplní oranžově vybarvená pole, po stisknutí funkčního tlačítka „Vypočti“ nebo klávesy F9 proběhne výpočet a hodnoty se zároveň zobrazí v dolní části formuláře.
Na formuláři se po provedeném výpočtu objeví funkční tlačítko „Tisknout“ po jeho stisknutí (popřípadě po stisknutí kombinace kláves Ctrl + P) se vygeneruje výstupní protokol ve formátu pdf.

Databáze materiálů Knauf Insulation vhodných pro použití v konkrétní úloze

Tato databáze není uživatelsky editovatelná. Společnost Knauf Insulation bude tuto databázi průběžně aktualizovat. Informace o dostupnosti aktualizované databáze budeme zasílat jednotlivým uživatelům elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zadali při stahování programu do kontaktního formuláře na našich webových stránkách.
Uživatelsky editovatelné jsou databáze materiálů potrubí/zásobníku, databáze médií a databáze vlastností povrchů.

Jak tento program získat? Pro jeho získání stačí učinit tři jednoduché kroky:

 1. Vyplňte kontaktní formulář programu KI Tech
 2. Stáhněte si program
 3. Na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu obdržíte přihlašovací jméno a heslo (je nutné pouze při první instalaci.
 4. Spustíte stažený instalační soubor, do formuláře který se otevře při prvním spuštění vložíte zaslané přihlašovací jméno a heslo a ihned můžete pracovat.
Veškeré připomínky a podněty k fungování programu pošlete prosím na adresu jan.kurc@knaufinsulation.com

Pro informace o vlastnostech technických izolačních materiálů Knauf Insulation a pro informace o obchodních podmínkách můžete kontaktovat specialistu na technické izolace pavel.havlicek@knaufisulation.com

Další ilustrativní printscreeny:

Knauf Insulation, spol. s r.o. Poslat poptávku