V zimě pokračujte uvnitř stavby Zastihla vás zima, i když je letos zatím velmi mírná a vy přesto chcete pokračovat v rekonstrukci či výstavbě svého domu nebo bytu? Při stavbě vnitřních nenosných stěn (příček), například při rekonstrukci bytového jádra, vám zimní roční období nebude překážet, i kdyby měly hned zítra třeba uhodit mrazy. Jaké jsou možnosti, hlavní výhody a nevýhody jednotlivých konstrukčních systémů a materiálů, které se pro vnitřní nenosné příčky používají?

V zimě pokračujte na stavbě uvnitř

Zastihla vás zima, i když je letos zatím velmi mírná a vy přesto chcete pokračovat v rekonstrukci či výstavbě svého domu nebo bytu? Při stavbě vnitřních nenosných stěn (příček), například při rekonstrukci bytového jádra, vám zimní roční období nebude překážet, i kdyby měly hned zítra třeba uhodit mrazy. Jaké jsou možnosti, hlavní výhody a nevýhody jednotlivých konstrukčních systémů a materiálů, které se pro vnitřní nenosné příčky používají?

Zvažte stavební záměr

Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní konstrukční provedení příčky a pro materiál, musíte především důkladně promyslet, jakou funkci by měly příčky plnit a jaké budou naše priority při samotné výstavbě. Upřednostníme rychlost, snadnost a přesnost, nebo hlavně odolnost a trvanlivost? Jaké zatížení nám povolí stropní konstrukce domu? Budeme dispozici interiéru v budoucnu měnit, nebo se jedná o řešení konečné? Každý plán vyžaduje jiné řešení.

Vaše možnosti

Podle použité technologie volíme buď příčku zděnou nebo montovanou. Materiálem pro zděnou příčku může být pálená cihla plná, nebo dutinová, pórobetonová tvárnice, tvárnice ze sádry, skla, případně dalších nestandardních materiálů. Mezi montovanými systémy jednoznačně dominuje konstrukce ze sádrokartonových, nebo sádrovláknitých desek v dřevěných nebo kovových profilech. V obchodních a průmyslových objektech, ale i například v atypických bytových interiérech, se zase výborně uplatní posuvné a přestavitelné příčky.
Srovnání materiálů

Příčky zděné z klasických cihel mají jednoznačně nejlepší zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Díky vysoké únosnosti na ně můžeme bez problémů zavěsit jakékoli zařizovací nebo dekorativní předměty. Cihlovou příčku však stavíme takzvanou mokrou metodou a s tím souvisí i časová náročnost a pracnost výstavby a vysoké nároky na kvalitu provedení. Nerovnou zeď vyspravíme pouze silnější vrstvou omítacího materiálu, a to samozřejmě zvyšuje celkové náklady. Další podstatnou nevýhodou je velké zatížení nosné konstrukce domu, v mnohých domech si příčku z cihel prostě dovolit nemůžeme..

Pórobetonové a  sádrové tvárnice mají téměř srovnatelnou únosnost jako cihly, na rozdíl od nich se však nemusí zdít maltovou směsí, ale spojují se pouze pomocí speciálního lepidla. Výstavba je proto přesnější a rychlejší. Oba materiály se dají řezat a snadno se v nich frézují drážky pro rozvody elektřiny nebo tepla. Pórobeton je lehký, má nižší zvukovou a tepelnou izolaci než pálená cihla a vyžaduje následné omítnutí. Naopak sádrové tvárnice mají vysokou hmotnost a dobré izolační vlastnosti. Jejich povrch je dokonale hladký a již připraven pro malbu. Sádra však absorbuje vlhkost a nemůžeme ji použít v mokrých provozech, či prostorech se zvýšenou vlhkostí.

Stěna ze skleněných tvárnic představuje největší zátěž pro stropní konstrukci a z finačního hlediska i pro naši peněženku. Je však efektním designovým prvkem, zvláště tam, kde potřebujeme místnost prosvětlit. Její schopnost tepelné izolace je však nízká, zvukovou izolaci ale můžeme zvýšit použitím izolačních skel nebo speciální fólie.

Rychlá a suchá výstavba, lehkost materiálu a nízké náklady – to jsou přednosti příček ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek. S jednotlivými deskami, které se upevňují do kovových nebo dřevěných profilů, se velmi dobře manipuluje a můžeme je přizpůsobit na míru jakémukoli interiéru. Prakticky nenahraditelný je pak sádrokarton v dřevostavbách.
Sádrokartonové desky mají dokonale rovný povrch a jsou po vytmelení a přebroušení připravené přímo pro malbu. Hlavními nevýhodami sádrokartonu jsou nízká zvuková izolace a malá únosnost. Chceme li na sádrokartonovou desku zavěsit těžší předmět, musíme do konstrukce předem na dané místo umístit zpevňující traverzu jako podklad. Vyšší pozornost pak musíme sádrokartonovým deskám věnovat v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Zde je nutné desky nejprve naimpregnovat, přitom bychom měli použít dražší speciální desky s vyšší odolností vůči vlhkosti.

Sádrokartonové desky je také ideální použít pro jakékoli stropní podhledy nebo podkrovní prostory pod šikmými střechami, kde jsou obzvlášť oblíbené. Rychlejší a levnější řešení, než je sádrokarton, v podstatě najdeme jen těžko. Dutinami příček lze vést potřebné rozvody, zároveň jsou vhodné i pro uložení tepelné a akustické izolace.

Variabilním a elegantním řešením rozdělení vnitřního prostoru jsou mobilní přestavitelné a posuvné příčky. Jejich dobrá stabilita a zvuková neprostupnost může konkurovat i pevným stěnám. Prostor navíc můžeme libovolně obměňovat a během dne otevírat dle momentální potřeby.

Spolehněte se na odborníky

Váháte, jaké řešení bude pro vás to nejlepší? Spolehněte se na rady odborníků. Firma AMA – Miloslav Obst již od roku 1990 realizuje novostavby, rekonstrukce, modernizace rodinných domů, průmyslových i obchodních staveb, a to včetně projektové dokumentace. Výstavbu provádí z klasických stavebních i nestandardních ekologicky čistých materiálů.