Proč recyklovat pěnový polystyren

Třídění komunálního odpadu je dnes běžnou a nutnou součástí péče o naše okolí. Každý Čech totiž vyprodukuje za rok v průměru 150 – 200 kg odpadu, z toho činí plast přibližně 25 kilogramů. Barevné kontejnery na papír, plast a sklo jsou Čechům již dobře známé, ne všichni však vědí, že i výrobky z polystyrenu mohou do těchto kontejnerů bez obav ukládat. Jejich recyklace umožňuje, aby přinášely užitek v podobě recyklovaných výrobků ještě desítky let. Podle odborníku ze Sdružení EPS ČR může takto zpracovaný polystyren sloužit také pro výrobu částí zateplovacích systémů.

Pěnový polystyren se vyznačuje mnoha přednostmi, mezi nimiž jsou významné izolační schopnosti, odolnost proti stlačení, vlhkosti a teplotním výkyvům, nízká hmotnost, tvárnost a hygienická nezávadnost. Polystyren je díky těmto vlastnostem velmi oblíbeným materiálem nejen v zateplování, ale také v obalové technice, kde jeho význam spočívá zejména v ochraně produktů proti nárazům a mechanickým poškozením. Snadno se s nimi manipuluje, zabalené výrobky se pak dobře skladují a transportují. Co s nimi však dělat, když doslouží?

Jak se ekologicky zbavit polystyrenu? Hoďte ho do žlutého!

„Pokud nám není lhostejný stav naší přírody a nechceme hodnotnou surovinu nechat bez užitku uložit na skládku, nebo ji dát zlikvidovat jiným způsobem, můžeme využít systém separovaného sběru odpadních obalů. Jeho činnost se řídí podle zákona, který ukládá obcím a městům povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také obaly z pěnového polystyrenu. Stejně tak dovozci, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh nebo do oběhu obaly, případně balené výrobky, mají podle zákona povinnost obaly odebírat zpět a postarat se o jejich další využití,“ upozorňuje František Vörös ze Sdružení EPS ČR.

Aktuální průzkum Sdružení EPS ČR ukázal, že 7 z 10 Čechů je přesvědčeno o recyklovatelnosti pěnového polystyrenu. Více než polovina respondentů k recyklování dokonce aktivně přispívá. 38% umisťuje polystyren do žlutých popelnic společně s ostatními plasty, dalších 16% ho vozí do sběrného dvora. „Je potěšující slyšet, že více jak polovina naší populace ví, jak správně třídit pěnový polystyren a že i tak činí. Veškeré výrobky z pěnového polystyrenu je možné umisťovat do žlutých popelnic společně s dalšími plastovými výrobky, jako jsou PET lahve a podobně,“ komentuje výsledky průzkumu František Vörös. V třídění odpadu ale záleží také na jeho velikosti. Pokud jde pouze o obaly např. malých spotřebičů, je žlutý kontejner jasnou volbou. Polystyrenové obaly o větším objemu je však vhodné vozit spíše do sběrných dvorů místo kontejnerů, kde by zabíraly zbytečně mnoho místa. Některé obchody dokonce nabízí možnost zpětného odběru polystyrenových obalů. 

Jaký je osud vyhozeného pěnového polystyrenu?

Hozením do kontejneru cesta polystyrenu zdaleka nekončí. Po svozu se plasty ze žlutých kontejnerů ručně dotřiďují. Na dotřiďovacích linkách dochází k rozdělení směsi plastového odpadu na jednotlivé druhy plastu podle budoucího zpracování. Možnosti, jak pěnový polystyren recyklovat, se odvíjí od stupně znečištění materiálu. Zpravidla se znečištění určuje podle prvotního účelu materiálu. Obalové materiály jsou často znehodnoceny izolepou, štítky apod.

Roztříděný pěnový polystyren je následně rozdrcen a použit pro výrobu dalších produktů. Čistý recyklát se přidává při výrobě obalů, ale i pro výrobu izolačních desek. Ve stavebnictví je zpracováván např. jako foukaná izolace, jako plnivo při výrobě cihel a lehčených betonů, nebo jako izolačně-nivelační podklad pro izolaci podlah, střech a stropů. Použitím recyklátu lze docílit odlehčení stropních konstrukcí a účinněji předcházet vzniku tepelných mostů ve srovnání s klasickými polystyrenovými deskami.

„Moderní technologie nám pomáhají zpracovávat recyklovaný polystyren stále efektivněji. Díky tomu můžeme využívat ve výrobě stále větší podíl recyklátu bez jakéhokoli dopadu na vlastnosti produktů,“ vysvětluje František Vörös. Odpad se v průmyslu využije také, a to pro vylehčení zahradního substrátu, při výrobě pálených cihel, lehčeného betonu či izolačních omítek. Další možností využití EPS odpadů je komprimování (stlačování) na kvádry nebo válce, které jsou následně rozdrceny a vytlačovány na standardní polystyren. Jeho využití je převážně mimo stavebnictví.
Zdroj: www.epscr.cz