Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) je poradenské středisko, které nabízí nezávislé a bezplatné poradenství v oblasti efektivního hospodaření se všemi druhy energií, úspor energií a možností využívání obnovitelných zdrojů energie. Za pět let existence ECČB již bylo provedeno více než 3 600 bezplatných energetických poradenství. O spokojenosti zájemců o poradenství z řad občanů, veřejné správy a podnikatelů vypovídá provedený průzkum, podle kterého bylo 90 % osob, které navštívily ECČB se žádostí o poradenství, velice spokojeno s úrovní poskytnutých konzultací. Z výsledků dále vyplývá, že 56 % zájemců o poradenství realizovalo veškerá energeticky úsporná opatření, která jim doporučili energetičtí poradci ECČB. Dalších 28 % osob provedlo navržená opatření pouze částečně, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků. V těchto případech šlo převážně o větší akce, např. o celkovou rekonstrukci staršího domu.

3 600 poradenství – rádi bezplatně poradí i vám

Bezplatné energetické poradenství, které nabízí ECČB je možno využít formou osobních konzultací (poradenské středisko ECČB sídlí přímo na hlavním náměstí v Českých Budějovicích na adrese: Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25). Pro osobní konzultaci je nutné se předem objednat a domluvit si termín. Den a hodinu poradenství (zdarma je poskytováno cca 60 minut) je možné si domluvit telefonicky (tel.: 38 731 25 80) nebo e-mailem (eccb@eccb.cz). Pokud nejste z Jihočeského kraje, nebo zrovna nemáte cestu do Českých Budějovic, můžete využít poradenství formou e-mailu. Pošlete-li váš dotaz na adresu eccb@eccb.cz, energetický poradce ECČB váš dotaz fundovaně zodpoví. Je možné se dotazovat také telefonicky na telefonním čísle 38 731 25 80. Poradenství je poskytováno mj. v oblastech: zdroje a rozvody tepla (včetně alternativních), energetika budov, zateplování budov, regulace a měření výroby a dodávky tepla, průmyslová energetika apod. Nejčastější dotazy, se kterými se setkávají poradci ECČB jsou: zateplování budov, vytápění budov (srovnání výhod a nevýhod jednotlivých druhů paliv a energií včetně porovnání jejich cen), sluneční zařízení, tepelná čerpadla a možnosti získání dotací.

Poskytování informací z oblasti úspor energií

Zajímá-li vás problematika hospodárného zacházení s energiemi blíže, můžete navštívit internetové stránky Energy Centre České Budějovice, kde naleznete tipy, rady a podněty, jakým způsobem je možné ušetřit za elektřinu, vodu, vytápění atd. ve vaší domácnosti. ECČB také zdarma distribuuje publikace věnované výše uvedené problematice. V nedávné době například vyšla brožura Alternativní zdroje energie a mapa a brožura Obnovitelné zdroje energie v Jihočeském kraji. Každým rokem ECČB pořádá semináře, exkurze a další vzdělávací akce, které jsou určeny pro nejrůznější cílové skupiny. Uskutečnily se kupříkladu semináře pro stavební úřady, pro projektanty a architekty, pro energetické poradce, exkurze pro starosty, pro střední školy a podobně.

Využijte služeb ZDARMA

Každý se jistě pozastaví nad tím, jak je možné, že ECČB nabízí své služby zdarma? ECČB je nezisková organizace a veškeré náklady na svůj provoz a na realizaci svých projektů kryje z dotací, z členských příspěvků apod. Toto občanské sdružení vzniklo v rámci přeshraniční spolupráce mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem a úspěšně funguje již pátým rokem. Díky tomu, že ECČB není závislé na prodeji jakýchkoli výrobků nebo služeb, může být zajištěna objektivita energetického poradenství. Stavíte-li dům, rozhodujete-li se, že váš dům zrekonstruujete, váháte-li, čím váš dům nebo byt vytápět, obraťte se na Energy Centre České Budějovice. V ECČB neplatí: „Každá rada drahá…“, v ECČB se naopak řídí zásadou: „Každá rada zdarma!“. Doporučená energeticky úsporná opatření pomohou ušetřit vaše starosti, vaši kapsu a v neposlední řadě také naše společné životní prostředí.