Pouze systémový komín odvede spaliny bezpečně Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Otopná soustava rodinného domu nemůže fungovat bez kvalitního komínu – pokud samozřejmě nezískáváme energii jinak než spalováním paliva (soláry, tepelná čerpadla, rekuperace, ...). Do dříve běžné výstavby jednovrstvého komína z cihel se však dnes již nikdo nepouští – zásadně se používají systémová vícevrstvá řešení, kdy je součástí dodávky komína zcela vše, co potřebujeme, včetně jeho nadstřešní části, izolace atd. Systémové řešení komína s dobrým výkonem a životností až několik generací je jediné, které se vyplatí. 

Bezpečný odvod spalin

Starých a v podstatě nebezpečných komínů bychom se měli zbavit. A řešení existuje pro jakoukoli budovu, byť památkově chráněnou. Navíc lze nový komín dokonce postavit uvnitř starého a dostatečně širokého komína, prostě se z interiérové strany „rozpárá,“ uvnitř vystavíme nový systémový komín a otvor zase zazdíme. Především by nám mělo jít o bezpečný odvod spalin, abychom se neotrávili, ale i požární bezpečnost budovy. Obzvláště nebezpečné jsou v tomto smyslu komíny s prasklinami, jimiž mohou spaliny unikat do interiéru. V případě náhlého vyhoření komína, které mívá sílu exploze, jsou pak praskliny časovanou bombou. Jde jen o to, kdy…

Systémový komín je sestaven z kompatibilních dílů jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za celek. Pouze kvalitní systémový komín dnes může garantovat bezpečný odvod spalin od spotřebiče (spotřebičů), finanční úsporu a ekologický provoz. Kvalitním komínem též získáme nezávislost na topné sezóně a na jediném druhu paliva – na univerzální komín totiž bez problémů napojíme jakýkoli tepelný spotřebič (resp. kotel na jakýkoli druh paliva). Ovšem nový komín také dovede pomoci s odvětráváním interiéru pomocí druhého komínového průduchu – ventilační šachty.

Výhodou systémových komínů je provedení důkladných zkoušek – testů (mají certifikát), výroba ve velkých sériích a zhotovování podle stejných montážních návodů, což minimalizuje pravděpodobnost poruch. Systémové komíny jsou většinou méně náročné na prostor, tloušťka systémových tvárnic bývá menší než zděný plášť individuálního komína. Samozřejmostí je kompletní příslušenství (izolace, vložky, dvířka, malta, …) a to i pro konstrukčně obtížné části komína – třeba zakončení komína nad střechou.

Dokonce i v nízkoenergetických a pasivních domech se můžeme těšit z živého ohně v krbu či  krbových kamnech, opět jde jen o volbu vhodného typu komína a spotřebiče. V tomto případě musí být komínový systém nadstandardně utěsněný a spotřebič musí mít zajištěn samostatný přívod vzduchu zvenčí. 

Výběr komína

Jaký komín budete potřebovat právě pro svůj spotřebič? Pro kotle na tuhá paliva a biomasu jsou vhodné komíny průměru 200 mm, nejčastěji s kolmou odbočkou, pokud výrobce spotřebiče nedoporučí šikmou, která je zpravidla vhodná pro krby s krbovou vložkou o výkonech od cca 9kW středního výkonu. Pro krbová kamna středního výkonu 8 kW vystačí průměr komína 160 mm a kolmá odbočka. Víceméně jsou ale potřebný průměr komína a typ odbočky vždy konzultovány s dodavatelem či projektantem a potřebné informace též najdete v návodu pro konkrétní spotřebič. Minimální průměr průduchu komína je podle současné platné normy pro spotřebiče na pevná paliva 140 mm. Mnohdy též bývá třeba zredukovat kouřovod od spotřebiče do odbočky komína. V tomto případě se doporučuje kovová přechodka nasunutá na odbočku komínového systému.

Obvykle není možné zapojit dva různé spotřebiče do jednoho průduchu. Proto je třeba postavit buďto dva komíny, nebo sáhnout po levnější variantě – postavit komín dvouprůduchový. Druhý průduch se nám nakonec hodí i jako ventilační – větrací. Pro tento účel jsou však vyráběné speciální dvouprůduchové komíny s ventilační šachtou, která je mnohem užší než komínový průduch a není ji třeba vyvložkovávat. 

Jakou má mít komín výšku?

Podle platné normy má komín končit alespoň 65 cm nad hřebenem šikmé střechy. Jestliže je však komín vzdálen od hřebenu 2 m a více, počítá se tato výška od tzv. větrného úhlu 10 stupňů sklonu od hřebene střechy níže. U ploché střechy má být minimální výška komínu 150 cm nad atikou. A pokud je komínové těleso vyšší než 3,2 m nad střechou, pak se musí podle provedeného statického výpočtu kotvit.

Povinnosti spojené s novým komínem

Při stavbě komína nestačí jen certifikát na systémový výrobek, odborná montáž a další potřebné dokumenty, které jsou důležité ke kolaudaci. Neobejdeme se bez vstupní revize nově postaveného komína, až poté může být uveden do běžného provozu. Ke každé komínové sestavě je též vydáno prohlášení o shodě a je vystaven komínový štítek. Současné komíny musí splňovat veškeré české státní normy a předpisy a normy a předpisy, které stanovuje EU.

Důležité je též čištění a pravidelné prohlídky komína. Podle platné normy je třeba zajistit, aby byl komín zvenčí přístupný tak, že bude možné provádět jeho čištění a kontroly shora. Pokud nelze tento požadavek technicky dodržet, musí být osazena i druhá komínová dvířka, která budou přístupná z prostoru pod střechou (z půdy, z podkroví). Dále je třeba každý používaný komín rodinného domu (ale i chaty či chalupy) nechat alespoň jednou ročně zkontrolovat kominíkem. Ovšem čištění komína si již můžeme provádět svépomocí. Kdo se na to ale necítí, raději to nechá na kominíkovi. Kontroly se nově týkají nejen komínů na pevná paliva, ale i komínů pro plynové spotřebiče. 

Komíny PRIMAKOMÍN

PRIMAKOMÍN jsou kompletní certifikované komínové sestavy, které jsou dostupné pro každého, kdo chce kvalitní komín za solidní cenu. Tyto komíny jsou schválené jako ucelené komínové systémy od jednoho výrobce a jsou vhodné pro všechny druhy spotřebičů a paliv – mohou tedy nahradit jakýkoli jiný komínový systém. Jsou schválené pro suchý i mokrý provoz. Součástí každé certifikované sestavy je návod k sestavení, komínový štítek a prohlášení o shodě. Komínové sestavy PRIMAKOMÍN jsou vhodné pro novostavby, ale i pro starší zástavby a rekonstrukce. Doprava komínových sestav je po celé ČR ZDARMA. Dodací lhůta je 1 až 5 dnů a nebo po dohodě.

Komínové tvarovky jsou z keramzitbetonu, jsou lehké a přesné, komín se z nich snadno a rychle montuje na fexibilní lepidlo. Základní sestava obsahuje: komínové tvarovky, šamotové vložky, odbočku kouřovodu pro připojení spotřebiče, šamotovou tvarovku na komínová dvířka, misku na kondenzát, betonovou krycí desku, krycí nerezový kónus se stříškou, izolační vatu, lepidlo na šamotové trubky, lakovaná bílá dvojitá komínová dvířka (plechová), větrací mřížku, návod k sestavení, prohlášení o vlastnostech a komínový štítek.