Projeví se Frontrock MAX E na sníženém pojistném? Praha 11. června 2008: Pod vzrůstajícím tlakem na úspory energií rozšířily český trh s izolačními hmotami nové fasádní izolační desky Frontrock MAX E z produkce společnosti Rockwool. Tyto dvouvrstvé, patentově chráněné desky s nižší hmotností mají ve srovnání s běžnou fasádní izolací z kamenné vlny výrazně lepší tepelněi-zolační schopnosti.

Měkčí vnitřní strana desky má dokonalou schopnost přizpůsobit se povrchu zateplované stěny. Vnější velmi tuhá strana pak zajišťuje vysokou mechanickou odolnost fasády. Tento typ desek se již s úspěchem aplikuje v některých zemích EU. Desky Frontrock MAX E, určené pro české spotřebitele, vyrábí společnost ve svém bohumínském závodě.

´Nízkoenergetické stavění klade vysoké nároky na neustálé zlepšování funkčních vlastností izolačních materiálů. Podařilo se nám dosáhnout nejlepších tepelně-izolačních parametrů na trhu,´ říká Zdeněk Kobza, produktový specialista společnosti Rockwool. ´Nové desky si zároveň ponechávají veškeré protipožární vlastnosti kamenné vlny a mají reakci na oheň třídy A1 v celém svém průřezu,´ uvádí Kobza.
´Zateplení těmito deskami působí současně jako prevence vzniku a šíření požáru s vysokým stupněm ochrany stavebních konstrukcí proti účinkům žáru a ohně. Kvůli výrazně sníženému riziku se mohou progresivní protipožární vlastnosti nových desek postupně odrazit i ve sníženém pojistném, stejně jako v zahraničí,´ dodává Kobza.

Izolační vlastnosti desek Frontrock MAX E zaručují vyšší úspory energie a zrychlují návratnost investice do zateplení. Nižší hmotnost zjednodušuje a urychluje dopravu a manipulaci s materiálem a snižuje zátěž nosné stavby. Izolace nového typu zlepšuje také akustické vlastnosti obvodových zdí a výrazně tím přispívá ke zvýšené kvalitě bydlení.

Je vhodná pro budovy ve všech úrovních prostupu tepla – od běžných, přes nízkoenergetické, až po pasivní domy. Desky Frontrock MAX E se vyrábějí v rozměrech 500 x 1000 mm600 x 1000 mm, dodávají se v tloušťkách od 80 do 240 mm.