Sdílet
 
Výškové práce, jeřábnické práce

Práce ve výškách zajistí odborníci

Datum vydání: 08.04.2008 | autor:
Naštěstí jsou dnes specialisté a odborné společnosti, které zajistí výškové práce obratem, profesionálně a s precizností horolezcům, speleologům a záchranářům vlastní. Tvrdou a nebezpečnou práci nemůže dělat nikdo jiný, než profesionálové ve svém oboru. Často ale výškové práce provádějí i fandové, kteří již zdolali nejednu stěnu a třeba i osmitisícovku. Vy sami se proto bát nemusíte a závratím se můžete velmi elegantně vyhnout.
Foto Sdružení HKM
Foto Sdružení HKM
Pamatuji si, jak jsme v devadesátých letech stavěli svépomocí komín typu Schiedel, vysoký 15 metrů a z pocitů, které jsem měl, jištěný lanem, bez jakýchkoli horolezeckých zkušeností, v desetimetrové výšce, kousek nad střechou a na chatrném dřevěném můstku, v rukou třicetikilovou tvárnici, mi jde mráz po zádech ještě dnes. Přitom to bylo úplně zbytečné riziko.

Provádění výškových prací pomocí horolezecké a speleologické techniky zahrnuje širokou škálu činností, které by bez této techniky často vůbec nebylo možné provést. Všichni pracovníci provádějící výškové práce musí být na tyto práce vyškoleni ve smyslu platných vyhlášek. Záruky na zhotovené dílo jsou pak garantované zákonem, dohodou a vlastnostmi materiálů.

Výčet jednotlivých možností, kdy je práce ve výškách třeba, je velmi dlouhý. Patří sem opravy a nátěry fasád domů, světlíků, hal, průjezdů, vysokých schodišť a štítů. Zateplování obvodového pláště domů, mytí prosklených budov, věží a výtahových plášťů, klasické mytí fasád (wapování) a kachlového obložení, čištění pískovcových soch, okapových žlabů, svodů a geidrů, vyklízení a desinfikování půd a světlíků, mytí či luxování střešních konstrukcí, mytí vysokých halový regálů.

Demolice komínů, kachlového obložení, mostů, lávek věží, střešních ocelových a dřevěných konstrukcí, otloukání říms a fasád, otloukání volných skal nad silnicemi a železničními tratěmi, montáže velkoplošných reklam, výškové rozvody elektroinstalace, klempířské práce, opravy, výměny a údržba žlabů, svodů, říms a parapetů. Nátěry klempířských prvků, věží, střech, konstrukcí, vzduchotechniky, továrních komínů, jeřábových konstrukcí a lávek mostů.
Montáže konstrukcí, vzduchotechniky, rozvodů a stoupaček ve světlících, překlady a opravy střech výškových budov, věží a kostelů, izolace rovných střech a teras. Vložkování komínů z certifikovaných materiálů, autorizace měření pro tuhá, plynná a kapalná paliva, čištění komínů a kotlů na tuhá a kapalná paliva, opravy komínových hiar a spárování, sběr podkladů pro revizní a kolaudační zprávy, stavby více vrstvých komínů z Ak a Al certifikovaných materiálů, stavby zděných komínů a komínů typu Schiedel a osazování kouřovodů.

Kácení a prořezy stromů v rizikových místech. Likvidace následků bouří a větrných kalamit, instalace hromosvodů na všechny druhy střech a střešních krytin soukromých i průmyslových objektů, opravy a nátěry hromosvodů, zamezení usedání holubů a vůbec veškerého ptactva lepením jehliček (hrotů) na římsy, sochy a parapety, síťování světlíků, soch, říms a výklenků. Tmelení spár panelových domů a lepení překrývacích pásek (páskování).

Odstraňování vlajkových žerdí, různých konzolí, satelitů, antén, reklam a podobně. Patří sem ale i zásahy v případě nenadálých havárií, otloukání porušených fasád, říms, otloukání rampouchů, shazování sněhových převisů a podobně.

Možná si po přečtení předchozího výčtu připadáte jako ve filmu Na samotě u lesa, kde všechny svými nekonečnými výčty stavebního materiálu doslova ničil invalidní zedník - organizátor. Ono to tak však opravdu je. Výškové práce zahrnují kromě znalostí technik pohybu ve výškách ohromnou škálu řemeslných znalostí a dovedností. Ve výškách pracující horolezec, speleolog či záchranář proto musí být i velmi kvalitním řemeslníkem. Vždyť se zde setkáme s běžnými zednickými pracemi, klempířinou, pokrýváním střech, prací s elektrorozvody, ale i s nátěry, malbou reklamy a tak dále.
Pracovníci užívající speleologickou a horolezeckou techniku pro výškové práce musí mít vytvořené a upevněné pohybové návyky pro bezpečnou práci ve výškách a nad volnou hloubkou, musí dosáhnout teoretických znalostí, návyků a akceschopnosti v různých podmínkách. Musí si prohloubit praktické dovednosti při používání lanové a zajišťovací techniky. Musí též projít nácvikem poskytování první pomoci při úrazech při činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou. Musí se umět pohybovat ve svislém i strmém terénu, směrem vzhůru i dolů.

Tito specialisté procházejí vstupním školením z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 101 až 108 Zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. To je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27.června 2001 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.
Nezbytnými součástmi vybavení a znalostí pracovníků ve výškách jsou kotevní body , kotvy do skály a betonu, přilby pro práce ve výškách, zachycovací postroje, sedací postroje, pracovní polohovací pásy, nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem, dynamická horolezecká lana, slaňovací prostředky, spojovací prostředky, tlumiče pádu, zatahovací tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu na pevném vedení, karabiny a spojky, evakuační postroje a smyčky, prostředky pro evakuaci, záchranu, spouštění a vytahování, žebříky, stupačky na stromy, prostředky k osvětlování, speciální pracovní oděv, obuv a rukavice a další pomocný materiál (kladky, blokanty, pomocné smyčky, skoby, kladiva, mačky, cepíny, sněžnice, vrhací sáčky atd.).

Mezi běžné pracovní návyky při výškových pracích patří práce s lanem, jeho balení, ošetřování a údržba, práce se zachycovacím (sedacím) postrojem, navazování na lano, znalost uzlů (osmičkový, dračí smyčka, vůdcovský, lodní, půllodní, rybářský, Prusíkův a protisměrné formy uzlů), zakládání kotvících a jistících bodů a stanovišť, znalost pravidel výstupu a sestupu (pravidlo tří pevných bodů), zajišťovací řetězec a jištění druhé osoby různými způsoby, znalost sebezajištění, postupového jištění, slaňování, improvizovaného slanění pomocí tzv. Dulferova sedu, výstup po laně pomocí tzv. blokantů a Prusíkových uzlů, přesednutí z lana na lano, přesednutí přes uzel, nastavení lana, znalost dynamiky pádů (pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu), znalost použití dvou lan k provádění prací (pracovního a jistícího), znalost záchrany spuštěním a vytažením, znalost jednotných povelů a signálů pro bezchybnou komunikaci na svém vysoce rizikovém pracovišti. Patří sem ale také a především znalost samotné techniky a technologie provádění prací ve výškách, základy první pomoci a znalost vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech.
Výškové práce prostě raději nezkoušejte provádět sami. Mnohý z nás již zajisté toužil vzlétnout jako pták. Z dochovaných legend a historek to jako první člověk dokázal antický Ikaros. Daidalos prý svého syna Ikara poučoval: 'Dej pozor, Ikare, nelétej příliš vysoko. Slunce by roztavilo na křídlech vosk a ožehlo by ti peří. Nelétej také příliš nízko, aby ti mořské vlny nesmáčely křídla. Ztěžkla by ti a stáhla tě do hlubin. Nelétej ani vysoko, ani nízko, leť uprostřed jako já a neztrácej mě z očí. Ikaros vzlétl blízko ke slunci, vosk roztál a Ikaros se zřítil. Pamatujte, že znalosti a praktické dovednosti odborníků na výškové práce zdaleka nejsou podložené voskem a peřím.
Sdružení HaM

Sdružení HaM

Praha, Štefánikova 17/27, 150 00
Web: http://www.vyskove-prace-ham.cz
E-mail: omonok@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Sdružení HaM

Praha, Štefánikova 17/27, 150 00
Mobil: 777 186 237
Web: http://www.vyskove-prace-ham.cz
E-mail: omonok@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Práce ve výškách zajistí odborníci"

Buďte první a napište komentář k  "Práce ve výškách zajistí odborníci"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE