Posuvné brány šetří místo Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Posuvné brány řeší problém mnoha majitelů nemovitostí – nedostatek místa za či před bránou, o to víc, sousedí-li s veřejnou komunikací. Směrem ven z pozemku je otevírání křídlové brány nebezpečné, směrem dovnitř zase nemusí umožnit pohodlné zaparkování před garáží či přístřeškem pro automobil. Přitom stačí jediné, dostatek prostoru na pravo či na levo od brány, aby se měla kam „zasunout,“ respektive posunout.

Brány jsou obecně mechanická zařízení, která slouží k uzavírání vjezdů na oplocené nebo i jinak ohraničené pozemky, zahrady a dvory. Kromě jiného brány řeší i kontrolu vjezdů a vstupů, využijeme je u rodinných, ale veřejných či komerčních, průmyslových a zemědělských objektů. Posuvné brány nesené a kolejnicové se pak otevírají posunem do strany a tedy velmi prakticky mimo vozovku, většinou podél oplocení. Samonosné posuvné brány jsou nesené 8 cm nad povrchem vozovky či příjezdové cesty, kolejnicové posuvné brány jezdí po kolejnici – zabetonovaném „I“ profilu. Posuvem se však v naprosté většině případů neřeší vstupní branky pro pěší, ty bývají nějčastěji jednokřídlové. Analogii lze vidět například i u garážových vrat, jejichž součástí mohou být i dveře pro pohodlné vstoupení do garáže, aniž by bylo třeba otevírat celá garážová vrata a opět jde o dveře jednokřídlové.

Samo­nosné posuvné brány

Samonosné posuvné brány jsou nesené na speciálním C profilu (hovoříme o takzvané „šíně“). Šína je ukotvena mimo průjezdnou část příjezdové komunikace prostřednictvím dvou „vozíčků,“ což umožňuje posun do strany, mimo vozovku, nejčastěji podél oplocení či opěrné zdi. Díky nesenému posuvu a umístění posuvné brány 8 cm nad vozovkou nám odpadají starosti s nezbytným odklízením sněhu, ledu a jiných nečistot, které bývají problémem v případě posuvných bran kolejnicových.

Samonosné posuvné brány jsou konstruované z uzavřených tenkostěnných profilů průřezů 40x40 až 80x80 mm. Právě ve spodní části je brána osazena silnostěnným otevřeným C profilem. Brána je C profilem vedena na soustavě uzavřených kuličkových ložisek, ložiska jsou součástí vozíků. Vozíky jsou pevně ukotvené na zabetonované základové desce. V horní části brány najdeme horní uzavřené vedení. To je řešeno tak, aby otěrem nemohlo poškozovat povrchovou úpravu brány. Rozměry samonosných posuvných bran jsou vždy řešené individuálně podle rozměrů stavebních otvorů a možností posunu do strany (volného místa).
I samonosné posuvné brány mohou být vybavené automatickým pohonem na dálkové ovládání, potom je ale nelze otevírat ručně (manuálně), jelikož právě pohonem je řešena aretace brány. Pokud vypadne elektrický proud, je třeba bránu manuálně přepnout klíčem na manuální (nouzové) ovládání (otevírání a zavírání). Kromě pohonu mohou být brány vybavené i bezpečnostními prvky (bezpečnostní fotočlánky, přítlakové ochranné lišty, výstražné lampy, …).

Ovládání brány je možné dálkovým ovladačem, klíčovým spínačem, kódovou klávesnicí, identifikační kartou a případně i tlačítkem z domácího telefonu. Není problém naprogramovat automatické zavření brány po uplynutí určitého času, případně ihned po průjezdu. Velmi praktické jsou 2 kanálové ovladače, kdy můžeme nezávisle na sobě ovládat 2 různá zařízení – bránu a branku, bránu a garážová vrata a nebo třeba bránu a osvětlení zahrady či jen příjezdové cesty.
Materiály výplní samonosných posuvných bran jsou vždy řešené individuálně, nejčastěji se shodují s řešením oplocení. Může to být dřevo, plast, kov včetně okrasných kovaných součástí výplně. Řešením může být třeba i pletivo.

Pro stavební připravenost samonosných posuvných bran je důležité zabetonování základové desky a vodícího sloupku a přivedení elektřiny o napětí 230 V. Nezbytné je samozřejmě i přesné vyměření stavebního otvoru a prostoru pro posun brány, boční prostor musí být o cca 1/3 větší než je samotný průjezd. Důležité je, že nemusíme jakkoli stavebně zasahovat do příjezdové komunikace. Samonosné posuvné brány jsou prakticky bezúdržbové.

Povrchová úprava konstrukce bran může být antikorozní základovou barvou a konečným nátěrem dle RAL, žárovým zinkováním a nátěrem akrylátovou barvou, metalizací zinkem, mědí, hliníkem, mosazí, případně nástřikem práškovou barvou (komaxit) dle RAL.

Kolejnicové posuvné brány

Opět se otevírají posunem do strany, mimo příjezdovou komunikaci, nejčastěji podél oplocení. Posuvné kolejnicové brány jezdí po kolejnici – zabetonovaného I profilu, jehož hranu tvoří úhelník - L profil.

Kolejnicové posuvné brány mají ve své spodní části zabudovaná krytá pojezdová kolečka fungující na kuličkových ložiskách. Po nich se brána posouvá na kolejnici zabetonované v příjezdové cestě. V horní části brány najdeme horní uzavřené vedení, které stejně jako u bran samonosných nepoškozuje otěrem povrchovou úpravu brány. Kolejnicové posuvné brány jsou vyráběné z uzavřených tenkostěnných profilů průřezu 40x40 mm až 100x70 mm.

Pro stavební připravenost kolejnicových posuvných bran je důležité především zabetonování základové desky a vodícího sloupku a přivedení elektrické energie o napětí 230 V. Stavební připravenost je vždy třeba upřesnit s dostatečným předstihem. Oproti samonosným branám nám v tomto případě postačí boční prostor pro odsunutí o pouhé délce průjezdu. 
Každá posuvná kolejnicová brána je vyrobena na míru dle skutečných rozměrů průjezdu. Nevýhodou kolejnicových posuvných bran je nezbytný zásah do příjezdové komunikace, na druhou stranu překvapí až o 10% nižší cena brány oproti branám samonosným, složitější a dražší je však v tomto případě právě stavební příprava. Dalším problémem je nezbytná údržba příjezdové komunikace a kolejnice v zimě. A pozor, hrana koleje je stále viditelná a často koroduje.

Možnosti povrchových úprav konstrukce kolejnicových posuvných bran, jejich výplní i automatického ovládání a bezpečnostních prvků jsou shodné s branami samonosnými.

Komponenty pro posuvné brány značky Rolling Center

Patří sem vozíky pro posuvné samonosné brány, napínáky, šíny a záslepky šín, náběhy s kladkou, spodní a horní dorazy, horní vodící rolny a horní vedení bran, spodní pojezdové kladky a další sortiment. Ocelové produkty je možné dodat i ve stříbrném provedení.