Pracovní klece, plošiny a koše pro vysokozdvižné vozíky Zobrazit fotky zobrazit 12 fotek

Pracovní klece, koše a plošiny pro vysokozdvižné vozíky (VZV) najdou uplatnění především ve výrobních a skladovacích provozech, například při inventurách, ale i při drobných opravách a kontrolních i revizních pracích.

Klece, koše a plošiny pro VZV jsou určené k manipulaci pomocí VZV. Jejich konstrukce je velmi robustní a odolná, přičemž jsou vybavené protiskluzovou podlahou napomáhající k větší bezpečnosti pracovníků. Součástí klecí, košů a plošin též může být demontovatelný pozinkovaný box na nářadí. Tato jednoduchá, ale bezpečná mechanická zařízení zajišťují pohodlný a bezpečný přístup k těžko dostupným místům.

Použití bezpečnostních košů a klecí pro VZV

Jejich použití je poměrně jednoduché, začneme nastavením vidlice na šířku otvorů a vidlice se do nich zasune až na doraz. Poté se zvednou vidle vysokozdvižného vozíku, aby bezpečnostní klec byla nad zemí. Následně je třeba zkontrolovat, zda je klec pořádně upevněna na vidlicích VZV a zda je zajištěna proti sklouznutí. Zkontrolujeme také, jestli je podlaha bezpečnostní klece vodorovná. Před zvedáním osob je zapotřebí pořádně zavřít dveře. Osoby v kleci zásadně nepřevážíme, to je zakázáno, pouze je zvedáme.

Je-li bezpečnostní klec v horní poloze, musí řidič zůstat na sedadle uvnitř VZV. Vzhledem k dynamickým vlivům osob, které se pohybují v bezpečnostní kleci činí nosnost vysokozdvižného vozíku při výšce zdvihu, která odpovídá zvednuté bezpečnostní kleci, nejméně pětinásobek hmotnosti plynoucí z vlastní hmotnosti pracovní plošiny, hmotnosti osob na ní a užitečného nákladu.

Typy košů, klecí a plošin

Montážní plošina W-2 800 x 800 mm je vyrobena v základním provedení a má sklopná záda. Její varianta s pojezdovými koly má 2 kola pevná a 2 otočná. Tato plošina je ideální pro revizní, údržbové a montážní práce. Vybavena je protiskluzovou podlahou, má robustní konstrukci a je homologována pro 2 osoby. Rozměr její podlahy je 800 x 800 mm, nosnost 250 kg, hmotnost 65 kg a celková hmotnost nejvýše 315 kg, rozteč mezi vidlicemi je 340 mm a průřez pro vidle má rozměry 180 x 70 mm (max.). Samozřejmostí jsou bezpečnostní čepy proti vysmeknutí plošiny z vidlic VZV.

Montážní plošina P-2 800 x 1200 mm má odlišnou hmotnost (95 kg), maximální celkovou hmotnost (345 kg) a rozteč mezi vidlicemi (500 mm). I dalších typů plošin se ještě může lišit i průřez pro vidle a určení pro typ VZV (např. ručně vedený apod.), stejně jako určení pro konkrétní typ prací. Některé plošiny je možné složit do výšky palety.

Pracovní koš (resp. obslužná plošina) OPVN 250 je ideální pro kontrolní a údržbové práce ve výškách, má nosnost 250 kg a rozměry pracovní plochy 1 x 1,1 m (celkové rozměry jsou 1025 x 1115 x 2088 mm). I tento koš je vyroben pro nasazení na vidlice vysokozdvižného vozíku, načež je vybaven zajišťovacím zařízením na vidlici proti uvolnění z vidlice a ochrannou sítí směrem k vodítkům vozíku.

Pracovní klec 1073.1 je pro změnu určena pro použití na JEŘÁB + VZV! I tato klec slouží pro kontrolní, revizní a údržbové práce ve výškách, ale i výkopech, jelikož ji lze zavěsit na hák jeřábu.

Součástí klece je schránka pro odložení nářadí a příslušenství, které obsluha používá. I tato klec je stejně jako předchozí produkty určena pro 2 osoby, načež má nosnost 250 kg a hmotnost 190 kg.

Také závěsná revizní klec ZKRU 300/12/08 je určena pro použití na JEŘÁB + VZV. V základní výbavě této klece je i stříška, ktrerá chrání osoby v kleci před pádem předmětů z výšky. Její nosnost je 300 kg a hmotnost 200 kg.

Zdroj: www.staveza.cz