Proč vlhne zdivo našich domů Zobrazit fotky zobrazit 12 fotek

Zvýšená vlhkost zdiva se projevuje především u starších domů. S rostoucím věkem domu bývá tento problém stále markantnější a podceňovat jej nemůžeme, jelikož vysoká vlhkost ve zdivu způsobí postupnou degradaci stavebních konstrukcí. U některých staveb jsou projevy zvýšené vlhkosti ve zdivu patrné na první pohled, u jiných jsou zatím skryté – ovšem i v tomto případě je jen otázkou času, kdy se sami odhalí. V konečném důsledku se začnou po stavebních konstrukcích šířit plísně, dřevěné prvky konstrukcí napadne dřevomorka a podobně.

Vysoká vlhkost zdiva se netýká jen starých kamenných domů a špatně či vůbec odizolovaných staveb. Může se dokonce projevit i u novostaveb, i když je to více méně výjimečná situace.

Nejčastěji se vlhkost ve zdivu projeví následkem konkrétních stavebních poruch, ale i dílčí lidskou činností. Vždy přitom platí, že pokud se chceme zbavit vlhkosti ve zdivu, musíme znát její příčinu.

Vlhnutí zdiva od země

Velmi nepříjemné je vlhnutí zdiva od země, kdy voda vzlíná od základů či z boku (pokud je dům částečně zapuštěn do terénu). Příčinou je špatná hydroizolace, její poškození či naprostá absence a nebo vysoká hladina spodní vody. Pokud se problémy s hydroizolací spojí s vysokou hladinou spodní vody, je problém o dost vážnější.

Potíže však působí i kyselý déšť, který obsahuje škodlivé látky. Když vnikne do oblasti původní stavební jámy, vylučuje při vsakování zemní soli a hromadí je na dně stavební jámy. Tento silně koncentrovaný solný roztok postupně rozleptává původní horizontální izolace z živice nebo dehtu. Izolace proto po určité době ztratí svou funkčnost (po 40 a více letech). Ze dna stavební jámy pak vlhkost vzlíná kapilárně zdivem, dokonce to může být až do výšky 3 metry. Voda se ze zdiva vypařuje a soli přitom krystalizují a zvětšují svůj objem (až o 7%).

Vlhnutí zdiva lidskou činností

Toto je nejširší skupina příčin vlhnutí zdiva. Na prvém místě stojí již samotný mokrý proces výstavby, kdy je spotřebováno značné množství vody a stavební konstrukce musí dostatečně vyschnout. Značná vlhkost je v interiéru uvolňována našim pobytem a pobytem domácích zvířat, ale i rostlin, které taktéž produkují určité procento vzdušné vlhkosti. Pokud již vzduch nepohlcuje vodní páry, dochází ke kondenzaci vlhkosti na chladnějších konstrukcích o teplotě rosného bodu. A pokud je to právě ve zdivu, zvýší se v něm obsah vlhkosti.

Zatékání shora

V tomto případě nejde jen o zatékání v důsledku poruch střechy, ale i střešních oken a také parapetů, nebo třeba děravých či špatně usazených okapních žlabů. I střešní okna mohou být špatně usazena, stejně jako parapety (sklon, izolace, …). Poruchy střech pak nepředstavují jen poškozenou střešní krytinu, ale i chybnou pokládku střešní krytiny (např. chybné olaťování pro konkrétní druh krytiny), absenci hydroizolační fólie pod kontralatěmi, nebo absenci odvětrání střechy.

Rizika vysoké vlhkosti ve zdivu

Rizika jsou dvojího charakteru – stavebně technickázdravotní. V první fázi vlhnutí zdiva je poškozena omítka a působení vlhkosti postupně rozšiřuje svůj účinek. Nakonec dojde až k rozpraskání zdiva vlivem změn teplot a vzniklých tepelných mostů. Ovšem postupné působení vlhkosti lze včas zastavit, největší riziko představuje pro statiku zdiva nárazové zvlhčení (po přívalovém dešti, povodni, při rychlém tání sněhu či přetékání ucpaného okapu). Zeď může dokonce poklesnout, může praskat a rozpadat se. Nebezpečné je v těchto případech i náhlé vysušení bez odborné konzultace a dozoru.

Jestliže neodstraníme hlavní příčinu zvýšené vlhkosti ve zdivu a to jen opakovaně omítáme, rostou dlouhodobě neúčelně vynakládané finanční prostředky a roste i nákladnost budoucího radikálního řešení, byť již účinného.

Z hlediska poškození zdraví jsou nejnebezpečnější plísně na stěnách, které způsobují alergie, respirační (astma, chronické nemoci plic) či kožní choroby, narušují imunitu a tvorbu krve, způsobují rakovinu, záněty spojivek, chronickou rýmu, záněty dutin, migrény, častou únavu, ale i poruchy soustředění. Už jenom nadměrná vlhkost zdiva však zhoršuje klima v interiéru, zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v místnostech. Zvýšená vlhkost vzduchu může způsobovat zdravotní problémy už od hodnoty 55%.

Zvýšené náklady za vytápění a snížená hodnota nemovitosti

S rostoucí vlhkostí ztrácí zdivo své tepelně izolační schopnosti a náklady na vytápění pak rostou až o 20%. Hodnota nemovitosti přitom klesá až o 15% (samozřejmě i více s ohledem na celkový stav poškození a stav dalších stavebních konstrukcí) bez ohledu na to, zda se nadměrně vlhké zdivo vyskytuje ve sklepních či obytných prostorách.

Rychlá, účinná a levná sanační metoda zdiva zavlhčeného zdola či z boku

Radikálním řešením nadměrně vlhkého zdiva je provedení dodatečné horizontální izolační vrstvy, která zabrání postupu kapilární vlhkosti. Velmi nákladné je podřezání zdiva a dodatečné vložení hydroizolace, nebo dokonce postupné odbourávání. Navíc je v těchto případech vysoké riziko narušení statiky domu vlivem stavebních prací.

Nabízí se ale metoda mnohem jednodušší - nízkotlaká injektáž, při které je zdivo šetrně a rovnoměrně prosyceno speciální injektážní mikroemulze Drysilex® s výjimečnou schopností penetrace, bez rozpouštěděl a nejvyšší jakosti. Sanace proběhne bez velkého hluku a nepořádku, je provedena nejméně jako dvouřadá s vyloučením neprosycených míst. Dlouhá životnost a funkčnost takto vytvořené izolace překvapí, což dokazuje i záruka 10 let. Metoda je použitelná pro jakýkoli druh vyzdívky.

Zdroj: www.atg-sro.cz

Zdroj použitých fotografií: www.atg-sro.cz, www.shutterstock.com
ATG Czech Republic s.r.o. Poslat poptávku