Proč je stříkaná pěna lepší než minerální vata? Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Stříkaná polyuretanová pěna má oproti jiným izolantům řadu výhod. Na prvním místě je tloušťka izolantu. Větší tloušťka klasických “vatových” izolací je oproti stříkaným izolacím dána záměrným předimenzováním kvůli nekvalitnímu upevnění v konstrukcích, proudění vzdušné vlkosti, sesedání, poškození izolace hlodavci apod.. Stejně však dochází k tepelným ztrátám a riziku kondenzace vodních par. Zatímco u stříkané izolace nedochází k tepelným únikům ve spojích (nástřik izolace je v celé ploše bez jakýchkoli spojů a dokonale přilne k izolované konstrukci). Například mezikrokevní izolace minerální vatou vyžaduje ještě druhou vrstvu izolace podkrokevní, což není u stříkané polyuretanové pěny třeba. Ovšem stejně jako u ostatních izolací je kvalita a trvanlivost izolací ze stříkané PUR pěny závislá na kvalitě výroby materiálu, odborném zpracování a zkušenostech realizační firmy.

Princip stříkané PUR pěny

Jde o nástřik směsi dvou tekutých složek na různé povrchy s cílem zajistit tak především tepelnou izolaci, v mnoha případech (např. ploché střechy, haly) však i hydroizolaci a ochranu požární. Směs po dopadu na povrchy okamžitě reaguje a ze skupenství tekutého se stává skupenství pevné, přičemž směs mnohonásobně nabývá na objemu. Při této chemické reakci se vytváří CO2 (kysličník uhličitý), který se při reakci obalí vznikajícím polyuretanem a do 20 vteřin po spuštění reakce dosáhneme tvrdé pochozí vrstvy (např. při aplikaci na ploché střechy, pevnost v tlaku = min. 4 kg/cm2).

Základní tloušťka polyuretanové izolační vrstvy je na střechách 30 mm, nástřik však lze provádět neomezeně silný. Zásadní je u stříkaných pěn uzavřenost buněčné struktury, díky čemuž je dosaženo dobrých hydroizolačních vlastností materiálu.
Nástřikem tedy získáme vodotěsnou a tepelnou izolaci bez tepelných mostů s dokonalou celoplošnou adhezí. Zcela dokonale tento materiál utěsní všechna kritická místa (průchody střešním pláštěm, odvětrávací komínky, napojení vzduchotechniky, napojení střešních vpustí a detailů u atik apod.). Izolační vrstva je též velice lehká (při 30 mm tloušťky činí pouze cca 2,5 kg/m2), proto dochází k nízkému statickému zatížení zateplovaných konstrukcí.
Důležitá je též UV ochranná vrstva, která pěnu chrání před dlouhodobými účinky UV záření. Nejčastěji jde o ochranu na bázi akrylátu, která je levná, ovšem má nižší životnost. Vedou proto dražší silikony. Životnost akrylátové vrstvy je závislá na její tloušťce.

Přednosti stříkaných PUR pěn

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace, která dovede utěsnit i složitě tvarované povrchy při jakýchkoli sklonech
 • síla izolace minimálně 30 mm
 • dokonalé tepelně izolační vlastnosti bez rizika tepelných mostů (Lambda = 0,023 W/m.K), téměř dvakrát lepší izolant než pěnový polystyren
 • nízké statické zatížení nosných konstrukcí
 • výrazná redukce tepelných dilatací podkladu
 • absolutní adheze PUR vrstvy k izolovanému podkladu
 • vysoká pevnost v tlaku (min. 4 kg/cm2)
 • rozsah pracovních teplot od -200 do + 150 oC, aniž by docházelo k sublimaci
 • nejpřísnější požárně technické požadavky (BROOF = t3)
 • nízký koeficient odporu vodních par (paropropustnost)
 • zdravotní nezávadnost
 • recyklovatelnost

Stinné stránky stříkaných PUR izolací

 • větší závislost na klimatických podmínkách při aplikaci (ideálně slunné a bezvětrné počasí)
 • nutnost realizace odbornou firmou, nelze provádět svépomocí

Konkrétní izolační materiály společnosti PUR-IZOLACE s.r.o.

Izolační systém PUR IZOLACE W 60 pro bezesparé vodotěsné a tepelné pochůzné izolace plochých střech (včetně bezúdržbové varianty s dlouhou životností). Lze s ním izolovat nejen klasické asfaltové krytiny, ale i vlnitý plech či eternit, trapézový nebo falcovaný plech, nebo jakkoli tvarované povrchy střech. Využití najde na rodinných domcích, ale i průmyslových či zemědělských objektech. Vedle střech je možné systém aplikovat z vnější strany obloukových hal

Izolační systém PUR IZOLACE W 40 pro tepelné izolace sedlových střech a podkroví, kolmých ploch (hal, nádrží, skladovacích tanků), izolace stropů a další možné aplikace. Systém W 40 se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí a výbornými tepelně izolačními schopnostmi. Systém je možné aplikovat na obloukové haly a stropy z vnitřní strany.
Izolační systém PUR IZOLACE SOFT pro účinné tepelné a zvukové izolace šikmých střech a podkroví a pro izolace nízkoenergetických a pasivních domů.

Tepelně izolační systémy PURPIR pro chladové a tepelné izolace dvouplášťových nádrží, konstrukcí a potrubních rozvodů. Izolace dutin ve stavbách i průmyslových zařízeních, ale i v lodích kvůli zamezení vnikání kapalin apod.

PUR-IZOLACE s.r.o.

Firma PUR-IZOLACE s.r.o. působí na českém trhu od roku 1991. Výhradně se zabývá vývojem, výrobou, nástřikem a litím tvrdých polyuretanových pěn. Klade důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost. Expozici společnosti PUR-IZOLACE s.r.o. najdete … ??? Zde vám představí kromě jiného kvalitní tepelné izolace plochých střech nástřikem tvrdé PUR pěny a izolace půd a podkroví nástřikem PUR SOFT.
Zdroj: www.pur.cz
PUR-IZOLACE s.r.o. Poslat poptávku