Sdílet
 

Proč a jak hospodařit s vodou

Datum vydání: 18.04.2013 | autor:

Pitná voda u nás stále zdražuje, přitom paradoxně klesá její spotřeba. Ze 150 litrů pro jednu osobu a den je nyní na průměrných 100 litrech, což jsou 2/3. Je to vlastně začarovaný kruh. Při poklesu spotřeby vody rostou fixní náklady na údržbu a provoz zařízení používaných k získávání, úpravě a transportu pitné vody, ale i likvidaci vod odpadních. Na druhou stranu ale stále slyšíme alarmující hlasy, že s vodou je třeba šetřit. V konečném důsledku dopadá zvyšování ceny pitné vody na každého z nás. Pitnou vodu nezbytně potřebujeme a i přes stálý růst ceny vody ve vodovodním řádu je ta balená řádově dražší.

Jímání vody do menší nádoby Jímání vody do menší nádoby
Jímání vody do menší nádoby
Dešťovou vodu běžně zachycujeme do různých sudů a barelů a zaléváme s ní své zahrádky – zeleninu, okrasné květiny, stromy a travní plochy. Při troše šikovnosti lze v sudu zachycenou dešťovou vodu přečerpávat i do zavlažovacího systému. Proč ale zdroj vody, který je zcela zdarma, nerozšířit a nevytvořit sofistikovaný systém jímání dešťové vody a zavlažování a čištění vody odpadní a její využití třeba ke splachování WC či praní.

Pokud jímáme dešťovou vodu do sudů a barelů, je pouze třeba vyřešit její přepad do další nádoby či nádob nebo trativodu, aby voda za naší nepřítomnosti či při přívalových srážkách nepodmáčela stavbu, nezamokřovala část zahrady a podobně. Z hospodaření s dešťovou, ale i odpadní vodou však lze také vytvořit sofistikovaný systém.

Dokonce i v případě, že vlastníte studnu s dostatečně silným zdrojem vody, se vyplatí s vodou dobře hospodařit, vhodně ji šetřit, prostě neplýtvat. Pokud s vodou šetříme, dokonce snížíme zatížení kanalizace a zvýšíme tak její životnost. Přitom zužitkujeme vodu, která přispěje ke zvýšení spodních vod v lokalitě. Využívání dešťové vody by mělo vždy vycházet z podmínek dané lokality.
Jímání vody do menší nádoby Jímání vody do menší nádoby
Jímání vody do menší nádoby
Jímání vody do menší nádoby Jímání vody do menší nádoby
Jímání vody do menší nádoby
Jímání vody do nadzemní plastové nádrže Jímání vody do nadzemní plastové nádrže
Jímání vody do nadzemní plastové nádrže
Plastové jímky určené k zabudování v zemi Plastové jímky určené k zabudování v zemi
Plastové jímky určené k zabudování v zemi
Plastová jímka zabudovaná do země Plastová jímka zabudovaná do země
Plastová jímka zabudovaná do země

Nádrž na jímání vody

Velikost nádrže na jímání vody by měla odpovídat množství dešťových srážek v lokalitě, poměru mezi pravidelností (nebo nepravidelností dešťových srážek) a rozsahu využití dešťové vody na pozemku a případně i v domě (v tomto případě hraje roli i počet obyvatel domu). Například pro praní je předpoklad spotřeby vody v průměru 16 litrů na osobu a den a na zalévání zahrady 7 litrů na osobu a den (dlužno však říci, že tento údaj je velmi manipulativní, jelikož záleží na velikosti zahrady, rozsahu pěstování, množství zpevněných ploch atd). Jiná je samozřejmě spotřeba užitkové vody v rodinných domech a rekreačních objektech (chaty, chalupy, zahradní domky). A nakonec má zásadní vliv i dostatek a kvalita pitné vody v lokalitě. Například v chatové oblasti, kde je pro 100 chat k dispozici jedna společná studna s pitnou vodou, je třeba nakládat s vodou dešťovou opravdu šetrně.

Návratnost investice do jímky

Řešení sběru a využití dešťové vody může představovat i poměrně značnou investici (od cca 10 t. - 1600 l až do cca 150 t – 13000 l). Průměrné domácnosti, která najde optimální řešení, se však náklady vrátí s ohledem na cenu pitné vody a její růst za cca 5 až 8 let. Do nákladů musíme započítat i systém filtrace vody (voda ze střechy samozřejmě není čistým kondenzátem, obsahuje - atmosférické nečistoty, organické a anorganické látky - pyly, klacíky, listí, ptačí trus, prach, kysličníky CO2 a SO2 atd. včetně částeček střešní krytiny a dalších stavebních materiálů). Na paměti bychom též měli mít nebezpečnost některých materiálů – například vodu z měděné střechy a okapů nelze vůbec jímat, je prostě jedovatá.
Domovní ČOV Domovní ČOV
Domovní ČOV

Domovní čistírny odpadních vod

Malé domovní čistírny odpadních vod jsou určené k likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění – rodinných domů a rekreačních objektů. Domovní ČOV nahrazují samonosné plastové septiky a betonové jímky naprosto účinně, ale i svými náklady na pořízení. Vyčistíme jimi odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení a kuchyní včetně vody z automatických praček a myček.

Důležité je, aby domovní ČOV fungovala i při výpadku elektřiny. Důležitá je také mechanická odolnost nádrží a jejich správné ukotvení v zemi. Přitom by čistírna neměla vyžadovat dodatečné zateplování pro zimní provoz. Dokonce lze přestavět stávající žumpy a septiky na domovní ČOV jejich osazením technologickou vestavbou. Domovní čistírny odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěné nebo polozapuštěné, ale i nad úroveň terénu (záleží na typu zařízení). Běžný provoz čistírny by měla zajišťovat interní přečerpávací hydropneumatická čerpadla, čímž se vyhneme možným provozním poruchám.

Domovní ČOV je složena z dmychadla a řídící jednotky, čistírny - biologického reaktoru, přívodu vzduchu do reaktoru, nátoku odpadní vody, odtoku vyčištěné vody, česlicového koše, jemnobublinné aerace, nástavce a zastřešení. Samotný reaktor je nejčastěji válcová nebo hranatá plastová nádrž osazená technologickými přepážkami, vestavbami a vystrojením. V reaktoru probíhá celý proces čištění vody.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Dinostav s.r.o.

Dinostav s.r.o.

Praha, Žižkov, Husinecká 903/10, 13000
Tel: 725 499 988
Web: http://www.dinostav.cz
E-mail: info@dinostav.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Dinostav s.r.o.

Praha, Žižkov, Husinecká 903/10, 13000
Tel: 725 499 988
Mobil: 725 119 666
Web: http://www.dinostav.cz
E-mail: info@dinostav.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Proč a jak hospodařit s vodou"

Celkem komentářů: 1

Voda všude 04.03.2015, 18:21:24

Dešťovou vodu lze posbírat do sudů okolo 200L nebo 1000L IBC kontejnerů oboje stačí použité jako je tady www.pouzite-nadrze.cz

Přidat nový komentář k  "Proč a jak hospodařit s vodou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE