Proč a jak na podzim posekat neudržované plochy? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Přerostlou trávu samozřejmě můžete i nechat být, ale může nás to v konkrétních případech stát i dost peněz. Mnoho obcí a měst má ve svých vyhláškách zakotveno povinné sečení travnatých ploch v soukromém vlastnictví. Je tedy třeba informovat se na obecním či městském úřadu s konkrétními pravidly péče právě o váš pozemek. Důvodem takových vyhlášek je často například snaha o oslabování populace odolných plevelů.

Pravidelné sekání travních ploch opravdu vede k rozšiřování původních lučních kultur a k oslabování (vytlačování) nežádoucích plevelů. Řada původních rostlinných druhů z mnohých lokalit mizí a přitom právě tyto druhy krášlí luční porosty (a nejen svými květy) a zvyšují druhovou rozmanitost. Omezováním přerostlých, starých rostlin, též likvidujeme přirozená útočiště slimáků. Ovšem s obyčejnou zahradní sekačkou mnoho parády na přerostlých travních plochách neuděláme. Luční porost navíc zahrnuje i rostliny se statnými, odolnými a až dřevitými stonky. Použít však můžeme tradiční kosu, pokud se ale nechceme fyzicky namáhat a dlužno říci, pokud s kosou neumíme vůbec zacházet, nabízí se bubnová sekačka, mulčovač a křovinořez.

Samozřejmě se ještě nabízí řešení využít služeb zahradnické firmy, ale není to vůbec levné a ne každý si takové služby může dovolit. A je též třeba objednat si službu dříve, tyto firmy bývají dosti vytížené.

Bubnové sekačky

Bubnové sekačky dovedou bez problémů posekat i silně přerostlý porost. Dokonce jim nevadí ani krtince na zatravněných plochách, zato problém pro ně představují kameny a jiné pevné předměty. Travní a jiný porost sekají žacími noži, které jsou uložené na profilovaném disku. Spodní splaz přitom vytváří strniště, čili kopíruje terénní nerovnosti a zajišťuje tak, aby sekaný porost nebyl na nerovném terénu skalpován až do země. Pojezd může být i více rychlostní.

Různé typy bubnových sekaček se liší šířkou záběru, počtem rychlostí, použitým motorem a jeho výkonem a též velikostí kol. Do svažitějšího terénu jsou vhodná menší pojezdová kola, jelikož snižují těžiště stroje, větší kola zase snáz překonávají nerovnosti. Bubnová sekačka též může mít elektrický starter.

Bubnovou sekačkou posekaný porost lze dále zpracovávat, například přidat do kompostu a použít ke krmení zvířat čerstvý a nebo sušený.

Mulčovače

Na podobném základu jako bubnové sekačky jsou stavěné i mulčovače. Pro sečení však používají žací skříň se speciálně tvarovaným nožem, který je zesílen. Tento nůž opakovaně seče do porostu, čímž dochází k drcení porostu, a ten pak není třeba odklízet. Za několik týdnů se prostě sám rozloží. Při výběru mulčovače musíme vybrat typ s výkonným motorem, jelikož právě mulčování je energeticky náročným způsobem sečení. U slabšího motoru budeme mít vysokou spotřebu paliva. Všímat si též musíme provedení žací skříně. Čím je nižší, tím lépe, jelikož stroj zanechá méně travního zbytku na ploše. Stejně jako u bubnových sekaček se i u mulčovačů vyplatí více rychlostí pojezdu, stejně jako automatický sytič, který usnadní startování.

Křovinořezy

Pomocí křovinořezu posečeme především menší plochy, ovšem pouze ty, u kterých nelze pracovat s předchozími dvěma typy strojů. Pokud je křovinořez opatřen vícebřitým žacím listem, poseče běžnou trávu i drobné náletové dřeviny. Větší kmínky však vyžadují model, který lze osadit i malým pilovým kotoučem. Nejlepší jsou křovinořezy s čtyřtaktem. Mají velice snadný start, nízkou hlučnost a rozumnou spotřebou paliva. Pro větší plochy, které budeme sekat motorovou kosou, je naopak ideální silný křovinořez dvoutaktní. Ten nabízí vyšší výkon, je však třeba míchat benzín s olejem. Běžně se též používají křovinořezy strunové.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, wikipedia.org, shutterstock.com