Před zimou je třeba zazimovat nejen zahradu, ale také sekačku na trávu Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Zahradní sekačky travních ploch jsou tradičně nejvyužívanějšími stroji v našich zahradách. Již jen proto si zaslouží naši péči na podzim, aby byly na jaře zase v dobré kondici. Navíc nejde zrovna o levné stroje, vždyť i o svůj motocykl či automobil pečujeme, aby nám sloužily dlouho, spolehlivě a bezpečně.

Sekačka je komplexní stroj, který se skládá z řady součástí. Pečovat je přitom třeba o motor, pojezd, šasi i nože. A začít je třeba čištěním sekačky. Přece ji nebudeme ukládat k zimnímu odpočinku špinavou a mokrou.

1. Čištění sekačky

Sekačku musíme kompletně očistit od všech rostlinných zbytků. Při čištění je však třeba dát sekačku do takové polohy, abychom nezpůsobili škody. Sejmeme sběrací koš, sklopíme řídítka a otevřeme výhozový otvor (tímto otvorem je hnána posekaná tráva do koše), poté sekačku naklopíme na zadní kola. Pokud to u konkrétní sekačky nejde, naklopíme ji na bok na stranu výfukového tlumiče (samozřejmě hovoříme o sekačce benzinové). Nikdy nesmíme sekačku naklánět na stranu vzduchového filtru, do jehož boxu je vyvedeno vyrovnání tlaku ze skříně motoru (do karburace by tak mohla natéci olejová náplň motoru, načež by byl problém se startováním sekačky s olejem silně znečištěným karburátorem).

2. Čištění a broušení žacího nože

Před vyčištěním a nabroušením je třeba nůž sejmout z unašeče, poté zkontrolujeme stav střižných nálitků (mohou být poškozené) a prokluzovací podložky. Nůž vyčistíme, nabrousíme a provedeme jeho jednoduché vyvážení. Brousit nůž musíme kvůli kalené oceli rozbrusem či stolní bruskou, ručně to nepůjde. Při broušení je třeba odebrat zhruba stejné množství materiálu z obou stran nože. Po nabroušení nůž nasadíme jeho středovým otvorem na obrácený šroubovák a sledujeme, jestli ostří netáhne na jednu stranu. Pokud ano, odbrousíme z těžší strany trochu materiálu a opět zkontrolujeme vyvážení nože. Teprve vyvážený nůž nasadíme zpět na unašeč. Špatné vyvážení nože by se projevilo vyššími vibracemi a nakonec i poškozením šroubových spojů a motoru. Před nasazením nože též zkontrolujeme a vyčistíme od zbytků organické hmoty sekací komoru. Výborný je například hrubý rýžový kartáč, který namočíte do vody. Očištěný vnitřek skeletu je nutné otřít do sucha.

3. Jak pečovat o spalovací motor

V každém případě neměňte před zazimováním sekačky olejovou náplň motoru, protože za nízkých teplot dojde u odstavené sekačky ke kondenzaci vodních par do oleje. Proto olej měníme až na jaře, na podzim by šlo o zbytečnou investici. Na jaře olej měníme po krátkém provozu sekačky, aby se náplň ohřála a byly rozvířené nečistoty na dně skříně motoru. Před zazimováním sekačky je však třeba vyjet veškerý benzín a zbytky benzínu odsát. Poté nastartujeme a necháme motor běžet tak dlouho, dokud se pro nedostatek paliva nezastaví. Zbavíme se tak zbylého paliva z přívodního vedení motoru a z karburátoru. Některé sekačky mají dokonce vypouštěcí šroub komory karburátoru, v takovém případě nám vyjíždění paliva odpadá. Palivo samozřejmě vypouštíme do nádoby. Díky odstranění paliva před zazimováním nebudeme mít s motorem na jaře problémy.

Nyní je třeba zkontrolovat vzduchový filtr, pokud je skládaná papírová vložka silně znečištěna, vyměníme ji. Pokud má motor zdvojenou vložku (papírový filtr a předsazený filtr molitanový), obvykle stačí jen vyklepat či promýt v benzínu filtr molitanový a nechat vyschnout. Dvojitý filtr totiž omezuje špinění papírové vložky, což je hlavní filtrační vložka. 

Kontrolu si zaslouží také zapalovací svíčka. Jsou-li elektrody silně zčernalé, je to způsobeno právě znečištěným filtrem vzduchu. Jinak platí, že jakékoli poškození svíčky znamená výměnu za novou.

4. Na co ještě nezapomenout

Je třeba promazat ovládací bowdeny (stačí několik kapek motorového oleje), uložit startovací baterii do sucha a na místo s přiměřenou teplotou (cca okolo 10 oC). Přes zimu je dobré baterii každý měsíc dobít, aby se nesnížila její kapacita (snížení kapacity baterie by mohlo být i prudké). Je třeba též zkontrolovat a doladit pojezd. Promažeme všechny funkční kovové části, kde by mohla výhledově hrozit koroze.

Je též dobré vyčistit prostor pod hnacími pastorky zadních kol. Stačí zadní kola sejmout včetně zajišťovacího segmentu pastorku. Pod pastorkem každého kolečka najdeme kolíček plnící funkci volnoběžky. Prostor v pastorcích vymyjeme benzínem a důkladně promažeme vazelínou, za předpokladu práce sekačky ve velmi prašném prostředí je třeba použít olej. 

Nakonec otřeme celou sekačku důkladně hadrem, uložíme na suché a chladné místo a zakryjeme plachtou.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com