Sdílet
 

Realizace staveb probíhá podle dokumentace

Datum vydání: 05.05.2008 | autor:
Stavebníci si často pletou realizační dokumentaci s dokumentací potřebnou pro získání stavebního povolení. Ale není tomu tak. Teprve podle realizační dokumentace můžete postavit dům. Dokumentace obsahuje půdorysy, řezy a detaily stavby v potřebném měřítku, související podrobné výkresy (např. rozvody elektroinstalace, kanalizace či vytápění) či specifikuje použití materiálů a povrchů.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Dokumentace pro územní řízení je stanovena stavebním zákonem. Na základě této dokumentace se dotčené orgány i účastníci řízení rozhodují a vyjadřují především k vhodnosti stavby. Informace o svých sousedech, které z řízení nelze vyjmout, získáte na katastrálním úřadu, vyjadřovat se však k vaší stavbě budou i hasiči, hygienik, odbor dopravy, odbor životního prostředí, plynárny, elektrorozvodný závod a vodovody a kanalizace. Podrobný seznam všech nezbytných účastníků stavebního řízení jinak obdržíte na svém stavebním úřadu. Dokumentace pro územní řízení hodnotí především možný vliv stavby na životní prostředí a její vzhled a také její funkce (rodinný dům, garáž, podnikatelské prostory, rekreační objekt, …). Obsahem dokumentace pro územní řízení je hlavně umístění stavby a vedení inženýrských sítí (plyn, vodovod, elektroinstalace, kanalizace, sdělovací kabeláž) a jednoduché výkresy objektu (řezy, pohledy, půdorysy).

Stavebníci si často pletou realizační dokumentaci s dokumentací potřebnou pro získání stavebního povolení. Ale není tomu tak. Dokumentace pro stavební řízení je určena k vydání stavebního povolení. Teprve na základě stavebního povolení můžete začít stavět. Podle této dokumentace vám může odborná firma například postavit dům. Každá stavební firma má totiž k dispozici odborníky, kteří si realizační dokumentaci na určité postupné kroky stavby vytvoří a jejich cenu pak firma zahrne do celkové ceny stavby vašeho domu.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Realizační dokumentace obsahuje stavební výkresy (půdorysy, pohledy, řezy, detaily) většinou v měřítku 1:50 a větším a podrobné výkresy profesní (plyn, elektroinstalace, vodovod, kanalizace, vytápění, …). Cena této dokumentace je pak v reálu vyšší, než cena projektu pro stavební povolení. Výhodou realizačních dokumentů jsou doplněné detaily, které nebyly u dokumentace pro stavební povolení třeba. Tato dokumentace však také například specifikuje povrchy a využitý materiál (barva, typ, výrobce). Realizační dokumentace pak i usnadní výběr dodavatele stavebních materiálů a přesněji kalkuluje a určuje cenu stavby.

Obsah realizační dokumentace není určen a striktně vyžadován žádným zákonem. Samozřejmě se však předpokládá, že jí bude připravovat odborník ve stavebnictví vzdělaný a s praktickými zkušenostmi v tomto oboru. Zpracování realizační dokumentace zabere další měsíc a je proto ideální ji chystat už během zajišťování stavebního povolení, aby její příprava opět neposouvala datum zahájení výstavby. Při přípravě realizační dokumentace je dobré nejprve zpracovat jednotlivé základní výkresy a ty použít při výběru dodavatelů. Teprve při vlastní výstavbě je pak až nutné dopracovat jednotlivé dílčí detaily a to vždy podle aktuálních potřeb stavebníka, respektive stavební firmy. Nesmíme zapomenout, že při realizaci stavby se ještě můžeme rozhodnout ke změnám konkrétních řešení. Projektant je tak navíc ve stálém kontaktu se stavbou, což je velmi prozíravé. Projektant tak i může v rámci stavebního dozoru kontrolovat postup prací a tedy poskytnout garant. Stát se stavebním dozorcem.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
Foto Šnopa, spol. s r.o.
V případě výstavby či rekonstrukce objektu svépomocí také nezapomeňte, že je vhodné ohlédnout se nejen po dodavatelích stavebního materiálu a specializovaných řemeslných službách stavebních firem, na které nestačíte, ale i po stavebním nářadí. Některé technické pomůcky je pak zbytečné pořizovat a postačí jejich vypůjčení jen na konkrétní dobu. Takové řešení je pak lacinější a konečný efekt stejný, jako kdybyste si tuto techniku pořídili. Určitě si pořídíte elektrickou vrtačku, rozbrus, nebo například nastřelovací pistoli, kupovat si však zřejmě nebudete například brusku na parkety, ruční elektrická i akumulátorová vrtací a sekací kladiva, drážkovací stroje s odsáváním, průmyslové vysavače, nebo například lešení.

Po nabytí právní moci stavebního povolení dostane stavebník jeden originál úředně ověřeného vyhotovení projektové dokumentace a štítek, na kterém je označena stavba a její stavebník, způsob provedení stavby (svépomocí, dodavatelsky), její případný zhotovitel a osoba, která u stavby prováděné svépomocí odpovídá za odborné vedení stavby (stavební dozor). Stavebník je povinen před zahájením stavby tento štítek umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej na tomto místě až do doby kolaudace stavby.

A nezapomeňte, že vždy je lepší obrátit se na odborníky, než opakovat jakýkoli chybný krok.
Šnopa, spol. s r.o.

Šnopa, spol. s r.o.

Praha, Svornosti 3, 150 00
Tel: 271 747 312
E-mail: snopa@snopa.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Šnopa, spol. s r.o.

Praha 5 Smíchov, Svornosti 3, 150 00
Tel: 271 747 312
E-mail: snopa@snopa.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Realizace staveb probíhá podle dokumentace"

Buďte první a napište komentář k  "Realizace staveb probíhá podle dokumentace"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE