Řídicí systém Panasonic AC Smart Cloud nově obsahuje funkci Remote Service Checker. Ta poskytuje přesné servisní parametry, které umožňují vzdálené odeslání detailní a spolehlivé diagnostiky klimatizačních a vytápěcích systémů Panasonic. Servisním firmám tak odpadá nutnost zjišťovat potřebné parametry fyzicky přímo v místě instalace. tento systém nabízí rychlou analýzu a odezvu, úsporu servisních nákladů a nulovou prodlevu v komunikaci se zákazníkem.

Funkce Remote Service Checker přináší firmám zaměřeným na servis klimatizačních a vytápěcích systémů spolehlivý nástroj pro odbourání prodlev mezi diagnostikou, údržbou a případným servisním zásahem. Řídicí systém AC Smart Cloud díky nové funkci zaznamenává a ukládá informace o klimatizačním či vytápěcím systému v intervalech 10 až 90 sekund podle potřeby uživatele. Maximální délka kontinuálního záznamu dat je 120 minut. Je také možné naplánovat záznam dat v nastavených dnech a časech. Možnost vzdálené analýzy tak významně zkracuje čas údržby, kdy není pro zjištění stavu zařízení nutné cestovat přímo na místo jeho instalace a umožňuje okamžitě reagovat na událost, včetně naplánování servisního výjezdu.
Řídicí systém Panasonic AC Smart Cloud a nová funkce Remote Service Checker tak přináší do servisního procesu intuitivní prostředí pro detailní správu i diagnostiku zařízení a nové možnosti v nabídce služeb koncovým uživatelům.
Pro vice informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.
Panasonic Marketing Europe GmbH Poslat poptávku