Sdílet
 
Návrhy, realizace zahrad

Rekonstrukce zahrady v rukách zahradního architekta

Datum vydání: 19.03.2013 | autor:

Starší neudržovaná zahrada vyžaduje mnohdy mnohem razantnější zásah než jen úklid a odplevelení, řez nevzhledných dřevin, vyrovnání terénu a oživení trávníku. Mnohé starší zahrady nebyly nikdy profesionálně založeny, neměly žádnou koncepci, byly postupně realizované metodou pokus - omyl a jejich současný stav je nevzhledný, i když jsou udržované. V takovém případě nezbývá nic jiného než předat zahradu do rukou zahradního architekta.

Venkovský sad Venkovský sad
Venkovský sad
Japonská zahrada na podzim Japonská zahrada na podzim
Japonská zahrada na podzim

Proč svěřit zahradu do rukou zahradního architekta

Nezbytným základem každé zahrady, i té rekonstruované, je dobrý plán. Ten vychází z reálného stavu staré zahrady a našich představ. Musíme si především uvědomit historické souvislosti, zvyklosti a dříve oblíbené styly. Budoucí zahradu přitom musíme koncipovat tak, aby zapadla do okolí a vhodně doplňovala okolní budovy včetně rodinného domu, chalupy či chaty, které na pozemku stojí.

Například staré venkovské zahrady se tradičně skládaly ze tří částí: malé předzahrádky, zápraží a sadu. To však neznamená, že tak musí vypadat naše nová venkovská zahrada po rekonstrukci, přihlédnout ale k této tradici můžeme. Vhodně pak využijeme mnohé stávající prvky zahrady. A co třeba město? Zajímavostí je, že v době moderní umělecké avantgardy mezi světovými válkami, kdy řádilo v literatuře dada, v malířství třeba surrealismus a v architektuře kubismus, byly kolem měšťanských vilek budované tehdy oblíbené japonské zahrady. Kde se tato obliba a vzala a proč? Představte si však, že dlouhá desetiletí neudržovaný pozůstatek takto původně založené zahrady získáte. Laik nepozná na první pohled možná nic, ale zahradní architekt se zeptá: chcete zachovat původní koncept japonské zahrady?
Při rekonstrukcích starých zahrad jsou respektovány původní dřeviny Při rekonstrukcích starých zahrad jsou respektovány původní dřeviny
Při rekonstrukcích starých zahrad jsou respektovány původní dřeviny
Při rekonstrukcích starých zahrad jsou respektovány původní dřeviny Při rekonstrukcích starých zahrad jsou respektovány původní dřeviny
Při rekonstrukcích starých zahrad jsou respektovány původní dřeviny

Návrh zahrady

Realizace zahrady musí proběhnout podle návrhu, respektive projektu. Projekt zahrady ale zahrnuje mnoho prvků. V žádném případě nejde o rutinní technickou práci, ale o nápady, představivost, ale i zkušenost v oboru, prostě intenci architekta. A jelikož pojem intence je definován jako tvůrčí záměr, úmysl, cíl, v žádném případě nejde jen o upravené a mechanicky přenesené představy majitele zahrady do grafické, textové a číselné podoby. Architekt s klientem konzultuje, radí mu, narvhuje a doporučuje a klient by měl brát jeho rady vážně.

Projekt zahradních úprav vzniká postupně - od hrubých obrysů až po jemné detaily. Nejprve je třeba utříbit myšlenky a promyslet charakter a využití zahrady. Samozřejmě se v této fázi zabývá jednotlivými prvky, které zahrady již nabízí ve své stávající podobě a její současnou architektonickou koncepcí, pokud kdy vůbec nějakou měla.

Nejprve vznikají skicy vystihující různé variantní řešení zahradního prostoru. Architekt konzultuje své nápady s klientem a ten je posuzuje. Nakonec je vybráno optimální řešení. Jakmile je ujasněn základní rámec úprav zahrady, čili např. umístění, velikost a tvar trávníků, dílčích výsadeb, jezírek, prvků zahradní architektury, ale i vyčlenění míst odpočinkové zóny, kde bude umístěn zahradní nábytek a podobně, vznikne takzvaná hmotová studie, která tyto prvky jasně definuje v reálném měřítku.
Kompoziční studie Kompoziční studie
Kompoziční studie
Varianty studie Varianty studie
Varianty studie
Varianty studie Varianty studie
Varianty studie
Výsek realizované zahrady Výsek realizované zahrady
Výsek realizované zahrady
Výsek realizované zahrady Výsek realizované zahrady
Výsek realizované zahrady

První fáze se tedy nazývá STUDIE a zahrnuje:

 • zajištění nutných podkladů (textový soupis, náčrtky, informace od majitelů zahrady, případně původní architektonický návrh zahrady – pokud existuje) a fotodokumentace na místě
 • stanovení hrubého finančního rozpočtu projektu zahrady

Poté následuje kompoziční studie zahrady:

 • jsou připraveny varianty řešení s přiloženými inspiračními listy (náčrty, kresby)
 • je proveden rozbor kompozičních celků zahrady
 • je vypracována hmotová studie konkrétních zahradních prvků
 • je zpracována vizualizace možného vzhledu budoucí zahrady
 • jsou navrženy terénní úpravy zahrady
Jakmile je odsouhlasen finální koncept zahrady, vypracuje architekt detailní řešení zahrady, jehož výsledkem je již kompletní projektová dokumentace.
Vizualizace zahrady Vizualizace zahrady
Vizualizace zahrady
Terénní úpravy Terénní úpravy
Terénní úpravy
Osazovací plán Osazovací plán
Osazovací plán
Bohatě osazený uměle vytvořený svah na hranici pozemku Bohatě osazený uměle vytvořený svah na hranici pozemku
Bohatě osazený uměle vytvořený svah na hranici pozemku

Projektová dokumentace navíc obsahuje:

 • osazovací plán
 • sortiment a fotogalerii rostlin
 • technické detaily
 • vytyčovací plán
 • textovou část
 • položkový rozpočet založení zahrady
Přitom platí, že jednotlivé složky projektu úpravy starší zahrady a také jeho cena se mohou lišit podle konkrétních požadavků investora a náročnosti úprav. Součástí projektu zahrady může být i zpracování návrhu zavlažovacího systému, drenáže, zahradního jezírka, kaskády, fontány a podobně.
Barvy, tvary a vůně rostlin Barvy, tvary a vůně rostlin
Barvy, tvary a vůně rostlin
Velice příjemná je především práce s rostlinami, jelikož zde architekt v podstatě přechází od geometrie, textových informací a čísel k malířství. Nejlepším malířem je příroda, říká se – a je to pravda. Architekt si proto musí dokázat představit nejen barvy a tvary rostlin a jejich květů a plodů, ale i jejich proměny během roku. Jinak bude zahrada vypadat v každém ročním období a od jara do podzimu dokonce i každý měsíc. Některé druhy dokonce promění zahradu jen na okamžik – rychle vykvetou a zase odkvetou. V této fázi jde o úchvatnou uměleckou alchymii plnou poezie. A co víc, zahradní architekt kombinuje nejen barvy a tvary v jednotlivých ročních obdobích, ale i vůně, což nedokáže žádný obraz a zatím ani počítač.

Nejprve je vybírán sortiment dřevin a jejich umístění, čímž vzniká hlavní kostra celé zahrady (okrasné a ovocné stromy, solitéry a velké keře, případně živý plot). Poté až je navrhována ostatní výsadba, kterou je „dřevinová kostra“ doplněna.
Zahrada s převažujícím travním porostem, geometricky jí dominuje jezírko s přitokem vody a můstkem Zahrada s převažujícím travním porostem, geometricky jí dominuje jezírko s přitokem vody a můstkem
Zahrada s převažujícím travním porostem, geometricky jí dominuje jezírko s přitokem vody a můstkem
Rekonstruovaná zahrada Rekonstruovaná zahrada
Rekonstruovaná zahrada

Realizace zahrady

V žádném případě neočekávejte, že zahrada bude ihned po realizaci vypadat tak, jak si představujete. Výsadba se musí uchytit, růst a být tvarována. Teprve po letech oceníte původní návrh architekta zcela, ovšem za předpokladu pravidelné a odborné údržby zahrady a pokud na tuto práci nestačíte, vyplatí se svěřit ji zahradnické firmě stejně jako prvotní založení rekonstruované zahrady.

Postup rekonstrukce zahrady v bodech:

 • odplevelení pozemku (chemicky nebo ručně)
 • založení drenážního a zavlažovacího systému
 • hrubé terénní modelace
 • technické stavby (dlažby, pergoly, jezírka apod.)
 • kultivace půdy
 • jemné terénní modelace
 • výsadba rostlin včetně založení či oživení travního porostu
 • pokrytí okrasných záhonů mulčovacím materiálem (kůra, kamínky, …)
 • pokrytí osazených svahů s rizikem sesuvu materiálu vhodnou geotextilií

Zdroj: www.projektyzahrad.cz

Zdroj použitých fotografií: www.projektyzahrad.cz, www.shutterstock.com

Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada Realizovaná zahrada
Realizovaná zahrada
Ing. Pavel Matiska

Ing. Pavel Matiska

Praha, Holešovice, Jateční 1195/19, 17000
Tel: 731 417 937
Web: http://www.projektyzahrad.cz
E-mail: matiska@projektyzahrad.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Pavel Matiska

Praha, Holešovice, Jateční 1195/19, 17000
Tel: 731 417 937
Web: http://www.projektyzahrad.cz
E-mail: matiska@projektyzahrad.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Rekonstrukce zahrady v rukách zahradního architekta"

Celkem komentářů: 1

České stavby. Cz 04.03.2017, 15:27:44

Měla bych zájem o rekonstrukci zahrady

Přidat nový komentář k  "Rekonstrukce zahrady v rukách zahradního architekta"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE