Proč zatéká střechou do domu

Zatékání střešní krytinou či zatékání vody kondenzující ve střešním plášti patří k nejzávažnějším poruchám staveb. Situace je přitom podobná u střech šikmých i plochých. Do interiéru pronikající voda degraduje stavební konstrukce a pomáhá rozšiřovat plísně. U zateplených střech navíc dochází k masivním tepelným mostům a v zimě se zvyšuje únik tepla z interiéru. Přitom je mnohdy možné zatékání snadno a rychle odstranit bez potřeby rekonstrukce střechy.

Kondenzace vody ve střešním plášti šikmé střechy

U šikmých střech může způsobit zatékání voda kondenzující uvnitř střešního pláště, nikoli jen voda zatékající viditelně poškozenou střešní krytinou. Ochlazováním vzduchu výrazně stoupá jeho relativní vlhkost, i když je ve vzduchu vodních par stále stejně. Teplý vzduch vždy stoupá vzhůru, proniká do střešního pláště například minerální izolací, ve střešním plášti se ochlazuje a kondenzuje, když vzroste relativní vlhkost vzduchu na 100%. Kondenzovaná voda pak postupně promáčí tepelnou izolaci, která ztrácí své izolační schopnosti. Zvyšují se náklady na vytápění a kondenzovaná voda poškozuje kromě tepelné izolace i další stavební konstrukce (šikminy, stropní podhledy, obklady, …). Nakonec se začnou šířit nebezpečné plísně. Kondenzující vodu ve střešním plášti poznáme tak, že se nám na stavebních konstrukcích objeví vlhké fleky v době, kdy je největší teplotní rozdíl mezi interiérem a vnějším prostředím, čili za mrazů. Tento problém se neprojevuje u šikmých střech bez podkrovních bytů, čili s nezateplenými střechami.

Parotěsná fólie a odvětrání střešního pláště

U zateplených podkrovních prostor dokazuje poškození kondenzující vodou poškozenou parotěsnou zábranu, u straších podkrovních bytů pak její naprostou absenci. Pokud navíc není střešní plášť účinně odvětráván, voda se v něm hromadí. Dostatečná ventilace střešního pláště nad tepelnou izolací a hydroizolační fólií je prostě nezbytná (běžná skladba zateplené šikmé střechy: krytina, latě, kontralatě – latě s kontralatěmi vytvářejí prostor pro účinnou ventilaci, hydroizolační fólie, tepelná izolace, parotěsná zábrana). Při špatném odvětrávání situaci ještě více zhoršuje neprodyšná střešní krytina, naříklad plechová.

Voda protékající střešní krytinou šikmé střechy

Že se vlhkost dostává do interiéru poškozenou střešní krytinou poznáme snadno. Zvýšená vlhkost stavebních konstrukcí se z interiérové strany projeví vždy při a po dešti a v zimě za oblevy. Pokud se stane, že se vlhkost projevuje za silných mrazů, ale i při deštích a při oblevách, máme co do činění s kombinací kondenzace a zatékání poškozenou střešní krytinou.

Problémem však může být i chybné provedení střechy a pokládky střešní krytiny, či spád střechy, který neodpovídá použité střešní krytině. Respektive naopak – pro konkrétní spád střechy nebyla zvolena vhodná střešní krytina. Takový problém je obzvláště nepříjemný, jelikož signalizuje značnou investici do výměny střešní krytiny – a reklamovat tu původní, byť by byla ještě v záruce, v takovém případě nemůžeme. Dalším problémem může být špatné provedení konstrukčních detailů, například utěsnění, ale i způsob pokládky krytiny. Laik, ale i mnohý „odborník“ často podcení schopnosti přírody. Ovšem srážková voda či sníh mohou být silným větrem vyhnány až metr proti spádu střechy.

Odtok srážkové vody ze střechy

Bezvadně fungující okapní systém (žlaby a svody, spád žlabů), dostatečně dimenzovaný, opět zabrání problémům se zatékáním. Problémy způsobují zahlcené okapy za silného deště, ale i okapy zamrzlé, kterými nemůže protékat voda za tání (sníh na střeše taje rychleji než led v zamrzlých žlabech). Stejně tak způsobí nefunkčnost okapů jejich zanesení listím a dalšími nežádoucími nečistotami – okapy musíme pravidelně čistit. Proti zamrzání okapních žlabů jsou účinné elektrické topné kabely.

Záruka na novou střechu

V záruční lhůtě v žádném případě nezasahujte do nové střechy, jakoukoli odhalenou závadu neprodleně reklamujte. Reklamaci uplatňujte vždy písemně, je to stejné, jako když reklamujete běžné spotřební zboží, sice de facto pouze podepíšete předtištěný formulář, v něm je však uvedena zjištěná závada, váš podpis a podpis a razítko dodavatele. Pokud dodavatel reklamaci odmítne, nebojte se domáhat svých práv u soudu.

Poruchy plochých střech

Poruchy plochých střech jsou obdobného charakteru jako poruchy střech šikmých. Častější poruchou je však v tomto případě zatékání, projevují se ale i potíže s kondenzací par ve střešním plášti (v jeho skladbě či na vnitřním povrchu dělící konstrukce). Poruchy plochých střech jsou důsledkem nesprávného návrhu (nevhodná skladba, použitý materiál, či kombinace obojího), chyb při realizaci, jejich značného opotřebení, nebo také nedostatečné údržby. K poruchám vlivem kondenzace vodních par dochází i u plochých střech pouze v případě plochých střech zateplených. Ty nezateplené mohou mít v naprosté většině případů problémy pouze se zatékáním.

Vůbec netěsnost střešního pláště a související zatékání je však největším problémem právě plochých střech. Právě u nich je jakýkoli podceněný detail mnohonásobně větším rizikem než u střech šikmých. Nejen detaily prostupů, ale i bezvadné napojení jednotlivých dílů hydroizolačního materiálu zde hrají zásadní roli.
Velmi důležitá je kvalitní úprava povrchu ploché střechy a také její účinné odvodnění. V zimě je také třeba nezapomínat na odstraňování nadměrného množství sněhu z ploché střechy. V lokalitách s menší nadmořskou výškou může hmotnost sněhu dosahovat od 70 kg/m2 až do 200 kg/m2, na horách ale až 400 kg/m2. Takže například 100 m2 ploché střechy běžného rodinného domu na okraji města v nížině může dohromady nést až 20 tun sněhu. Následkem takové hmotnosti je nejen ohrožena samotná stavební konstrukce ploché střechy, ale s největší pravděpodobností tuto váhu neunesou vrstvy střešního pláště nad nosnou konstrukcí.

U plochých střech dochází ke kondenzaci vodních par nejčastěji přímo ve vrstvě tepelné izolace, nebo pod hydroizolační vrstvou, případně však i na vnitřním povrchu střešní konstrukce. Je tak narušena soudržnost mezi tepelnou izolací a hydroizolací, materiály jsou degradovány a poškozen je nakonec i interiér.

Zdroj: www.dvorak-strechy.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.dvorak-strechy.cz
DVOŘÁK-STŘECHY s.r.o. Poslat poptávku