Sdílet
 

Poslední šance na základy domu

Datum vydání: 29.10.2010 | autor:

Mnozí z nás, kteří chtějí na jaře začít se stavbou domu, rekreačního objetu, ale třeba i jen garáže, mají v současné době nejvyšší čas vybudovat základovou konstrukci (základy či základovou desku). Za pár týdnů už by mohlo být pozdě. A pokud plánujete dřevostavbu, pozor, když nyní vybudujete základy, můžete ji nechat zkonstruovat za vhodného počasí i v zimě. Na jaře pak už můžete bydlet.

Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.

Co jsou základové konstrukce?

Základovými konstrukcemi stavby nazýváme konstrukce, které přenáší její tíhu do podloží a zajišťují tím stabilitu objektu. Mimo přenášení zátěže stavby do podloží a zajištění její stability zajišťují základy i tepelně technické vlastnosti (tepelně chrání podlahové konstrukce přízemí).

Podle velikosti a povahy stavby musíme zvolit vhodnou základovou konstrukci a před započetím budování základů necháme provést inženýrsko geologický průzkum a průzkum radonový (pro navržení vhodné izolace).

Základy pro dřevěné stavby

U dřevěných staveb (rodinné domy – dřevostavby či sruby, chaty, zahradní domky apod.) nemusí být vzhledem k váze dřeva základ tak mohutný a můžeme jej vytvořit několika způsoby:

1.) Základová deska na litých pásech
Je standardní konstrukce používaná i u zděných staveb. U dřevostaveb jsou z hmotnostních důvodů rozměry menší a proto je i menší spotřeba materiálu.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), Crawl Space Ilustrační foto (www.shutterstock.com), Crawl Space
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), Crawl Space
2.) Crawl Space
Zde jde o způsob typický pro dřevostavby. Konstrukce přízemí dřevostavby není zakopána do země, ale naopak nad zemí a prostor pod stavbou je odvětráván a je často i průlezný (crawl – angl. lézt, plazit se). Zatížení do podloží lze přenést stěnovými pasy, bodovými základy nebo jejich kombinací. Tento způsob je velice výhodný pro stavby v těžce dostupných svazích a na nevhodném podloží.

3.) Zemní vruty
Tento způsob přenáší zatížení jako Crawl Space pomocí zemních vrutů odpovídající velikosti a potřebných parametrů. Cenově je velice výhodný a používá se v místech, kde by byla náročná doprava a zpracování betonu. 
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.
U zděných staveb (rodinné a bytové domy) můžeme vybudovat základy nebo základovou desku:

Základy stavby

Z finančních důvodů, ale i kvůli doporučení odborných firem, někdy i rádoby „odborníků“ vybavujeme stavbu mnohdy jednodušší a levnější variantou. Po vyznačení obvodu vápnem (nebo pískem) a sejmutí ornice (tu umístíme na okraj pozemku a později použijeme k zasypání volných ploch mezi vybetonovanými pásy) vyhloubíme zemním strojem základy podle projektu – základové spáry. Do nich umístíme zemnící soupravu (zemnící pásek s vývody), ke které bude později připojen hromosvod.

Základové pásy (pod obvodovými zdmi a nosnými příčkami) vylijeme do nezámrzné hloubky betonem. Na ně vystavíme takzvané ztracené bednění (tvárnice s přidanými dráty pro celkové zpevnění), které vylijeme betonem. Předtím ještě umístíme do prostoru stavby přívody vody, odpady (ležatá kanalizace), plynu a elektrické energie a poté prostory uvnitř, mezi vybetonovanými pásy, vysypeme vhodnou zeminou, kterou jsme získali na začátku stavby ze základů.

Celou plochu mezi ztraceným bedněním pokryjeme vrstvou štěrku, zhutníme a položíme kari sítě, které spojíme svařením nebo prodrátováním. Kari sítě vyztužují finální vrstvu betonu, někdy označovanou „základová deska,“ která završuje stavbu základů.
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.

Základová deska stavby

Skutečná základová deska je dražší, ale samozřejmě daleko kvalitnější formou základů domu. I zde se začíná po inženýrsko geologickém průzkumu, radonovém průzkumu, projektu a statickém posudku skrývkou ornice. Zemním strojem provedeme výkopy základových pásů. Tyto výkopy pak musíme ručně dočistit. Stejně jako u předchozího typu základů umístíme zemnící soupravu a před započetím betonování připravíme bednění pro prostupy kanalizace a přípojek vody, plynu a elektřiny, případně třeba tepelného čerpadla.

Doporučuje se ihned po výkopu a začištění spáry betonovat. Pokud se při výkopu dostane do spár voda nebo bahno, je nutno ji dobře vyčistit. Betonáž probíhá do úrovně terénu spolu s osazením ocelovými trny, které slouží k propojení s nadzemními částmi základových pásů.

Tyto pásy ze speciálních betonových tvárnic mají povahu výše zmiňovaného ztraceného bednění a vylívají se betonem, který musí být stejně kvalitní jako beton litý do základových pásů. Tímto postupem nám vznikne nejkvalitnější základová konstrukce pro zděné stavby.

Stavební dozor

K tomu, abychom vybudovali perfektní, bezvadně fungující základy, nám pomůže stavební dozor, který kontroluje veškeré kroky výstavby základů a kvalitu použitého betonu. Chyby při výstavbě základů se mohou velkou měrou podepsat na kvalitě celého objektu, především jeho stabilitě. Proto je třeba celou stavbu dobře připravit, zajistit vše potřebné a dbát na to, aby nedošlo k žádnému zanedbání, ani tomu sebemenšímu.  
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o. Foto: Základové desky s.r.o.
Foto: Základové desky s.r.o.
Základové desky s.r.o.

Základové desky s.r.o.

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 47, 53343
Tel: 604 989 529
Web: http://www.zakladovedesky.eu
E-mail: info@zakladovedesky.eu
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Základové desky s.r.o.

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 47, 53343
Tel: 604 989 529
Web: http://www.zakladovedesky.eu
E-mail: info@zakladovedesky.eu

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Poslední šance na základy domu"

Buďte první a napište komentář k  "Poslední šance na základy domu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE