Proč zateplit starší bytový dům?

Zateplení budovy nám nepřinese pouze úspory tepelné energie, ale třeba i teplé vody, elektřiny na provoz klimatizace a též možnost instalace topného systému nižšího výkonu (pokud bychom uvažovali především o rekonstrukcích a topných systémech domů rodinných). Čili zateplení domu nám snižuje i provozní náklady. A nakonec též posouvá rosný bod, snižuje hluk přicházející z vnějšího prostředí a oblékne dům do nového kabátu. Přináší ale také určitá rizika. Pokud například nezajistíme dostatečné větrání, respektive pokud na to nebylo myšleno již v projektu revitalizace domu a jeho zateplení, máme problém. Začněme ale v současnosti nejúčinnějším a zároveň nejoblíbenějším způsobem zateplování bytových domů - systémy ETICS.

Co jsou zateplovací systémy ETICS

Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS - external thermal insulation composite system) se staly převratným způsobem zateplování budov. Nejlevnější a přitom dostatečně účinný je fasádní polystyren, což odpovídá jeho oblibě a skutečně je do systémů ETICS zakomponován nejčastěji. Ovšem součástí kontaktního systému ETICS může být jako tepelný izolant i minerální vlna a další certifikované izolanty, nejen polystyren. Systémy ETICS jsou dnes nejrozšířenější technologií zateplování plášťů budov a to nejen v ČR. 

Pojem ETICS je synonymem venkovního tepelně-izolačního kompozitního systému, který je složen výhradně z průmyslově vyráběných produktů, přičemž výrobce jej dodává jako ucelené systémové řešení (respektive skladbu). Příslušná certifikace konkrétního systému je samozřejmá. Pro systémy ETICS je především důležité bezchybné provedení projektu a dodržení realizačních postupů včetně důsledného provádění konstrukčních detailů. A pozor, produkty ETICS musí být na prodejnách dostupné vždy v ucelené skladbě - nelze si koupit jednotlivé části konkrétního systému u různých prodejců.
Tepelné izolanty systémů ETICS jsou lepeny a kotveny (nejčastěji jde o pěnový polystyren, desky či lamely z minerálních vláken, či desky z fenolitické pěny), je na ně natahována stěrka a do ní vkládána skleněná výztužná síťovina roznášející tlak, aby omítka nepraskala. Poté je dokončena základní vrstva vyrovnáním stěrky a nakonec následuje finální tenkovrstvá omítka. Tepelný izolant je lepen a kotven k pevnému a soudržnému podkladu. A samozřejmě je v mnoha případech třeba podklad nejprve připravit.

Přednostmi kontaktních systémů ETICS jsou oproti bezkontaktním (odvětrávaným) menší tepelné mosty a nižší cena. Samozřejmě je zcela samostatnou kapitolou 'ukotvení' systémů ETICS v evropské a české legislativě a s tím související výroba, prodej, projektování a bezchybné provádění.

Použití systémů ETICS též umožňuje čerpání dotací na regeneraci bytového fondu a případně i na novostavby. Záleží na konkrétním státním dotačním titulu, ze kterého lze čerpat (např. Nový panel, Zelená úsporám, …).

Zateplení fasády kontaktním způsobem, rosný bod, vlhkost a větrání

Po provedení kontaktního zateplení dojde k posunu rosného bodu směrem ven z objektu. Čili budova je zároveň sanována – není nadále namáhána vlivy rosného bodu a my zamezujeme vzniku plísní na vnitřním ostění. Dochází ke zvýšení vnitřní povrchové teploty obvodových konstrukcí o několik stupňů a tyto konstrukce jsou schopné teplo akumulovat (tedy to žádané, nikoli venkovní, kdy se pak v létě interiéry přehřívají, pokud nezateplíme). Venkovní izolace prostě výrazně zmenšuje tepelné ztráty obvodových konstrukcí a to má v konečném důsledku více efektů. Ovšem pozor - nezapomeňte v zatepleném době vhodně a dostatečně větrat, jelikož zateplením se zvýší vlhkost vzduchu v interiérech až nad 60%, pokud nezajistíme stálé odvádění odpadního vzduchu! Právě nezajištění dostatečného větrání po zateplení domu je nejrizikovější! Ideální je rekuperace, při které nám neutíká teplo, jelikož odchozí odpadní vzduch předává v rekuperačním výměníku teplo vzduchu příchozímu, čerstvému. Ovšem postačí alespoň provětrávací klapky, které lze instalovat i dodatečně v horní části nových oken. Klapky zajistí trvalou netěsnost v horní části nového okna a díky rozdílu tlaků vnitřního a venkovního vzduchu umožňují cirkulaci vzduchu. Nejde sice o ideální řešení, přináší značné tepelné ztráty, alespoň se však vyhnete tvorbě plísní.

Zateplení fasády kontaktním způsobem a statika

Konstrukce domu je z vnější strany chráněna před vlivy vnějšího prostředí, což prodlužuje jeho životnost. Čili voda a mráz nemohou poškozovat omítku napojenou přímo na nosné stěny – ta je na izolantu. A nemohou tedy ani poškozovat nosné stěny, čímž by se narušovala statika domu. Je ale důležité správně ukotvit tepelnou izolaci k podkladu (např. nešvar lepení na buchty) a vybrat správný typ izolantu. Fasádní polystyren prostě nelze použít vždy.

Zateplení fasády kontaktním způsobem a tepelné mosty

Opomineme-li výplně stavebních otvorů (okna a dveře, resp. jejich prosklení), dochází k největším tepelným mostů právě v obvodových stěnách. A pokud se k tomu připojí ještě vlhké zdivo (vlhkost způsobená vzlínáním vody, zatečením a nebo kondenzací par na stěnách), jsou tepelné mosty skutečně masivní. Obzvláště ve stycích a spojích obvodových plášťů bývá nejvíce oslabena tepelná celistvost budov. Ovšem systémy ETICS vytvoříme celistvou obálku, která tyto tepelné mosty zcela odstraní a zamezí vznikání jiných. Samozřejmě za předpokladu, že též odstraníme případný zdroj vlhkosti stěn, čili zaizolujeme (resp. zrekonstruujeme) střechu a zamezíme vzlínání vody. Izolace se přitom aplikuje i okolo oken, čili přidáváme izolant na ostění a nadpraží a izolace se napojí na okenní rám. Obdobně zateplujeme i pod parapetním plechem, který je samozřejmě třeba nejdříve sejmout a dlužno dodat, že u starších domů i vyměnit za nový. Špatně zateplená budova nám přinese jen jediné - promarněné investice!

Zateplení fasády kontaktním způsobem a vzhled domu

Dříve se fasády jakýchkoli budov dělali tradičně – pomocí nové omítky a to ručně. Poté přišlo strojní omítání a výsledkem byl v obou případech pěkný vzhled domu. Jenomže zateplení obálky přináší kromě pěkného vzhledu právě i další výše zmiňované výhody. Navíc právě za samotnou fasádu, čili omítku na povrchu zateplení, zaplatíme z celého zateplovacího systému nejméně. Vezmeme-li v úvahu i pracnost, spotřebu materiálu a velké úspory energií, nemá už vůbec smysl „zkrášlovat“ domy tradičním způsobem –samozřejmě s výjimkou budov památkově chráněných. Kdysi se na internetu dokonce objevila i vtipné fikce o zateplení svatovítské katedrály.

Finální stěrkové omítky změní vzhled každého domu po stránce barevnosti, zrnitosti a struktur, ovšem i profilací celé fasády (můžeme použít různé tloušťky izolantů). Ale proti gustu žádný dišputát a kdo miluje dřevěný či kamenný obklad, lícové zdivo, cihelné pásky, keramiku a podobně – může izolaci ukrýt pod něco zcela jiného než stěrkovou omítku (a nebo třeba alespoň jen část fasády). 
Zdroj: www.anesta.cz, www.shutterstock.com