Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Poměrové měření tepla uspoří až 30% nákladů na vytápění

Datum vydání: 27.09.2013 | autor:

Také v bytových domech je třeba snížit co nejvíce náklady na vytápění. A zdaleka nestačí jen vyměnit okna a dům zateplit. Další velké úspory se skrývají v instalaci poměrového měření spotřeby tepla - dlouhodobě ověřená úspora celkových nákladů se pohybuje v rozmezí 10 až 30%. Má to ale háček – spotřebitele, tedy obyvatele takto vybaveného centrálně vytápěného domu. A druhým háčkem je pochybný způsob používání vyhlášky č. 630/2005 Sb, respektive fyzikálně nezdůvodnitelná aplikace norem EN 834 a EN 835 vedoucí k nespokojenosti a dokonce až k odmítání poměrového měření tepla.

Šetří teplo na správném místě? Šetří teplo na správném místě?
Šetří teplo na správném místě?

Poměrové měření tepla

Klíčem ke skutečným úsporám za teplo je především správné chování obyvatel domu. A to je bohužel mnohdy problém. Už v prvním roce po instalaci poměrového měření tepla dojde k viditelné úspoře za energie pro každého konkrétního uživatele, ale jen pokud se obyvatelé domu respektují navzájem, pokud se snaží teplo skutečně šetřit a chovají se vůči ostatním – jak to jen nejvhodněji říci – ekonomicky solidárně. Proto je klíčem k úspěchu především motivace uživatelů. V ideálním případě má totiž poměrové měření tepla dokonce nejrychlejší návratnost ze všech možných opatření.

Poměrové měření tepla je ustálený, dohodnutý a všeobecně používaný systém rozúčtování celkových vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty, nebo lépe na jednotlivé místnosti. K tomu patří
indikátor, který registruje konkrétním způsobem využívání tepelné energie a systém rozúčtování určující z registrovaných hodnot příslušnou úhradu.
Větráme intenzivně (zcela otevřenými okny) a krátkou dobu (cca 5 minut) několikrát denně, stále pootevřená ventilačka či přiotevřené okno jsou neskutečnými 'zloději' tepla a tedy peněz Větráme intenzivně (zcela otevřenými okny) a krátkou dobu (cca 5 minut) několikrát denně, stále pootevřená ventilačka či přiotevřené okno jsou neskutečnými 'zloději' tepla a tedy peněz
Větráme intenzivně (zcela otevřenými okny) a krátkou dobu (cca 5 minut) několikrát denně, stále pootevřená ventilačka či přiotevřené okno jsou neskutečnými 'zloději' tepla a tedy peněz

Větráním dochází ke krádežím tepla

Bez větrání bydlet nelze, na druhou stranu však větrání přináší problémy právě pro poměrové měření tepla. Normální je rychle a intenzivně vyvětrat a okna zase zavřít. Ovšem nájemník, který má okna trvale otevřená a přitom stále vytápí, představuje problém. Trvale otevřená okna zvyšují podstatně tepelné ztráty a přispívají tak k většímu odběru tepla celého domu. Při systémech, pro které je základem rozpočtu úhrady přímo indikovaná teplota místnosti (tzv. gradenové metody), je to velký problém, který není uspokojivě řešitelný. Jeho důsledkem jsou nekontrolovatelné „krádeže“ tepla. Indikátor totiž nesnímá přímo teplotu místnosti, ale nepřímo ji získává z teploty vody odtékající z otopného tělesa. A právě úbytek tepla při otevřeném okně je dotován zvýšenou intenzitou vytápění (zvýšeným průtokem otopné vody tělesem). Přestože teplo odebírané při otevřeném okně se plně nevyužije pro ohřev místnosti, zvýšené náklady na vytápění domu vlivem nadměrného větrání jdou v rozhodující míře k tíži uživatele bytu, který takto provozuje vytápění. A přitom by stačilo jediné, získat a udržet si vhodné návyky.
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Infra Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Infra
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Infra
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio

Představujeme systém VIPA určený k poměrovému měření tepla

Moderní elektronické indikátory přinesly nové problémy, ale také nové možnosti. O problémech se bohužel všeobecně mlčí. Zásadním problémem dvoučidlových indikátorů (splňujících normu ČSN EN 834) je nejasnost ohledně přímého měření teploty místnosti. Indikátor umístěný přímo na otopném tělese nemůže spoléhat na měření této teploty, protože teplota snímače je uživatelem bytu ovlivnitelná oběma směry. Druhým zásadním problémem jsou v současné době nulové náměry způsobené vysokou spouštěcí teplotou ve spojení s prováděním energeticky úsporných opatření v objektu, zejména po výměně oken a celkovém zateplení pláště domu.

Ovšem mezi nejdůležitější přínosy lze zařadit bezdrátovou komunikaci. Ta umožňuje provádění odečtů bez přítomnosti uživatelů a bez vstupu do bytu. V případě obousměrné komunikace lze indikátory vzdáleně nastavovat při změně některých parametrů (např. při změně účtovaného období).

Pod záplavou různých technických parametrů přístrojů se občas ztrácí hlavní cíl poměrového měření tepla, kterým je úspora celkových nákladů pro konečného uživatele a předání přehledného a fyzikálně zdůvodnitelného vyúčtování. Systém měření a poměrového rozúčtování nákladů na vytápění VIPA byl vyvinut pro technické a legislativní podmínky našeho státu, a tudíž při výpočtu nemůže dojít ke znevýhodnění okrajových bytů. Rozúčtování nákladů na vytápění je prováděno podle dosahované teploty jednotlivých místností získané prostřednictvím teploty zpětné vody otopného tělesa a je plně v souladu s českou legislativou.

Všechny typy indikátorů firmy VIPA CZ, tedy VIPA C, VIPA CT a elektronické indikátory VIPA EC Infra a VIPA EC Radio poskytují uživatelům bytů laicky ověřitelné, fyzikálně a technicky odůvodnitelné stanovení úhrady za poskytovanou službu vytápění.

Napleťte si nabídku odečtu s komplexním systémem poměrového měření tepla

Nabídky na dodání indikátorů topných nákladů a vodoměrů s rádiovým odečtem dat jsou většinou jen nabídkami odečtu. A pokud nebudete s odečty spokojeni, zjistíte, že jste v pasti. Většina dodavatelů rádiových odečtů totiž odběratelům vůbec neumožní odkup vlastního zařízení pro provádění odečtů. Ocitnete se tak vlastně v područí konkrétního dodavatele až do konce životnosti koncových zařízení. Čili bez nabídky možnosti odkoupení celého systému sběru dat vstupujeme do značného rizika.
Odečet indikátorů VIPA C a CT Odečet indikátorů VIPA C a CT
Odečet indikátorů VIPA C a CT

Jaká je návratnost investice do poměrového měření tepla?

Poměrové měření a rozúčtování tepla je nejracionálnějším opatřením, které vede nejen k okamžitým úsporám tepla, ale také k vědomému využívání ostatních (zpravidla dražších) racionalizačních opatření. Například drahé celkové zateplení domu můžeme znehodnotit delším pootevřením oken. Stejně tak používání termostatických ventilů, zasklívání lodžií a dalších teplo šetřících opatření. Samotná návratnost hned v prvním roce je podle typu indikátorů několik měsíců až jeden rok. A zkrátí se i návratnost dalších teplo šetřících investic.
Nejen poměrové měření tepla, ale také vědomé úspory prováděné všemi nájemníky domu Nejen poměrové měření tepla, ale také vědomé úspory prováděné všemi nájemníky domu
Nejen poměrové měření tepla, ale také vědomé úspory prováděné všemi nájemníky domu

Chystá se novela vyhlášky č. 630/2005 Sb.

Nejdelší platnost měla vyhláška č. 197/1957, která platila až do roku 1987, kdy byla vyhláškou č. 94/1987 Sb. zrušena. V důsledku radikálních společenských i ekonomických změn došlo k několika dalším obměnám. Poslední vyhláška č. 372/2001 Sb. platí dosud. Byla vznesena celá řada kritických poznámek, neboť uživatelé bytů, ale zejména rozúčtovatelé hledali ve vyhlášce návod, jak rozúčtování provádět, případně jak fyzikálně nezdůvodnitelné náměry v rozsahu 0 až několik tisíc přepočítat na podíl úhrady za vytápění jednotlivých bytů téhož domu.

Paušální používání fyzikálně nezdůvodnitelných koeficientů polohy místnosti v domě vede nejen ke snížení důvěryhodnosti poměrového měření, ale má významný vliv na mezilidské vztahy, neboť část uživatelů bytů dostává teplo, které neplatí. Nulové náměry některých elektronických systémů poměrového měření jsou výmluvným důkazem.

Z toho vyplývá celá řada pochybných představ o uživatelích bytů, kteří se chovají „úsporně“ a kteří teplem „plýtvají.“ A takovéto spory vyvolané zejména fyzikálně nezdůvodnitelnou aplikací norem EN 834 a EN 835 vedou k nespokojenosti až odmítání poměrového měření. Na vině však není vyhláška č. 372/2001 Sb., ale její pochybné používání. Zda situaci zlepší či naopak zhorší připravovaná novela této vyhlášky, to se uvidí až v praxi.
Zdroj: www.vipa.cz
Vipa CZ, s.r.o.

Vipa CZ, s.r.o.

Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Kadlická 20, 46015
Tel: 482 750 457
Web: http://www.vipa.cz
E-mail: vipa@vipa.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vipa CZ, s.r.o.

Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Kadlická 20, 46015
Tel: 482 750 457
Web: http://www.vipa.cz
E-mail: vipa@vipa.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Poměrové měření tepla uspoří až 30% nákladů na vytápění"

Buďte první a napište komentář k  "Poměrové měření tepla uspoří až 30% nákladů na vytápění"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE