Proč vyměnit starší střešní okna za nová Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Máte starší dům s podkrovím vybaveným střešními okny? Kdy je již třeba vyměnit starší střešní okna za nová, proč a jak k této výměně přistupovat?

Neodkládejte výměnu střešních oken

Odkládání výměny starých a již dávno nevyhovujících střešních oken je často podmíněno nikoli důvody finančními, ale strachem ze špíny související s rekonstrukcí, nepořádkem a omezením pohodlí. Je však třeba mít na paměti, že nová, moderní střešní okna, nabízí mnohem lepší technické i energetické vlastnosti, navíc nabídnou i mnohem lepší vzhled. Nejenže lépe brání únikům tepla v zimě, ale též přehřívání v létě, čemuž přispívá moderní stínící technika určená právě pro střešní okna.

Ve skutečnosti přitom platí, že již 15 let stará střešní okna nejsou schopna jakéhokoli srovnání s okny novými. Díky novým oknům se v létě podkroví nepřehřívá a v zimě naopak neuniká zevnitř zbytečně velké množství tepla, za jehož získání musíme platit nemalé peníze. Investice do nových střešních oken se proto postupně vrátí v podobě ušetřených finančních prostředků za vytápění a klimatizaci.

Nejen zamezení tepelným ztrátám a přehřívání

Ovšem důvodů pro výměnu střešních oken může být více, například zatékání, netěsnost a celková nefunkčnost oken, špatný stav zasklení, nefunkčnost integrovaného stínění či jeho naprostá absence. Nová střešní okna přitom již ve standardu zahrnují stínící rolety či žaluzie, případně i síť proti hmyzu. Ideální je přitom nakoupit a instalovat vše najednou. Je přitom možné vyměnit menší okna za větší a nebo naopak, nahradit jedno okno dvěma apod. Většinou však nejde jen o osazení starého okenního rámu novou výplní, nejčastěji se provádí kompletní výměna, respektive rekonstrukce okenního otvoru. Především je přitom důležité správné osazení oken do střešní konstrukce.

Dva způsoby výměny střešních oken

Nabízí se rovnou dva způsoby výměny starších střešních oken za nová. Vždy je však třeba, aby tuto výměnu provedl precizní odborník. A platí ještě jedno pravidlo, nejvýhodnější je totiž zpravidla výměna oken stejné značky kvůli rozměrům a použitým materiálům. Jinak je výměna střešních oken stejných rozměrů obvykle rychlá, 1 okno zabere cca 1 hodinu. 

Prvním ze způsobů výměny střešních oken je tradiční demontáž starého a poté osazení nového okna. Při této výměně se provádí kompletní revize celého okenního otvoru. Tato výměna je technicky nejdokonalejší, jelikož nám umožňuje odstranění chyb v osazení oken, případné doplnění tepelné izolace a napojení parozábrany. Montáž je přitom bezprašná.

Druhým způsobem výměny střešních oken je výměna okna zateplovacím blokem stejného rozměru, případně renovačním oknem vyrobeným na míru podle rozměrů původního okna. Při této výměně nedochází k zásahu do ostění, přičemž jsou opravené nepřesnosti osazení okna v konstrukci. Druhý způsob výměny se provádí zvenčí.

Postup výměny střešních oken

Při prvním způsobu výměny střešních oken se začíná demontáží starého střešního okna. Nejprve jsou odložené střešní tašky, které kryjí lemování okna a lemování je odmontováno, poté jsou odmontovány úhelníky, které kotví rám okna ke střešní konstrukci. Rám okna je následně vyjmut, následně se upraví parotěsná fólie a tu je třeba precizně napojit na nejčastěji sádrokartonové ostění. Pak je doplněna tepelná izolace, pokud někde chybí a tu ochráníme další fólií. Tato fólie zároveň zabraňuje zatékání. Následně je usazen nový okenní rám. Jestliže jsou rozměry nových oken stejné, není vůbec třeba zasahovat do vnitřního sádrokartonu. Okenní rám je ukotven pomocí úhelníků. Poté se provádí izolace boční části rámu vůči promrzání okna a tato izolace je ochráněna nejlépe lisovaným límcem. Na závěr instalace se provádí lemování okna a to vždy novými lemy, nejlépe novými díly plechu odpovídajícími profilu střešních tašek, aby na lemech tašky pěkně seděly. Posledním krokem je nasazení nového okna.

Cena nového střešního okna

Za každé nové střešní okno zaplatíme v závislosti na použitém materiálu 5 až 27 tisíc korun. A dlužno říci, že se určitě nevyplatí šetřit, je však pochopitelné, že finanční možnosti majitelů nemovitostí se liší, proto i ta levnější střešní okna již standardně dosahují lepších parametrů než střešní okna stará.

Materiály a typy střešních oken

Z materiálů jsou střešní okna nejčastěji dřevěná, mohou však být i plastová, či zevnitř poplastovaná a právě tato okna jsou určena do prostor s vyšší vlhkostí. Stejně tak mohou být střešní okna zvenčí opatřena hliníkovou ochranou. Široký je výběr typů střešních oken, vyrábějí se okna kyvná, okna se zvýšenou osou otáčení a se zvýšenou osou otáčení spolu s dolním prosvětlením, okna výklopně kyvná, panoramatická, balkonová, okna pro fasádní sestavy a termoizolační střešní výlezy.

Zdroj: www.promont.cz

PROMONT střešní okna, s.r.o. Poslat poptávku