Sdílet
 

Opěrné stěny z barvených tvarovek

Datum vydání: 25.02.2015 | autor:

Opěrné stěny jsou v mnohých svažitých zahradách nezbytné, opěrná zeď ale může vypadat pěkně i v zahradě, kde být nutně nemusí a i zde bude plnit konkrétní funkci, přestože po ní není požadována zrovna vysoká stabilita. Co nabídnou zahradám betonové opěrné zdi postavené z barvených betonových tvarovek GEOSTONE, GEOSTONE - mini a GRAVITYSTONE různě profilovaných povrchů? 

Opěrná zeď Opěrná zeď
Opěrná zeď
Stavby opěrných stěn jsou považované za poměrně jednoduché a bezproblémové, ale v praxi se na mnoha postavených opěrných stěnách projevilo takové množství různých poruch, že je nasnadě nepodceňovat nejen jejich výstavbu, ale i přípravu projektu. Pokud se opěrná stěna zřítí, nemusí jít jen o materiální škody… vždyť kolem opěrných zdí stále chodíme.

Statika opěrných stěn

Opěrná zeď je skutečně komplikovanou stavbou – tedy především po statické stránce, i když samozřejmě ne každá. Chování opěrných stěn náročných na zatížení zeminou musí být předem předpokládáno –respektive vypočítáno statikem. Opěrné zdi jsou posuzovány na překlopení a posunutí, posuzováno je také napětí v ložné a základové spáře, zatížení terénu nad korunou zdi, sklon zdi směrem k terénu, způsob uložení na základové konstrukci, druh zásypové horniny, způsob odvodnění zásypu a vlastnosti základové půdy. Pro chování zdi je též důležitý její tvar, hmotnost a výška a samozřejmě stavební materiál – rozdíl je mezi stěnami monolitickými, zmonolitnělými a nebo vyskládanými z jednotlivých prvků. 
Opěrná zeď Opěrná zeď
Opěrná zeď
Opěrná zeď Opěrná zeď
Opěrná zeď
Opěrná zeď Opěrná zeď
Opěrná zeď
Nízká zídka ze dvou vrstev tvarovek Nízká zídka ze dvou vrstev tvarovek
Nízká zídka ze dvou vrstev tvarovek
Vysoká opěrná stěna odolávající značnému tlaku zeminy Vysoká opěrná stěna odolávající značnému tlaku zeminy
Vysoká opěrná stěna odolávající značnému tlaku zeminy

Kdy není třeba statický výpočet

Bez statického výpočtu se obejdou nízké opěrné zídky z palisád (jinak se též jednoduše používá výraz palisády) či nízké skládané opěrné stěny bez většího přitížení. Nízké opěrné zídky oddělí různě vysoké úrovně terénu a to dokonce i případě svažitějších pozemků, kdy jsou opěrné zídky či palisády uspořádány do kaskád, čímž vznikají rovné terasovité stupně vhodné k osázení či prostě jen k udržování travního porostu a nebo též pokládce dlažby.

Statický posudek také nevyžadují zdi zárubní, které nejsou určené k odolávání zemnímu tlaku, ale fungují jen jako obkladové předsazené stěny před zárubním svahem.

Zatížení zeminou, drenáž a geomříž

Skládané stěny z betonových tvarovek se na sebe skládají na sucho a mezi jednotlivé vrstvy se vkládají plastové kolíčky a geomříže pro vyztužení zemního tělesa (pokud je vyztužení potřeba ze statického hlediska). Hornina za opěrnou stěnou se odvodňuje pomocí drenáže 'štěrkového komína' a drenážního potrubí, jelikož zavodněná hornina by mohla způsobit tvorbu vápenných výkvětů na povrchu tvarovek a další problémy.

Zemina za běžnou gravitační opěrnou zdí působí zemním tlakem, který je závislý na druhu horniny. Jiné chování mají zeminy plastické a jiné nesoudržné a drobivé. Velký vliv má i množství vody nahromaděné za zdí. Hodnota zemního tlaku je přímo úměrná vlastnostem zeminy a výšce opěrné zdi (výšce zeminy za opěrnou zdí). Snížení tohoto tlaku lze provést rozdělením výšky zeminy za opěrnou zdí na několik samostatných vrstev vyztužených geomříží.
Opěrná zeď z tvarovek GEOSTONE® Opěrná zeď z tvarovek GEOSTONE®
Opěrná zeď z tvarovek GEOSTONE®

Opěrné zdi GEOSTONE®

Jedinečný konstrukční zámkový systém GEOSTONE® je určen k vytváření různých tvarů velkých opěrných zdí, ale i malých terasových zídek, kde umožňuje ozelenění teras. Tímto komplexním betonovým systémem postavíme skládané opěrné stěny s možností vyztužení geomřížemi, které v některých případech zajišťují stabilitu opěrné konstrukce a nebo svahu. Opěrné zdi lze různě tvarovat a kombinovat jednotlivé prvky systému GEOSTONE®, čímž dosáhneme esteticky zajímavých tvarů s možností ozelenění. Platí, že zahrada ozvláštněná terasou nebo opěrnou zdí, získá na plastičnosti a kráse. Zámkový systém přitom umožní výstavbu i amatérovi.

Betonovými prvky systému GEOSTONE® vytvoříme opěrné stěny a svahy o různých sklonech, různého povrchového a barevného provedení. Tyto opěrné stěny a svahy můžeme navíc mnoha způsoby ozeleňovat a zvýšit tak jejich estetické působení. Opěrné zdi GEOSTONE® jsou nabízené s označením FLAT, BENT, POT a SHELF. Tvarovky jsou vyráběné technologií vibrolisování s malým vodním součinitelem, čímž se dosahuje vysokých pevností betonu. Samozřejmostí jsou zákrytové prvky, pokud nechceme využít možnosti ozelenění stěny pomocí prvků POT či SHELF.
Opěrná zeď z tvarovek GEOSTONE – mini Opěrná zeď z tvarovek GEOSTONE – mini
Opěrná zeď z tvarovek GEOSTONE – mini

Opěrné zdi GEOSTONE – mini

Kromě základní řady prvků GEOSTONE byla vyvinuta řada GEOSTONE – mini, která je též určena pro použití v opěrných stěnách vyztužených geomřížemi. Hloubka těchto prvků je 300 mm, na rozdíl od základní řady, která má hloubku 500 mm. Výška všech prvků řady GEOSTONE – mini je 150 mm, kdežto výška základní řady GEOSTONE je 190 mm. Tento hlavní konstrukční rys předurčuje prvky řady GEOSTONE - mini pro realizace opěrných stěn, které nemají extrémní výšku a extrémní zatížené. Na rozdíl od základní řady prvků GEOSTONE, které mohou být použité při realizacích velmi vysokých a vysoce zatížených stěn. Tvarovky jsou vyráběné technologií vibrolisování s malým vodním součinitelem, čímž se dosahuje vysokých pevností betonu. Samozřejmostí jsou zákrytové prvky, pokud nechceme využít možnosti ozelenění stěny pomocí prvků mini POT či mini SHELF.
Opěrná zeď z tvarovek GRAVITY STONE Opěrná zeď z tvarovek GRAVITY STONE
Opěrná zeď z tvarovek GRAVITY STONE

Opěrné zdi GRAVITY STONE®

Konstrukční systém GRAVITY STONE® je určen pro stavbu opěrných gravitačních zdí, ale dá se využít i pro stavbu opěrných zdí vyztužených geomřížemi. Systém gravitačních opěrných zdí se skládá z několika betonových tvarovek, které je možné poskládat jako stavebnici mnoha způsoby. Spoje těchto tvarovek jsou suché, tvarovky obsahují pohledový prvek, kotevní trámek a kotevní prvek, které se za sebe napojují pomocí vytvarovaných zámků a tvarovky nad sebou se spojují na plastové kolíčky. Vnitřní prostor zdi se přitom zasypává štěrkem. Tvarovky jsou vyráběné technologií vibrolisování s malým vodním součinitelem, čímž se dosahuje vysokých pevností betonu. Samozřejmostí jsou zákrytové prvky.

Kromě využití v zahradní architektuře jsou systémy vyztužených opěrných stěn geomřížemi vhodné i pro stavbu opěrných stěn u silničních komunikací, železnic, silničních a železničních mostů, kde dochází k dynamickému namáhaní dopravou. Dále je možné využít skládaných opěrných stěn k úpravám terénu při výstavbě objektů pozemních staveb a k úpravám a regulacím vodních ploch a toků.
Opěrná stěna Opěrná stěna
Opěrná stěna
Opěrná stěna Opěrná stěna
Opěrná stěna

Výstavba

Při výstavbě není třeba mokrého procesu betonování ani zakládání do nezámrzných hloubek, což je jednou z hlavních výhod. Opěrná stěna se ukládá na zhutněné štěrkové lože a zakládá se pomocí zakládacích tvarovek do požadované hloubky odvozené od výšky a namáhání opěrné stěny.

Vyztužované zeminy by neměly obsahovat velký podíl jílovitých částic, aby nedocházelo k prokluzu geomříží. V případě většího podílu jílů je vhodné zeminu určenou k vyztužení nahradit vhodnějšími zeminami. Zeminy se hutní po vrstvách na požadovaný stupeň zhutnění.

Tvarovky lze dořezávat i vrtat dle potřeby. Dutiny tvarovek jsou určené k vyplnění štěrkem a v případě tvarovek POT a SHELF k osázení zelení.
Výstavba opěrné zdi Výstavba opěrné zdi
Výstavba opěrné zdi
Opěrná zeď Opěrná zeď
Opěrná zeď
Opěrná zeď Opěrná zeď
Opěrná zeď
KB - BLOK systém, s.r.o.

KB - BLOK systém, s.r.o.

Postoloprty, Postoloprty, Masarykova 635 , 43942
Tel: 415 778 312
Web: http://www.kb-blok.cz
E-mail: info@kb-blok.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KB - BLOK systém, s.r.o.

Postoloprty, Postoloprty, Masarykova 635 , 43942
Tel: 415 778 312
Mobil: 736 629 576
Web: http://www.kb-blok.cz
E-mail: info@kb-blok.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Opěrné stěny z barvených tvarovek"

Buďte první a napište komentář k  "Opěrné stěny z barvených tvarovek"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE