Sdílet
 

Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl

Datum vydání: 06.12.2004 | autor:

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.
Dnes reagujeme na dotazy:
• co musí obsahovat zápis o předání a převzetí stavby
• zda se můžete odvolat v případě, když soused zahájil stavební řízení a stavba je umístěna jednou stranou přímo na hranici pozemku
• jak nejlépe lepit koberec na betonové schody

Poraďte, jak nejlépe lepit koberec na betonové schody?
Předpokládám, že máte před vlastní pokládkou koberce provedeno vystěrkování nabetonovaných schodišťových stupňů, tj. připraven dostatečně rovný podklad pro lepený koberec. Dalším předpokladem je, že podklad bude suchý a zbavený všech nečistot, zejm. mastných fleků.
V současné době je na trhu k dispozici obrovský výběr koberců. Výběr koberce (např. materiál, výšku smyčky a hustotu vlasu) budete volit s ohledem na provoz a zátěž na  schodišti. Prodejce Vám samozřejmě pomůže s výběrem.
Výběr vhodného lepidla potom bude souviset s vybraným kobercem. Před samotným lepením bych Vám doporučil koberec rozvinout, nařezat na jednotlivé pásy s rezervním přesahem (5-10 cm) a ponechat v místnosti 1-2 dny. Samotná technologie lepení se bude lišit podle zvoleného druhu lepidla. Věnujte pozornst zejm. slepování materiálů (k dosažení největší pevnosti ve smyku a v odlupování).

Co musí obsahovat 'zápis o předání a převzetí stavby' -  jedná se jen o sádrové příčky?
'Zápis o předání a převzetí stavby' (předmětu díla) by měl obsahovat:
- datum zahájení přejímacího řízení,
- název stavby,
- místo stavby,
- údaj o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo části díla - technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části,
- název či jméno a adresa zhotovitele + IČO + zodpovědná osoba stavbyvedoucí,
- název či jméno a adresa obkednatele + případně IČO, technický dozor objednatele (pokud je),
- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, počet uzavřených dodatků,
- jméno a adresa zhotovitele projektu,
- číslo jednací a datum vydání stavebního povolení a datum jeho právní moci,
- datum zahájení prací dle smlouvy o dílo,
- datum skutečného zahájení prací,
- termín dokončení prací dle smlouvy o dílo,
- důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací na předmětu díla podle smlouvy o dílo,
- cena podle smlouvy o dílo a jejich dodatků bez DPH,
- zápis o předání dokumentace, mezi objednatelem a zhotovitelem, jako součásti díla podle smlouvy o dílo,
- zápis o předané dokumentaci objednateli v průběhu realizace díla,
- odchylky od projektu schváleného ve stavebním řízení a jejich důvody,
- soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a  dohodnuté termíny jejich odstranění,
- dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a provozních podmínkách potřebných na odstranění vad a nedodělků,
- dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu,
- další ujednání popř. vyjádření účastníků,
- datum skončení přejímacího řízení,
- větu cit. 'Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přebírají.',
- datum skončení přejímacího řízení
- podpisy zástupců zhotovitele,
- podpisy zástupců objednatele,
- podpisy účastníků řízení.

Tento zápis o předání a převzetí stavby slouží univerzálně pro všechny stavby, popsaný rozsah bude sloužit zejm. u staveb většího rozsahu. U jednoduchých staveb se potom jeho rozsah upravuje.
Z Vašeho dotazu není zřejmé o jakou stavbu se jedná.
Pokud se tedy jedná jen o zřízení sádrokartonové příčky např. v bytě, zápis podle potřeby zjednodušte.
Ráda bych se zeptala, jestli se můžu odvolat v případě, když soused zahájil stavební řízení a podle projektu je stavba (deklarovaná jako kůlna, ale o rozměrech větších než 16 m2 a o výšce 4,5 m) umístěna svou jednou stranou přímo na linii hranice mého pozemku. Tento pozemek je sice zahrada a rodinný dům je ve vzdálenosti cca 10 metrů, ale přesto se domnívám, že je takové umístění jeho stavby protiprávní. K čemu se mám odvolat pokud budu požadovat změnu projektu?
Na tento dotaz jsme odpověděli již v článku

Zakoupila jsem rodinný domek a všichni sousedi mi tvrdí, že všechny ploty mám ve vlastnictví. Na stavebním úřadě jsem o plotech nic nenašla. Jak mám zjistit vlastnictví plotů?
Určit vlastníka plotu se možná na první pohled jeví jako jednoduchá záležitost, která se však v některých případech může dostat až před soud.
Stavba plotu se geodeticky nezaměřuje a její vlastnictví se nezapisuje do katastru nemovitostí a doklad o jejím vlastnictví je někdy problematické dohledat.
Stavební úřad Vám skutečně nemusí dát na tuto otázku rozřešení, pokud se mu nepodaří dohledat v jeho archivu doklad o povolení stavby plotu.
Tímto dokladem může být ohlášení drobné stavby plotu stavebnímu úřadu nebo zmínka ve stavebním povolení či kolaudačním rozhodnutí, že byla společně se stavbou např. rodinného domu povolena i drobná stavba oplocení. Tento doklad by se měl stavební úřad pokusit dohledat jak pro Vaší stavbu a Váš pozemek, tak pro stavby a pozemky sousední.
Dalším dokladem, ve kterém je možno dohledat vlastníka plotu, jsou různé smlouvy o převodech nemovitosti (kupní, darovací, dědické…) k nim náležející znalecké posudky a notářské zápisy. V těchto dokladech znalci přesně popisují oceňovanou nemovitost.
Pokud se Vám ani přesto nepodaří dobrat výsledku a budete vést se sousedy spory o vlastnictví a údržbu plotu, nezbývá než se s touto záležitostí obrátit na příslušný soud.

Seznam souvisejících článků:


Připravili jsme pro Vás přehled doposud uveřejněných článků (na téma Odpovídáme na Vaše dotazy), v nichž se dozvíte odpovědi odborníků na Vámi zaslané dotazy.
V článcích najdete nejen praktické rady, ale také postupy jednotlivých řízení, spojených s výstavbou, náležitosti a nezbytné přílohy žádostí a další…

Průběh stavby:

Odpovídáme na Vaše dotazy I. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy II. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy III. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IX. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy X. díl

Nemovitosti:

Odpovídáme na Vaše dotazy VI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VII. díl
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE