Odpovídáme na Vaše dotazy lll. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

1. Myslíte si, že když se neplánovaně prodlouží stavba a ta je v rozestavěném stavu vystavena povětrnostním vlivům po dobu i několika let, že to na ni může mít zásadní vliv?
Určitě ano! Doporučuji Vám zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům (fólie v oknech apod.) a proti vnikání cizích osob. Před pokračováním stavebních prací bych doporučil ještě jednou stavbu prohlédnout se statikem či projektantem (zvětralé zdivo může být nevyhovující- vznik 'tepelných mostů').

2. Plánuji stavbu rodinného domu, jak dlouho před započetím stavby bych měl začít vyřizovat stavební povolení?
Stavební povolení je výsledkem úspěšného stavebního řízení. Stavební řízení, jako správní řízení, se řídí správním řádem. Podle ustanovení správního řádu je nutné ve věci rozhodnout nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.
Být Vámi, stanovím si (pro jistotu) časovou rezervu. V průběhu stavebního řízení může dojít k přerušení pro nedostatky v podané žádosti, neúplnost projektové dokumentace apod.

3. Dozvěděl jsem se, že pokud chci začít podnikat ve svém domě a vyčlením si na svou podnikatelskou činnost část domu, musím žádat o změnu v užívání stavby. Jak se k tomu mám postavit?
Změnu v užívání stavby je nutno projednat v samostatném řízení na stavebním úřadě. Výsledkem je povolení změny užívání. Nezbytně nutné náležitosti: projekt, doklad o vlastnictví, snímek pozemkové mapy, 500 Kč poplatek.
Důležitý je Váš nový záměr! Tak například u provozovny (kosmetický salon, prodejna) bude nutno doložit stanovisko hygieny, požární zprávu, stanovisko invalidů (možnost užívání zdravotně postižených osob apod.)