Postavte dětem na zahradě pískoviště Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Zahradní pískoviště poskytne dětem mnoho zábavy a uvolní rodičům trochu ruce. Pískoviště si můžete koupit hotové z plastu a s plastovým zákrytem, mnohem prostornější pískoviště si ale můžete vyrobit. A kromě písku toho nebudete potřebovat mnoho. Nejvhodnější je zapustit pískoviště do terénu. Vstup na pískoviště nebude pro děti představovat vysokou překážku a přesto bude v pískovišti dostatečně hluboká vrstva písku. Pokud ale pískoviště nechcete do země zapouštět, můžete plochu pod ním například vydláždit.

Vybíráme vhodné místo pro pískoviště

Pískoviště neumisťujte na plné slunce, ideální je alespoň částečný stín – třeba u plotu se vzdušnější plotovou výplní, stěny domu a nebo pod stromy. Ideální je, aby část pískoviště byla na slunci a část ve stínu. Je též vhodné zastínit pletivový plot třeba rákosovou rohoží. Vyhněte se také vyloženě vlhkým a tmavým místům zahrady, děti by to tam stejně nelákalo. Nezapomeňte též, že v okolí pískoviště děti pobíhají. Kromě trávníku je okolo pískoviště vhodná třeba pryžová dlažba, která je ochrání před úrazem. A pozor – pískoviště si brzy oblíbí psi a kočky a budou zde vykonávat svou potřebu, proto pískoviště účinně zakrývejte vhodným záklopem. I ten si snadno vyrobíte, použít ale lze i plachtu.

Velikost pískoviště

Velikost pískoviště volíme s ohledem na volný prostor na zahradě. Mnohem důležitější je ale jeho výška nad terénem. Vysoké pískoviště může být pro ty nejmenší nebezpečnou překážkou, proto raději vykopeme jámu při zakládání pískoviště, než abychom je hnali příliš vysoko. Vhodné není ani plošně příliš velké pískoviště – bude pouze pro vaše potomky, nikoli pro celou školku či sídliště. Na velkém pískoviště by se dítě cítilo příliš osaměle a navíc jde o zcela zbytečnou investici. Pískoviště je pouze „dočasnou“ dětskou hrací plochou, jakmile děti trochu odrostou, přesměrují své zájmy jinam a my budeme pískoviště likvidovat.

Založení pískoviště

Hranice pískoviště si vyznačte kolíky a provázkem. Poté odstraňte rýčem travní drn a zeminu (budou se na zahradě hodit). Začínáme po obvodu a pokračujeme po celé ploše. Pokud chceme jít hlouběji, než jen do vrstvy ornice, bude třeba zbavit se vyhloubené hlušiny. Jako vhodná vykopaná hloubka pískoviště se uvádí 20 cm, ovšem můžeme jít i mnohem hlouběji. Záleží na tom, jak velkou vrstvu písku chceme dětem poskytnout. Čím budou větší, tím větší vrstvu písku budou vyžadovat.

Ze dna pískoviště musíme odstranit všechny kameny a kořeny, plochu zhutníme a uložíme na ni geotextilii. Hovoří se též o „kořenové bariéře.“ Ta zabrání prorůstání kořenů stromů a plevelů do pískoviště, přitom ale propouští dešťovou vodu. Nepropustná vrstva by z pískoviště udělala „blátiště,“ které nikdy zcela nevyschne. Ze stejného důvodu se plastová pískoviště s plným dnem stále zakrývají.

Materiály pro výstavbu pískoviště

K ohraničení pískoviště lze využít vegetační tvárnice, betonové ztracené bednění, pravidelně otesané kameny, plné cihly, betonovou dlažbu, palisády různých materiálů (velmi vhodné, rychlé řešení) a nakonec i dřevěné fošny a prkna, případně prkna z plastu či dřevoplastu. Podle typu konstrukce a materiálů se samozřejmě bude odvíjet i založení pískoviště – palisády kotvíme do země, tvárnice ukládáme na beton či alespoň štěrk a podobně. 

Dřevěné pískoviště

Nejjednodušším řešením je použití dřevěných fošen, prken či kulatiny. Spojovat je můžeme tesařskými spoji a nebo ocelovým kotvícím materiálem (ideálně z nerezu). Hřebíky nejsou příliš vhodné – dřevo konstrukce bude ve venkovním prostředí hodně pracovat. Pískoviště též postavíme z hranolů a prken. Obvodová konstrukce pískoviště se zakládá od roviny terénu výš. Pokud je to třeba (záleží na typu konstrukce), kotví se v rozích vykopané jámy sloupky.

Dřevěné pískoviště z hoblovaných prken

Potřebovat budeme kromě impregnovaných hoblovaných prken a hranolů vrtačku, šroubovák, pilu a palici. Toť vše. Ještě účinnější ochranu, než je impregnace, zajistí dřevu olej, lak či barva. Pískoviště může být pěkně barevné, pokud na jednotlivá prkna vystřídáme třeba základní pastelové barvy – červenou, zelenou, žlutou a modrou.

Prkna na bočnice a hranoly na sloupky nařežeme na potřebné rozměry podle hloubky pískoviště, výšky jeho přesahu nad terénem a půdorysu pískoviště.

Sloupky na jedné straně zašpičatíme a zatlučeme zcela svisle do rohů. Ale pozor, je třeba nechat dostatek místa na vyvrtání otvorů a šroubování. Otvor před prkny nakonec zasypeme pískem. Hranoly by v terénu měly sedět pevně, neměly by se kývat. Sloupky zatlučeme tak, že na jejich horní průřez položíme kus prkna, abychom horní okraj hranolů nerozbili palicí. Při této práci budeme potřebovat něčí výpomoc.
K zatlučeným sloupkům z hranolů přišroubujeme prkna. Vruty šroubujeme do předvrtaných otvorů, jinak by dřevo praskalo.

Poté nařežeme 4 prkna stejné délky na lem pískoviště a konce zkosíme na 45°, aby k sobě přiléhaly. Lemová prkna přišroubujeme shora na rohové sloupky. Pro zvýšení stability je můžeme přišroubovat i prknům, pokud jsou dostatečně silná.

Poté vyrobíme kryt pískoviště. Na dvě prkna či tenčí sloupky položíme kolmo prkna s rozestupy cca 1 cm (rozestupy zajistí ventilaci). Prkna přišroubujeme. Kryt může být jednodílný a nebo dvoudílný. Nezbývá než vyplnit pískoviště jemným pískem (nikoli hlinitým) a zakrýt. Stejným pískem vysypeme i rýhy před prkny, nebo použijeme zeminu a zakryjeme ji travním drnem, který jsme strhli před realizací výkopu. Kdykoli vypustíme děti ven, pískoviště odkryjeme. Na pískoviště o rozměrech 1,5 x 1,5 m vystačíme s 300 kg písku. Přestože používáme zákryt, je třeba písek z hygienických důvodů pravidelně měnit. Kdo doma stále něco opravuje a buduje, má písek pořád po ruce a výměna pro něj bude jednoduchou záležitostí. V opačném případě jej přivezeme na káře sypaný a nebo pytlovaný.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com