Nepodceňujte rekonstrukci rozvodů ve stoupačkách Ve stoupačkách (instalačních šachtách) bytových domů (nejčastěji panelových) najdeme vedení pro odvod odpadních vod, vedení teplé a studené vody, mnohdy dokonce i plynu a vzduchotechniky, vzácněji už elektřiny. Při rekonstrukcích stoupaček a rozvodů v nich se často provádějí i rekonstrukce vodorovných rozvodů v suterénu a v dílčích bytech, jsou měněny i vodoměry, plynoměry a elektroměry a je nutné zaměřit se i na bezpečnostní protipožární prostupy, které pomohou zabránit rozšíření případného požáru do dalších poschodí.

Proč rekonstrukce instalačních šachet?

Klima v instalačních šachtách (stoupačkách) je vlhké, což se právě podepisuje na stavu rozvodů vody, plynu, vzduchotechniky a dalších. Často jsou zasaženy i ocelové konstrukce instalačních šachet a obkladový deskový materiál. Závady jsou stále častější a proto je nutná rekonstrukce.

Rozvody vody

U panelových i zděných bytových domů byly rozvody vody vedeny ocelovým potrubím v instalačních šachtách bytových jader. Dnes se ocelové potrubí používá pouze pro rozvod požární vody. Životnost tohoto potrubí se pohybuje mezi 15 a 30 lety podle jeho kvality. Dnes se však standardně používají rozvody z polypropylenu třídy C (označení PPC nebo PPR). Na trhu jsou pod obchodními názvy Hostalen nebo Instaplast.

Výměna vodorovných (ležatých) rozvodů

V suterénu objektu se doporučuje nejdříve výměna ležatých rozvodů SV (studená voda) , TUV (teplá užitková voda) , recirkulace TUV a odpadů. Je nutno vyměnit i vodoměrnou soustavu SV a umístit zde rozdělovač pro pitnou a požární vodu. Ten je vždy proveden ocelovým potrubím a ocelovými armaturami. V případě požáru se vypne rozvod pitné vody a ponechá v provozu rozvod vody požární. Jako hlavní uzávěry se používají mosazné kulové ventily. Zaručují dlouhodobou funkčnost.
Přechod z plastu na kov je osazen zástřiky s kovovým závitem. Tím je zaručena spolehlivost spojů. Veškeré vodorovné rozvody jsou zafixovány pomocí podpěr potrubí nebo umístěny ve speciálních žlabech. Tepelná návleková izolace MIRELON se používá u SV minimálně 8mm silná a u TUV silná alespoň 16mm.

Výměna svislých rozvodů

Při výměně svislých rozvodů je nejdříve nutné odstranit dveře instalační šachty, vypustit vodu z potrubí a demontovat vodoměry. Stávající ocelové rozvody se pak vyřežou. Nové rozvody se instalují ve stejné poloze s fixací proti sesunutí stoupaček. Při instalaci svislých vodovodních rozvodů je třeba správně zvolit průměr (raději předimenzovat) a u rozvodů SV zjistit typ splachovačů WC. U beznádržkových armatur (Aqua) se musí průměr o dimenzi zvýšit.

Průměr by měl být ve všech patrech stejný a v nejvyšším patře se umisťuje co nejdelší vzduchový vyrovnávací díl (kvůli lepšímu vyrovnání tlakových rázů). Tepelná izolace se provádí obdobně jako u vodorovných rozvodů. Je zde možné použít novější typy s označením MIRELON AKUSTIK, které snižují hlučnost zejména kanalizačních svodů. Prostupy podlahou musí být v jednotlivých patrech provedeny tak, aby byla zajištěna dilatace (roztažnost) potrubí a bylo vyhověno požárním předpisům.
Důležitou součástí je i elektrický rozvod provedený vodičem CY 10 mm a vyšším, který slouží jako ochranný rozvod (uzemnění) a byl dříve veden přímo ocelovým potrubím. Je napojen na svorkovnici v domovním rozvaděči a probíhá podél stoupajícího rozvodu vodovodu. K rozvodu jsou připojeny veškeré kovové konstrukce bytových jader, plynové rozvody, vodiče van a podobně. Po výměně svislých rozvodů musí být vždy písemně doložena tlaková zkouška vodovodu a revize ochranného rozvodu.

Bytové rozvody

Při výměně vodorovných a svislých rozvodů se doporučuje i výměna vnitřních bytových rozvodů. Nedojde-li k ní, mohou vznikat problémy díky zvýšenému tlaku. Projevují se praskáním rozvodů a propojovacích hadic (například u pračky). Společně s výměnou rozvodů se provádí zpravidla i výměna zařizovacích předmětů.

Rozvody plynu

Spolu s rozvody vody a kanalizace se ve stoupačkách často rekonstruují i rozvody plynu a provádí se jeho nové rozvody i v bytech a nebytových prostorách. Posuzuje se technický stav plynovodu a po revizi jsou odstraňovány závady. Materiálem pro tyto opravy je ocel nebo měď a umístění je na povrchu i pod omítkou. Nově je možné použít i speciální dvouplášťové plastové rozvody plynu, pro které platí odlišná pravidla instalace. Toto řešení bylo inspirováno mnohaletou praxí v Holandsku.

Specializací firmy ZITO je právě rekonstrukce stoupaček, respektive výměna rozvodů ve stoupačkách panelových bytových domů.
ZITO spol. s r.o.
Poslat poptávku