Proč, kdy a jak čistit komín, kdo jej může čistit a jak často musíme provádět revize Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Do 1. ledna 2011 jsme toho mnoho nesměli, i čištění komína směl provádět výhradně kominík a povinnost čištění i revizí byla příliš častá. To se změnilo s nařízením vlády ČR č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které zároveň zrušilo vyhlášku č. 111/1981 Sb. O čištění komínů. 

Jasně definované povinnosti a nové právo

Nové nařízení jasně definovalo povinnosti, ale též rozšířilo práva, komín si totiž již můžeme od 1.1. 2011 vyčistit sami. Samozřejmě však revize a náročnější úkony při čištění komínů (např. frézování) náleží odborníkům. Novému nařízení se také začalo říkat „kominický zákon“. Lidé se zprvu obávali, že budou mít povinnost zvát domů kominíka až 6 krát ročně, šlo však o chybnou interpretaci nové legislativy. Podle nového nařízení je revize komína nutná při jeho uvedení do provozu a po jeho opravě, rekonstrukci a po vyhoření komína.

Jinak máme povinnost přizvat kominíka ke kontrole (nikoli revizi) našeho komína jednou ročně bez ohledu na druh kotle a paliva. Čistit bychom pak měli komín 3 x ročně u celoročně provozovaných kotlů na tuhá paliva a 2 x ročně při vytápění sezónním, tedy před sezónou a po ní. Pokud pak využíváte zdroj tepla s výkonem do 50 kW, můžete si komín a kouřovody vyčistit sami. Pokud je ale třeba komín vypálit, opět musíte přizvat kominíka a navíc oznámit datum a čas vypalování komína na místně příslušném krajském HZS (Hasičském záchranném sboru). Po kontrole či revizi komína vždy vystaví kominík zprávu. A zde je zmíněná „obezlička“, pokud si totiž komín čistíme svépomocí, může si zprávu o jeho vyčištění vystavit sám majitel komína (způsobilá osoba, o které hovoří zákon, a kterou jsme v tomto případě my sami).

Čištění i kontroly komínů je vhodné provádět za příjemného letního počasí a nebo na začátku podzimu, vždy pak ještě před topnou sezónou. Pokud to však nestihneme, nic se neděje, jen se chvíli neohřejeme. Komín totiž musí být před čištěním či kontrolou vychladlý, v kotli tedy nesmí být zatopeno. Na druhou stranu je čištění za deště a nebo sněžení nepraktické. Obzvláště, pokud se potřebujeme dostat na střechu, pak je i nebezpečné. A pozor – stejné povinnosti platí jak pro komíny rodinných domů, tak pro komíny rekreačních objektů (chat a chalup, případně zahradních domků se zdrojem tepla - topidlem a s komínem).

Jak si komín vyčistit svépomocí

K čištění komína potřebujeme vhodné nářadí, jinak nejde o složitou záležitost. Tedy pokud je komín v pořádku po stavebně technické stránce a pokud není natolik zanesen, že pouhé vyčištění, jaké by jednoduše provedl i kominík, prostě nestačí. K běžnému, pravidelnému čištění komína potřebujeme „kominický strojek s lanem a sluníčkem", případně „kominický set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí“. Toto vybavení se běžně prodává v železářstvích, hobby marketech a nebo na internetu a nestojí obvykle více jak 1000 korun. 

Kominickým strojkem se sluníčkem lze čistit komín pouze shora a lze tak odstranit případně i lehce napečený dehet. V případě štrosákového kartáče na pružné tyči lze komín čistit i zdola, tedy z komínových dvířek, což nás uchrání před riskantním akrobatickým vystoupením na střeše. Nejde však o vhodné nářadí pro delší komíny. Kartáč využijeme i k čištění kouřovodu. Před pořízením sluníčka a kartáče je třeba znát průměr našeho komína a typ vložky. Bude se nám také hodit chemický komínový čistič a ochranné pomůcky, především rukavice, dýchací rouška a zrcátko (nebudete do komína strkat hlavu, ale právě zrcátko).

Před samotným čištěním je třeba spálit v kamnech či kotli chemický čistič a přestat topit (necháme topidlo i komín pořádně vychladnout). Spálením čističe narušíme saze a čištění komína bude snazší.

Pokud chcete čistit komín ze střechy, jde skutečně o ideální způsob, ovšem nikoli z hlediska naší bezpečnosti a zdraví, případně i života. Osoby trpící závratěmi se o to ani nesmí pokoušet. Pro čištění komína ze střechy je třeba mít zajištěn bezpečný výlez, lávku a lano, ke kterému se přivážeme a jehož druhý konec bezpečně ukotvíme. Bez bezpečného přístupu na střechu je lepší použít komínová dvířka na půdě či v podkroví. A pokud není komín delší jak 6 metrů, lze jej čistit i zdola, tedy z komínových dvířek v přízemí.

Před čištěním komína je třeba odmontovat komínovou stříšku či hlavici a ucpat všechna dvířka kromě těch, která využíváme k čištění (pokud komín nebudeme čistit ze střechy). Je též třeba zakrýt případný otevřený krb a podlahu okolo něj. Pokud polezete na střechu, je třeba si přivázat nástroje, aby vám nespadly, mohly by totiž spadnou na někoho a nebo něco poničit.

Komín čistíme tak, že provaz se strojkem a nebo tyč s kartáčem pomalu spouštíme dolů, při čištění zdola naopak vytlačujeme kartáč nahoru. Postupně přidáváme jednotlivé díly tyče, čímž ji postupně prodlužujeme. Čistíme-li z komínových dvířek, vymeteme nejprve horní a poté až dolní část komína. Je též třeba dávat pozor na případné elektrické vedení nad komínem. Je-li komín opravdu hodně zanesený, musíme čistit vícekrát. Strojek či kartáč přitom vždy oklepáváme do komína.

Pokud chceme čistit kouřovod, musíme jej nejprve sejmout, dole ucpat a opatrně přenést na dvůr. Čistíme samozřejmě i sopouch. Nejde-li to, pročistíme kouřovod dvířky. Ihned po vyčištění komína musíme vymést saze ze spodních dvířek, používají se pro tento účel dvířka pod místem připojení kamen nebo kotle. 

Saze dáváme lopatkou do nehořlavé nádoby a používáme dýchací roušku. Zapomeňte v tuto dobu na cigaretu či jiný otevřený oheň. V případě dvířek umístěných v bytě je lepší průmyslový vysavač. Saze vybíráme pouze ze zcela vychladlého komína, jsou totiž extrémně hořlavé. Saze odvážíme do sběrného dvora, nikdy je nedáváme do popelnice, o to víc, že by na ně měl později přijít horký popel. To by představovalo ohromné riziko požáru. Pokud nemají ve sběrném dvoře zrovna otevřeno, držíme nádobu se sazemi co nejdále od čehokoli, co by mohlo chytnout, třeba i na opačném konci zahrady.

Až na závěr vyjmeme všechny ucpávky, vymeteme kamna a kotel a zpětně nainstalujeme komínovou stříšku. Zatopíme a zkontrolujeme tah vyčištěného komína.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com