Odvlhčovač vzduchu sníží vlhkost na stavbě

Odvlhčovače vzduchu lze použít na stavbách, ale i v památkově chráněných objektech, v archívech, skladech, v domácnostech (např. typ DH 10 lze využít i k sušení prádla v koupelně) a také v prostorách s interiérovým bazénem. 

Obzvláště důležité je pak použití odvlhčovačů vzduchu na stavbách, především při realizaci omítek, ale vůbec jakýchkoli mokrých procesů při výstavbách budov, pokud je právě chladno. Zde lze použít profesionální odvlhčovače pro trvalý nebo dlouhodobý provoz, případně poloprofesionální odvlhčovače, které jsou určené pro střednědobé nasazení (využijí je třeba malíři pokojů). Mezi těmito odvlhčovači vynikají produkty značky MASTER s velmi dobrou kombinací výkonu, spolehlivosti a ceny. Plastové odvlhčovače jsou pak určené pro domácnost.

Pokud chceme určit vhodný typ odvlhčovače, musíme vycházet z velkosti prostoru, průměrné teploty vzduchu a relativní vlhkosti. Platí, že za 1 hodinu by měl vzduch v místnosti projít odvlhčovačem – výkon odvlhčovače tedy odpovídá průtoku vzduchu za hodinu. Často lze použít i několik menších odvlhčovačů pro větší místnosti. Odvlhčovače disponují svou vlastní nádobou na vodu, pokud je naplněna, zařízení se samo zastaví, případně lze připojit hadici k trvalému odtoku vody. 

Principy a způsoby odvlhčování

Odvlhčování ohřevem a větráním

Principem této metody odvlhčování je zvýšení teploty v místnosti a intenzivním větrání. Účinnost je však závislá na venkovních podmínkách a je nutné dodat, že ty mohou v konkrétních případech použití tohoto typu odvlhčovače zcela zamezit. Pokud je však venku nižší teplota a uvnitř vyšší (ve vysoušené místnosti), účinnost odvlhčovače se naopak zvyšuje. Nejvhodnější je použití této metody odvlhčování v zimě, méně účinné na podzim a nejméně účinné v létě.

Pokud takto odvlhčujeme vlhké stěny, neměla by vnitřní teplota přesáhnout 35 °C, jinak mohou ve zdech vznikat trhliny, nebo se poškodí jejich povrch – omítka. Stejně tak je nevhodné nedostatečné větrání (výměna vzduchu) při odvlhčování zdí, vzniklá pára se vsákne do sušších částí zdiva a stropu. Zásadní nevýhodou této metody jsou vyšší náklady, které přímo souvisí s nižší účinností a tedy i delší dobou vysoušení. Odvlhčování touto metodou je tím účinnější, čím je větší rozdíl vnějších a vnitřních teplot, v tomto případě však potřebujeme větší topný výkon a to opět prodražuje provoz.

Odvlhčování ohřevem a větráním:
 1. vzduch vyfukovaný ven
 2. vzduch nasávaný z vnějšku
 3. ventilátor
 4. topidlo
 5. ohřátý vzduch

Odvlhčování adsorpcí

Adsorpční metoda je založena na pohlcování vzdušné vlhkosti do hygroskopického materiálu. Adsorpční odvlhčovače mají speciální rotor, pohon rotoru, ventilátory, topidlo, filtr, kryt a armatury. Rotor je většinou vyroben jako voština z profilovaných hliníkových plechů, je tedy tvořen velkým množstvím rovnoběžných kanálků a právě jejich povrch je pokryt hygroskopickým materiálem. Je důležité, aby kanálky měly co největší plochu a to je také cíl konstrukce adsorpčních odvlhčovačů. Rotor je přitom rozdělen na část, kde se zachytává vlhkost a část, kde dochází proudem teplého vzduchu k regeneraci hygroskopického materiálu. Ohromnou výhodou adsorpčního odvlhčování je možné použití zařízení i za teplot pod bodem mrazu.

Odvlhčování adsorpcí:
 1. filtr
 2. vlhký vzduch
 3. rotor
 4. odvlhčený vzduch
 5. ventilátor
 6. regenerační vzduch
 7. topidlo
 8. teplý regenerační vzduch
 9. vlhký regenerační vzduch

Odvlhčování kondenzací

Kondenzační metoda odstraňuje vlhkost ze vzduchu ochlazením pod teplotu rosného bodu. To způsobí přechod vlhkosti do kapalného skupenství (dochází ke kondenzaci). Kondenzační odvlhčovače jsou sestavené z ventilátoru, kompresoru, tepelného výměníku (kondenzátor a výparník) a expanzního prvku. Teplota vzduchu je na výstupu z odvlhčovače o 3 až 8 oC vyšší než teplota nasávaného vzduchu. Vzrůst teploty se příznivě projevuje na zvýšení odparu vody z vlhkých zdí vysoušené místnosti, přitom však neexistuje nebezpečí jejich poškození. Množství vlhkosti ve vzduchu klesá v uzavřené místnosti s dobou provozu odvlhčovače. Účinnost kondenzačního odvlhčování je závislá na provozních podmínkách (teplota, vlhkost) a na výkonnosti zařízení. K maximální účinnosti dochází při vysoké vlhkosti a zároveň i teplotě. Odvlhčování kondenzací je v každém případě nesrovnatelně účinnější a úspornější než odvlhčování ohřevem a větráním - nedochází k výměně vzduchu ve vysoušené místnosti.

Kondenzační odvlhčovač je nutné umístit 0,2 až 0,5 metru od zdi, odvlhčujeme v uzavřeném prostoru se zavřenými okny a dveřmi. Účinnost zvýšíme umístěním odvlhčovače přímo do středu místnosti, odvlhčovač se nesmí umisťovat v blízkosti zdrojů tepla a nepokládáme na něj žádné předměty. Používejte odvlhčovač v rozsahu teplot uvedených v návodu, uskladnění a transport lze provádět pouze v pracovní poloze. Účinnost odvlhčovače zvýšíme současným použitím elektrického nebo infračerveného topidla, případně průmyslového dmychadla.

Odvlhčování kondenzací:
 1. vlhký vzduch
 2. filtr
 3. výparník
 4. odkapávací miska
 5. nádrž na kondenzát
 6. odvlhčený a ochlazený vzduch
 7. kondenzátor
 8. ventilátor
 9. odvlhčený a ohřátý vzduch

Odvlhčovače na stavbě

Na stavbě odvlhčovač umožní zrychlit její průběh – zkrátí technologické přestávky. Nejenže stavební práce ovlivňuje počasí, ale i mokré procesy výstavby a s nimi související potřeba vysychání konstrukcí a jejich povrchů. Situace jsou obzvláště kritické u staveb, kde investor trvá na dodržení dohodnutých termínů. Pro lepší představu uvádíme vlhkost některých stavebních materiálů v litrech na m3: cihelné zdivo 90 – 190; pískovec 180 – 270; beton 140 – 190; plynobeton 280 – 290; sádra 360 – 490 l/m3.

Proto byly vyvinuté odvlhčovače, určené právě pro stavebnictví – k vysoušení a sanaci staveb. Nejvhodnějšími z nich jsou pro stavby odvlhčovače kondenzační. Ty lze použít v uzavřeném prostoru a tedy bez ohledu na venkovní počasí. Navíc jsou energeticky úsporné, jelikož pracují na principu tepelného čerpadla s vícestupňovým zpětným získáváním tepla. Získaná tepelná energie (až 3,5 násobek elektrického příkonu) pak slouží k vytápění prostoru.

Použít však lze na stavbách i odvlhčovače adsorpční, vhodné k použití i při velmi nízkých teplotách. Příliš se nedoporučují energeticky náročné odvlhčovače fungující na principu ohřevu a větrání.

Na stavbách navíc odvlhčovačům pomohou ventilátory (resp. dmychadla). Přenosné radiální ventilátory Desa vynikají velkým výkonem, snadnou manipulací (nízká hmotnost a rozměr max. 49 cm) a jednoduchou, robustní konstrukcí. Hřídel dmychadla je uložen na 2 ložiscích, kryt je z houževnatého PE a regulace probíhá pomocí 3 stupňů otáček. Silný proud vzduchu dokonale provětrá staveniště, kde se prováděly mokré procesy. Ideální je kombinace použití ventilátoru a kondenzačního odvlhčovače. Ventilátor lze použít i při sanacích po povodni či k větrání uzavřených prostor s případným výskytemškodlivin.

Odvlhčovače v domácnostech

Velký podíl na zvýšení vlhkosti v interiérech bytů a domů mají naprosto běžné činnosti - dýchání, vaření, sprchování, odpařování vody z rostlin a další. Jelikož vede zvýšená vlhkost k šíření plísní, odlepování tapet a dalším škodám, včetně těch na dřevěných konstrukcích budov, je nutné se vlhkosti pravidelně zbavovat. A k tomu jsou určené domácí odvlhčovače. Vynikají nízkými nároky na spotřebu energií a dostupnou cenou (od 6.000 do 7.000 korun včetně DPH). Nejčastěji se v domácnostech používají kondenzační odvlhčovače pro snížení relativní vlhkosti. Jsou vybavené aktivním uhlíkovým filtrem a lze je použít za provozní teploty 5 až 35 stupňů Celsia. Jsou vybavené průhlednou nádobkou na kondenzovanou vodu o objemu 5 l. Při naplnění nádrže se odvlhčovač sám vypne. Domácí odvlhčovače jsou výborným pomocníkem například při přirozeném sušení prádla v místností, nebo třeba v prostorách s interiérovým bazénem.
EMKOL - Ing. Josef Koukal Poslat poptávku