Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Připravte se na Novou zelenou úsporám

Datum vydání: 28.12.2012 | autor:

Jak se budou peníze v „novém programu zelená úsporám“ rozdělovat? Předpokládanou klíčovou změnou bude použití „elektronických přihlášek.“ Až elektronické přihlášky budou následovány  dodanými „papírovými podklady.“ Jakmile dojde k vyčerpání konkrétního (určeného) objemu finančních prostředků, výzva bude uzavřena. Tento postup má zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele. Nikdo však nedokáže odhadnout, jak rychle bude vyčerpán celkový objem určených finančních prostředků pro první výzvu předpokládanou v srpnu roku 2013.

Pasivní dřevostavba Pasivní dřevostavba
Pasivní dřevostavba

Co je Nová zelená úsporám

27. listopadu 2012 představil ministr životního prostředí ČR dotační program Nová zelená úsporám. Přesné podmínky tohoto programu mají být vyhlášeny na začátku roku 2013. Klíčem k jejich vyhlášení je prováděcí vyhláška k zákonu č. 406/200 Sb. o hospodaření energií. Nová zelená úsporám bude opět dotační program, který je určen ke snížení spotřeby energií u soukromých i veřejných budov, podporovat přitom bude novostavby i rekonstrukce budov stávajících. Předpokládá se, že program umožní i zpětné financování, nikoli však před datum 1.1. 2013. Upřednostěna budou komplexní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Ze 70% by měly být upřednostněny objekty určené k bydlení před veřejnými budovami (30%). Jakých všech konkrétních opatření se bude dotační program týkat, není ještě schváleno.

Do jaké míry budou podporovány konkrétní typy budov:

  • rekonstrukce objektů určených k bydlení: 55%
  • novostavby objektů určených k bydlení: 15%
  • rekonstrukce veřejných budov: 24%
  • novostavby veřejných budov: 6%

Jaká by měla být celková výše podpory a na čem bude závislá

Předpokládá se, že v období od roku 2013 do roku 2020 vynaloží vláda 28 miliard korun, celková částka však bude záviset na výnosu z prodeje emisních povolenek. Podpora bude prováděna formou přímých dotací, zvýhodnění úvěrů, případně dalších bonusů. Finanční prostředky by přitom měly být vyhrazené i k financování projektových dokumentací.

Zásadním kritériem pro získání dotace bude kvalita konkrétního opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti konkrétní budovy. Čím kvalitnější bude opatření, tím vyšší podporu lze očekávat. Předběžně je u budov určených k bydlení uvažováno o „třech hladinách podpory (žádat přitom mohou vlastníci rodinných domů a bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva):“
  • Bude-li snížena potřeba tepla na vytápění alespoň o 40%, měla by být podpora ve výši 25% uznatelných nákladů – hovoříme o 1. hladině
  • Bude-li snížena potřeba tepla na vytápění alespoň o 50%, měla by být podpora ve výši 35% uznatelných nákladů – hovoříme o 2. hladině
  • Bude-li snížena potřeba tepla na vytápění alespoň o 60%, měla by být podpora ve výši 50% uznatelných nákladů – hovoříme o 3. hladině
V případě veřejných budov může podpora činit až 90% z celkových způsobilých výdajů (žádat mohou podávat města a obce a podnikatelské subjekty).

Kdy bude možné žádat o podporu?

Předpoklad první výzvy (pro objekty určené k bydlení) je datován k březnu 2013 a předpoklat přijetí prvních žádostí k srpnu 2013. Druhou výzvu (určenou veřejným budovám) lze očekávat v roce 2014. Pro první výzvu by mělo být alokováno 1,4 miliardy korun.

Pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele (dostane peníze)“

Jelikož se chce MŽP vyhnout situaci z roku 2010, kdy nebyl pro všechny registorvané zájemce dostatek finančních prostředků, bude použit model jinak běžný pro získávání finančních prostředků z programů Evropské unie. Zájemci budou vyzváni, aby od předem stanového data předkládali řádně vyplněné žádosti a doplňující dokumenty k získání příspěvku na zateplení. Výzva bude uzavřena v okamžiku vyčerpání nabízeného objemu finančních prostředků. Čili kdo dřív přijde, ten bude čerpat. Nelze přitom předpokládat, jak rychle budou například vyčerpány protředky první výzvy. Může jít o měsíce, týdny, ale i dny. Na druhou stranu je možné, že bude výzva předčasně uzavřena, pokud nebude o finanční prostředky dostatečný zájem.

Zárukou rovného zacházení se všemi žádostmi by přitom mělo být předběžné podání elektronické žádosti a až následné dodání listinných dokumentů. První výzva by měla být oznámena s dostatečným předstihem, aby se zájemci mohli dostatečně připravit. Kdo se již nevejde do první výzvy, bude se moci přihlásit do další.

Zdroje: aktualne.cz, inkapo.cz, mzp.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Připravte se na Novou zelenou úsporám"

Buďte první a napište komentář k  "Připravte se na Novou zelenou úsporám"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE