Práce ve výškách neprovádějte sami Využijete-li služeb firem nabízejících výškové práce, přinese vám to mnoho výhod. Maximální jsou úspory na stavebním lešení a dalších pomocných systémech, které v takovém případě nepotřebujete. Odborníci na výškové práce (koníčkem či sportovní aktivitou často horolezci či speleologové) zvládají běžné i náročné techniky práce, kde je třeba kromě bezvadné praktické i teoretické znalosti lezeckých technik a legislativy uplatnit i řemeslnou zručnost, hlavně v oborech stavebnictví.

Přitom jde o jednoduchou, rychlou a vysoce přesnou přírodní technologii, která své okolí nezatíží nadbytečnou prašností, omezením provozu na chodníku či okolních komunikacích a konstrukci objektu nemůže poškodit žádnými otřesy a vibracemi. Lidské tělo je oproti těžké technice lehké a vysoce přesné. Drahá instalace a pronájem lešení pak často i zastiňují okna bytových a nebytových prostor příslušného objektu.

Každá nabídka služeb firem zabývajících se pracemi ve výškách je nakonec vždy jen částečným přehledem. Přitom jsou mnohé služby takto realizované svým způsobem originálními. Jednotlivé zakázky jsou proto řešené individuálně a vždy se vybírá z vhodných pracovních postupů ten nejideálnější. Za použití horolezecké či speleologické techniky je samozřejmě možné a vůbec nejvhodnější provádět odborné práce na místech, která jsou těžko dostupná a jinak by vyžadovala minimálně užití vysokozdvižných plošin, již zmíněných nákladných lešení či dokonce helikoptéry. Například čištění okapů a krovů, mytí oken, fasád, ale i například některých typů střech, rozličné nátěry a instalace ve výškách (hromosvodů, antén, vysílačů a podobně) jsou za užití horolezeckých technik velmi rychlé a efektivní.
A naštěstí je dnes již k dispozici dostatek ochotných specialistů, kteří vám výškové práce zajistí obratem a hlavně profesionálně. Důležité a často potřebné je pak třeba i kácení a prořezy stromů, ale i odstraňování následků rozličných kalamit (povětrnostní bouře, stromy popadané následkem kalamit sněhových, …) a zamezení usedání holubů ochrannými sítěmi a hroty (římsy, sochy, parapety, světlíky a výklenky). Výškové práce tedy skutečně kromě znalostí technik pohybu ve výškách zahrnují široký výběr řemeslných znalostí a odborných znalostí a dovedností vůbec.

Vytvořené a upevněné pohybové návyky pro bezpečnou práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou skutečně jen důležitým základem, vše ostatní je pak už jen o šikovnosti a odborné zdatnosti jednotlivých řemeslníků – horolezců, speleologů a záchranářů. A vžádném případě nezkoušejte výškové práce sami. Mohlo by to velmi špatně dopadnout. Bez potřebných znalostí a návyků a též týmové souhry není jejich provádění možné. Jedině že byste vy sami patřili mezi fandy do horolezectví či speleologie, určitě však stejně nepolezete například na sloup vysokého napětí stojící na vašem pozemku, aniž byste znali bezpečnostní předpisy. Poranění vysokým napětím je rychlé a v naprosté většině případů konečné.
Jedním z odborníků na výškové práce, nejen však pouze na ně, je firma Bretong cz, která již pro své partnery realizovala nátěry mostových jeřábů, ocelových mostů a potrubních mostů. Nástřik stěn ochranným lakem a technologií ve stříkacích boxech. Nátěry stožárů vysokého napětí, ale i opravy betonových základů u stožárů vysokého napětí. Stavební a zámečnické práce na rozvodnách R22/110 kV. Kácení stromoví a klestí pod vysokým napětím. Opravy klempířských prvků, ale třeba i komínů na bytových domech, rozličné stavební a montážní práce. Výškové malířské, klempířské a zámečnické práce za použití horolezecké techniky, umisťování a sundavání log a rozličných reklam ve výškách, montáže ochranných sítí a montáže průchozího ochozu pro vysílače mobilních sítí. Malby teplárenských rozvoden a kabelových prostorů a zámečnické práce na rozvodnách.

Do základní nabídky této firmy pak patří prořezávání stromů včetně bezpečnostních řezů, likvidace následků bouří a kalamit, rizikové kácení stromů, statické zajištění korun proti zlomení prováděné pomocí horolezecké techniky, rozličné řemeslné výškové práce (stavební, zámečnické, klempířské, ale především i práce elektroinstalační, montážní, natěračské a malířské, umývání prosklených budov či fasád z jiných materiálů, instalace ochranných sítí a hrotů (jehel) na ochranu před ptactvem a tak dále.
Bretong, spol.s.r.o. - stavební práce Poslat poptávku